Money, money, money!

juli 31, 2012 kl. 9:50 f m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

I går kom den, enligt tidningarnas rubrikmakare, revolutionerande nyheten att män med prostatacancer oftast dör i hjärt-kärlsjukdom. Studien är gjord på 700000 män med prostatacancer i Sverige och i USA. Studien omfattar åren 1961-2008.

”Livsstilsförändringar som viktnedgång, ökad motion och rökstopp kan påverka patienternas överlevnad mer än cancerbehandlingarna. De bör därför spela en viktig roll i framtida terapier”, anser forskarna.

Ovanstående är ett skrämmande bevis på hur lite forskarna begriper och vilka märkliga slutsatser det leder till. Viktnedgång, motion och rökstopp är naturligtvis självklara råd till alla människor oavsett om de är sjuka eller inte. Nej, det som forskarna inte begriper är att studien visar att det finns ett samband och direkt släktskap mellan de metabola sjukdomarna. Om du har prostatacancer så är det naturligt att du även får andra metabola sjukdomar som använder sockerarter som bränsle. Exempelvis är det vanligt att diabetessjuka oftast dör av hjärt-kärlsjukdom än av diabetes alltså exakt samma förhållande som mellan cancer och hjärta-kärlsjukdom.

Tyvärr ser inte forskarna dessa oerhört tydliga sammanhang; att det finns en gemensam nämnare för alla metabola sjukdomar och det är användandet av allt för mycket sockerarter i våra livsmedel. Det är så tydligt att man nästan kan misstänka andra orsaker till att man inte vågar se skogen för alla träd. Kan det vara så att det inte är lönsamt att konstatera att det räcker med att förändra sin kost för att förebygga och bli frisk från metabola sjukdomar? Kan man göra ett piller av det konstaterandet?

Nej, det handlar om lönsamhet naturligtvis, alltså läkemedelsföretagens lönsamhet. Jag kan berätta en hemlis för er, nämligen att Astra Zeneca är oroliga för den nuvarande utvecklingen av att människor förändrar sin livsstil och att maten kommer som nummer 1 i den livsstilsförändringen. Detta har jag hört direkt av en hög direktör på nämnda bolag.

För att ytterligare belysa den oerhörda affärspotentialen i att människor blir sjuka av kosten kommer här nya siffror från läkemedels och kemikalieindustrin. Visste ni att det finns 26 miljoner amerikaner med diabetes. Ytterligare 79 miljoner i USA har prediabetes och mer än en tredjedel av den vuxna befolkningen lider av fetma(obesity) som kan leda till sjukdomar.

Snacka om affärsmöjligheter för pillerföretagen. Enligt artikeln jobbar läkemedelsföretagen för högtryck för att ta fram nya piller och droger som siktar in sig på de metabola sjukdomarna. Vi vet ju att läkemedelsföretag, sjukvården och vissa livsmedelsföretag lever i ett symbiotiskt förhållande som innebär att de tjänar otroliga pengar så länge vi inte upptäcker att vi kan förebygga och bli friska på egen hand genom en enkel kostförändring.

Enda sättet, tror jag, att förändra tingens ordning är att vi blir en bred folkrörelse som ignorerar metabolindustrin. Snacket går från mun till mun och det går inte att stoppa. Tänk vad LCHF matkasse skulle kunna göra i Amerika!

LCHF-central vs Vårdcentral! Vem vinner?

juli 30, 2012 kl. 10:36 f m | Publicerat i Okategoriserade | 9 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Dagen LCHF-frukost. Tre stekta ägg, en Fetshot, två skivor hassel och valnöts bröd (utan mjöl givetvis) med mycket smör och ost (använd osthyvel för bägge)  och kaffe. Din LCHF-frukost!

Låt oss tänka oss en situation där man byter ut vårdcentralerna i Sverige mot LCHF-centraler. Det betyder att alla med diabetes, allergier, hjärt-kärlbesvär, Alzheimer, eksem, förkylningar, influensa, magproblem, migrän och alla andra tänkbara inflammatoriska sjukdomar fick bege sig till LCHF-centralen istället för till Vårdcentralen. Låter detta skruvat? Vänta bara, det kommer mera!

På LCHF-centralen får man information av en kostrådgivare hur olika sorters mat påverkar hälsan. På LCHF-centralen får man hjälp med att fasa ut/bort olika sorters läkemedel mot rätt sorts mat. Där får man lära sig att människokroppen inte tål den mängd kolhydrater som varit vanligt att äta under stora delar av 1900 och 2000-talet. Andelen sockerarter som kroppen måste bearbeta är för hög och innebär att det egna immunförsvaret försvagas. Därmed blir man mottaglig för alla sorters infektioner som ständigt finns i vår närhet. Vi får lära oss att vår kropp fungerar bättre med att konsumera energi från fett och protein istället för från kolhydrater(sockerarter). Immunförsvaret blir starkt av den fettrika kosten och vi belastar inte samhället med höga sjukvårdskostnader.

I  svåra fall så kan man bli inlagd på LCHF-centralen eller på Friskhuset som det också kallas. De särskilt svåra fallen har ofta en långt gången inflammatorisk sjukdom som diabetes, hjärta-kärl eller t.o.m. cancer. På Friskhuset får patienterna en strikt kost som mest består av naturliga fetter och protein. I stort sett är alla sorters sockerarter bannlysta. Detta beror på att man vet att om kroppens energi kommer ifrån fett så minskar belastningen på kroppens olika organ och ämnesomsättningen förbättras. Därmed har de olika inflammationerna i kroppen inget bränsle att leva på och följaktligen så självläker besvären.

Den övriga sjukvården som jobbar med kniv och kemiska mediciner får allt mindre att göra under tiden som LCHF-centralerna och Friskhusen blir allt mer populära. Ibland kan LCHF-centralerna och sjukvården samarbeta när det gäller att ta bort tumörer och liknande. Vid dessa situationer får opererade cancer-patienterna strikta kostprogram för att underlätta för kroppen att tillfriskna.

Kan ovanstående scenario bli verklighet? Javisst, att det kan bli så är i varje fall min uppfattning. Det pågår ett paradigmskifte i synen på hur våra livsmedel påverkar vår hälsa. Allt eftersom fler människor får upp ögonen för hur man kan bli frisk av mat så kommer kraven på vår sjukvård att öka. Vi kommer att efterfråga riktig friskvård och vi kommer inte att vilja betala för sjukvård och kostråd som står i direkt motsatsförhållande till människors hälsa.

För den som inte kan vänta tills detta paradigmskifte inträffar kan välja LCHF matkasse!

Sluta med respekten för läkemedel!

juli 26, 2012 kl. 10:22 f m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

 verses = 10-0 till 

Varför har vi så stor respekt för piller och sprutor och så lite tilltro till livsstilsförändringar och läkningsförmågan hos vårt eget immunförsvar?  Hur är det med läkemedel egentligen? Enligt namnet så ska det vara ett medel/preparat som läker sjukdomar. Enligt min erfarenhet är de flesta ”läkemedel” ett konstgjort, kemiskt sätt att tillfälligt minska t.ex. värk. Själva orsaken till värken eller inflammationen lämnas därhän. I dagens sjukvård behandlas bara symtomen eftersom det är det enda som man kan. Orsaken till varför olika sjukdomar uppstår har ingen plats i läkarutbildningen och framför allt kostens inverkan på vårt mående.

Jag kan förstå att man t.ex. behandlar dålig blodcirkulation med blodförtunnande mediciner om man vidtar även andra åtgärder som påverkar ORSAKEN till förträngningarna i blodsystemet. Men sjukvården fungerar inte på det sättet utan antingen handlar det om blodförtunnande preparat livet ut eller kniven.

Glädjande nog har t.e.x. Västra Götalands-regionens sjukvård börjat skriva ut recept på mer motion till sina patienter. Motion är aldrig fel och ökar alltid välbefinnandet men angriper det orsaken till våra sjukdomsbesvär och inflammationer i kroppen? Mitt svar är nej trots att jag är den förste som förordar motion. Om man t.ex. har diabetes 2 så har man nästan alltid också pågående infektioner i kroppen. Hur bra är det att motionera då? Ja, kanske lättare promenader fungerar men rationell träning riskerar att förvärra infektionerna i kroppen.

Det riktiga primära målet med sjukvården borde skrivas in i Sveriges grundlag. Det målet borde vara att man alltid ska sträva efter, att i första hand, stärka det egna immunförsvaret. Det gör man genom att rekommendera åtgärder som stimulerar kroppens egen självläkning. Då är piller och sprutor bara tillåtna under en övergångsfas. Det som ska läka kroppen är avgörande livsstilsförändringar som att äta en kost som inte inflammerar kroppen och motion. Det är viktigt att komma ihåg att ”läkemedel” egentligen försvagar vårt immunförsvar eftersom pillerna tar över immunförsvarets roll. Det kan innebära att man blir så tillvänjd av mediciner att immunförsvaret mister sin ursprungliga förmåga. Ingen vill väl äta Varan(blodförtunnande medel) livet ut. Eller vill vi det?

Det är dags att släppa respekten för ”läkemedel” och börja kräva av din läkare att denne undersöker orsakerna till din sjukdom. Bra exempel på hur viktig kosten är är att  människor med diabetes 2, som i åratal medicinerats med olika preparat, bara efter någon vecka med LCHF-kost kan slänga sprutorna och pillren.  Det är också dags att släppa respekten för läkare som inte beaktar andra åtgärder än kemiska preparat.

  1. Kräv av din läkare att han/hon går till botten med orsakerna till din sjukdom!  

  2. Fråga hur ditt immunförsvar kan bli bättre genom kost och livsstilsförändringar!

  3. Byt läkare om du inte är nöjd eller börja medicinera dig själv med en radikal kostförändring som heter LCHF!

Den stora frågan vid en kostförändring till LCHF är om jag vågar äta så mycket fett? Är det verkligen bra? Vi är alla fettskrämda sedan barnsben och så har också jag varit. Jag kan lugna alla som är oroliga för att fettet ändå trots allt skapar förträngningar i blodsystemet. Det är inte sant! Jag har nämligen haft förträngningar i mitt blodsystem som gjort mig sjuk. Under den tiden som jag hade förträngningar och var sjuk i diverse olika sjukdomar så åt jag ytterst lite fett precis som sjukvården och Livsmedelsverket rekommenderar. Nu har jag ätit mer fett än de flesta under 3,5 år och nu är jag frisk utan några som helst symtom på sjukdomar. Slutsatser överlåter jag till er.

Utbildning, recept, matkassar och kunskap om hur kosten påverkar hälsan finns här.

10 gånger fler bakterier än celler i människokroppen!

juli 24, 2012 kl. 12:22 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Bakterier förstorade 25000 gånger

Fruktosmalabsortion undrar ni säkert vad det är? Det är även ett nytt ord för mig och betyder svårigheter att ta upp fruktos i tunntarmen.

”Fruktosmalabsorption innebär följaktligen svårigheter att ta upp ämnet fruktos. Istället för att tas upp i tunntarmen följer fruktosen med ner i tjocktarmen, där det i vanliga fall inte finns så mycket fruktos. Där blir det till mat för bakterier, som i sin tur gör att det bildas gaser, diarréer och att magen blir allmänt orolig. Symtomen påminner på så sätt om de man får vid laktosintolerans.”

Det finns tydligen tio gånger fler bakterier i människokroppen än vad där finns celler. Vi pratar alltså biljoners biljoner bakterier i en enda människa. Eftersom bakterierna är så många så måste vi leva i något slags symbios med dom. Idag konstaterar vi att bakterier finns i tjocktarmen och kan där äta sig feta på fruktos som av någon anledning inte upptas av tunntarmen som den ska göra. Risk finns att dessa bakterier kan nå ut i blodsystemet och påverka vårt immunförsvar och göra oss sjuka.

Igår konstaterade vi att bakterier finns i munhålan och dessa kan också nå ut i blodsystemet och påverka så att vi kan bli hjärtsjuka och åderförkalkade enligt forskarna.

Jag tror att vi bör bli kompisar med våra bakterier illa kvickt. Någon påstod att det finns en miljon bakterier i en millimeter färskvatten. Det är klart att bakterierna finns precis överallt i vår kropp om där är 10 gånger fler bakterier än celler i våra kroppar. Jag tror att bakterierna finns även i vårt blodsystem redan från början. Vad händer om balansen mellan bakterierna påverkas i våra kroppar. Kan det vara så att en viss sorts bakterier angriper kroppens immunförsvar på grund av felaktig föda som t.ex. att vi äter för mycket sockerarter? Kan det t.o.m. vara så att bakterierna angriper insidan på blodkärlens väggar så att där bildas små sår som i sin tur orsakar förträngningar och dålig blodcirkulation? Så sker ju, enligt forskarna, i munhålan så varför inte i övriga kroppen!

Jag tror att vi, än så länge, vet väldigt lite om metabolism-ämnesomsättning i kroppen. Det vi kan konstatera är att sjukvårdens tro på att det är fett som orsakar metaboliska sjukdomar är fullständigt galet. Trots statiner, varan, insulin, hjärtmediciner, strokemediciner m.m. som ju alla bygger på antagandet att det är fett(kolesterol) som är sjukdomsorsak så har man ännu inte lyckats lösa gåtan med de metaboliska sjukdomarna. Vi blir sjukare och sjukare och till slut kommer sjukvårdens system att krascha eftersom den inte angriper orsakerna till vårt problem. Eftersom vi betalar sjukvården via skatten så kommer också vi att krascha om vi inte väljer en annan väg.

Min egen kropp har hittat harmoni, bra balans, lever i symbiot med kroppens biljoner bakterier. Varför då? Jo, från att vara en kolhydratätare lever jag numera huvudsakligen på mycket fett och lite mindre proteiner. De enda kolhydrater jag får i mig kommer, i stort sett, via ovanjordsgrönsaker. Mina svåra metaboliska sjukdomar har alla försvunnit trots att jag gjort precis tvärtemot sjukvårdens råd.  Här kan du läsa mer om min hälsoresa i min bok ”Frisk av mat”.

Vi får mycket tydliga signaler från vår egen kropp att något är galet med ämnesomsättningen. Dessa signaler yttrar sig som olika slags sjukdomsbesvär och om man inte tar dom på allvar så kan det bli svåra metaboliska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlssjukdomar och cancer.

Bakterier äter socker?!

juli 23, 2012 kl. 8:05 e m | Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

    I gårdagens inlägg debatterade jag om att bakterier kan vara orsaken till att det bildas förträngningar i våra blodkärl. Utgångspunkten var ju att fett inte kan orsaka förträngningar i blodbanorna för att det har så smörjande egenskaper. Om glukosätande bakterier är orsaken till våra metabola sjukdomar som hjärt o kärlsjukdom, diabetes och cancer så har vi levt i en felaktig fettbubbla de senaste femtio åren. Nästan all forskning har utgått ifrån att det är fett och mer specifikt det animaliska fettet som bildar fettklumpar i blodbanorna och orsakar cirkulationsrubbningar.

Jag tycker att det är märkligt att inte bakterier har fått större plats som orsak till de metabola sjukdomarna. I munhålan och i våra tänder har vi länge erkänt att det är bakterier som orsakar karies på och i tänderna. Vi har också under mycket lång tid känt till att bakterierna, som orsakar karies, lever på olika sorters sockerarter som med ett samlingsnamn kallas för kolhydrater. Flera studier pågår på Karolinska sjukhuset i Stockholm om hur dåliga tänder kan orsaka hjärtsjukdom.

”Inflammationen i tandköttet frisätter också ämnen, så kallade cytokiner, som orsakar eller påskyndar åderförkalkning i blodkärlen. Bakterier och inflammationsprodukter kan bidra till att försvaga blodkärlen så att de lättare brister. Man får en sårskorpa på insidan av blodkärlet som kan täppa till blodkärlet, vilket ger en betydligt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.”

Om det kan bli en sårskorpa på insidan av blodkärlet i munhålan som orsakar förträngningar så måste detta även rimligen gälla blodkärl i den övriga kroppen. Denna sårskorpa påstår forskarna kan orsakas av bakterier som matats med sockerarter. Jag är medveten om att sjukvården ofta inte tror att tandvård och vanlig sjukvård hänger ihop. Varför är det fettklumpar som orsakar förträngningar i vissa delar av blodbanorna medan det i andra delar av blodsystemet orsakas av bakterier som äter socker?

I femtio år har man trott att intag av fett är orsaken till många sjukdomar medan man knappast forskat kring olika sockerarters påverkan på kroppens hälsa. Är det inte dags att börja forska kring en ny hypotes, nämligen att det är ett för stort intag av kolhydrater som inte passar och fungerar som bränsle i den mänskliga fysionomin lika lite som tobak passar lungornas funktion.

Dessutom tycker jag att vi ska erkänna hela kroppen som en enhet och inte påstå att tänderna är avskilda från den övriga kroppens system.

I tidningen forskning och framsteg beskriver forskare att de tror att åderförkalkning och hjärtsjukdomar är orsakade av inflammationer som i sin tur orsakas av bakterier. Vad dessa bakterier lever på talar de inte om men forskarna är nyfikna på  stenålderskosten som ett botemedel mot metaboliska sjukdomar.

Jag är helt övertygad om att min kropp har läkt sig själv genom att immunförsvaret har blivit så starkt. Detta har skett därför att bränslet som håller i gång sjukdomsalstrande bakterier helt har upphört. Det bränslet heter kolhydrater. Om fett skulle vara orsaken skulle jag vara död för länge sedan med den mängd jag äter idag.

Vem vågar trotsa de vita rockarna!!

juli 22, 2012 kl. 9:34 e m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Först vill jag gärna berätta om två av mina vänner som inte vågar satsa på att gå över till LCHF-kost på grund av att läkarna avråder dom för det. Dessa två personer lider av hjärtflimmer som skapas av förtätade kärl. Hur får man hjärtflimmer och hur får man förtätade kärl? Är det fett, som sjukvården tror, som ligger och slammar igen blodbanorna? Varför ska fett fastna i blodkärlen och förtäta dom? Alla som kommer i kontakt med fett i vardagen vet att fett smörjer, det förtätar inte. Du lägger fett i stekpannan just för att det inte ska fastna när du steker. Du fettar in och smörjer bilen för att den inte ska rosta eller för att motorn ska gå mjukare med återkommande oljebyten.

Varför tror sjukvården att fett fastnar i våra blodbanor? Det är egentligen osannolikt om vi vågar tänka efter en smula. Däremot kan man jämföra socker med rost. Rosten fastnar och förökar sig tack vare att man inte fettar in eller tvättar bilen ren. Jag är övertygad om att det i våra blodbanor fastnar överskottsglukos som inte tas emot av våra celler. Det kan vara bakterier som lever på detta överskott av glukos (blodsocker) och som äter sig fast i våra kärlväggar. Det är detta som skapar förtätningar och det bara fortsätter tills man tar bort maten, som är sockret, för dessa bakterier. Till slut uppstår metabola sjukdomar som dålig cirkulation och högt blodtryck. På detta svarar sjukvården med att sätta in Varan(blodförtunnande) så att blodet ska kunna transporteras lättare. Men om kvalitén på blodet ändras, kan det då transportera allt som vi behöver? Att förtunna blodet är ju att förändra kvalitén på det.

Tids nog får man göra en s.k. sprängning för att upplösa förträngningarna och kanske till och med en by-pass-operation där man leder blodet andra vägar. Men har det hänt något med orsakerna till att man fått förträngningar? Ska man äta blodförtunnade medel resten av livet och skita i orsakerna till förträngningarna? Det är vad som sker idag inom sjukvården. Hur mycket kan man tunna ut blodet och ändå fungera som människa? Ska man bara vänta på att stroken ska komma och avsluta det hela. Den avslutningen kan innebära att man blir ett paket som belastar sjukvården än mer.

Sjukvården går på knäna idag och än värre blir det i framtiden med nuvarande sjukvårdspolitk. Mina kompisar önskar jag allt gott och framför allt önskar jag att de får mod att våga pröva LCHF-kosten trots sjukvårdens varningar.

Nu till något mycket glädjande; För två år sedan introducerade jag tanken med LCHF matkasse för bl.a. ett stort sjukhus och diverse forskningsavdelningar. Min tanke var att sjukvården skulle kunna erbjuda våra kunder att delta i en studie där de får mäta sina värden före och efter. Ett ganska enkelt sätt att ta reda på hur människor mår av kosten. Då för två år sedan fick jag mycket kritik och t.o.m. anklagelser att jag hotar folkhälsan. Nu har jag fått reda på att det faktiskt finns ett intresse för att deltaga i vårt projekt från sjukvårdens sida. Jag vet inte om jag vågar tro på detta ännu men om det är sant så kanske det finns hopp ändå!

Magnus Härenstam kämpar mot cancern!

juli 20, 2012 kl. 12:27 e m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Magnus Härenstam är en gammal favoritkomiker och jag blir ledsen när jag hör att han drabbats av cancer igen. Han kanske borde spela upp Verkmästaren i magen igen för sig själv för den är verkligen en rolig beskrivning på hur vi stoppar i oss skräpmat.

Magnus H. drabbades redan 2003 av prostatacancer och fick genomföra en operation. En stilla undran är mycket kostråd han fick med sig från sjukhuset den dagen han fick åka hem. Jag vet att frågan om cancer och kosten är känslig men vi måste våga diskutera frågan. Om han fick lämna sjukhuset utan några kostråd alls är det i sig en skandal. Om han fick kostråd att äta mer fiberrik mat och mera stärkelse är det också en skandal.

Det finns läkare som forskat på sambanden mellan prostatacancer och inflammerande kost som spannmål, stärkelse och andra sockerarter. Professor Jan Hammarsten, ureolog på sjukhuset i Karlstad har forskat kring dessa frågor i över tjugo år. Han menar att kosten har en avgörande påverkan och då särskilt för stor andel kolhydrater i maten. Han förespråkar att vi måste ändra våra matvanor till mindre intag av kolhydrater och större intag av fett i våra måltider för att kunna komma åt dessa sjukdomar.

Jag själv tycker det är fantastiskt att vi fortfarande kallar inflammerad proststakörtel alternativt förstorad prostatakörtel för en åldersreaterad sjukdom. Dessutom ser sjukvården inget samband mellan prostataförstoring och prostatacancer. Vi har en sjukvård som befinner sig i stenåldern när det gäller kunskap om hur kosten inflammerar vårt kroppsliga system. Magnus Härenstam borde självklart fått information om, redan när han hade prostatainflammation, att detta kan utvecklas till tumörer om man inte bryter inflammationskedjan. Att bryta inflammationskedjan gör man med kosten. Ta bort, eller minska ner ordentligt, de inflammerande sockerarterna(kolhydraterna) och ersätt med mättat fett som smör, grädde, kokosfett m.m.

Själv drabbades jag av prostatainflammation redan i tjugo-årsåldern. Det har varit mycket besvärande från tid till annan tills jag äntligen bytte kost för 3,5 år sedan till LCHF-mat. Det dröjde inte länge innan jag inte alls var tvungen att gå på toaletten några gånger på natten. Jag fortsatte att sova för inflammationen läkte sig av sig självt genom att bränslet för inflammationerna försvann. Det finns helt enkelt ingen annan förklaring för jag har inte gjort någon annan livsstilsförändring än ett byte av kost. Numera tycker jag att det är rätt skönt att kissa, det har inte alltid varit så. Jag drabbades av Diabetes och Hjärt-kärlbesvär och jag är helt säker på att jag också skulle fått Prostatacancer om jag inte förändrat min kost. Alla dessa inflammerande sjukdomar har en sak gemensamt och det är att de föder sig på överskottsglukos som inte tas upp av kroppens celler. Alla mina sjukdomar är borta tack vare kostbytet och hur det gick till kan ni läsa om i boken ”Frisk av Mat, LCHF från början”

2011 fick Magnus Härenstam en blodpropp i benet (typ av propp/stroke) och nu ligger han på sjukhus därför att han drabbats av cancer i ryggen. Frågan som uppstår är ju vad hade hänt om han fått ordentliga kostråd redan 2003 när han gick hem efter sin prostataoperation. Lyssna på Verkmästaren i magen, den är inte dum!

Tillbaka från semestern!

juli 18, 2012 kl. 10:15 f m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Hur har man det i andra andra länder med maten och hälsan? Nyss hemkomna från en liten tripp till Grekland så förstår man ju att kunskapen, både bland restauranger och kunder, är minst sagt låg. Vi som hade ”all-inclusive” förundrades över folks matval. Många valde bröd, pommes frites och friterade potatis och en liten bit kött och grönsaker som garnering. Jag såg ungdomar som blandade pommes frites och pasta till huvudrätt och glass till efterrätt. Inget kött och ingen fisk alls tog dom.

Visst borde det vara självklart att man som förälder sätter sig in i hur maten påverkar hälsan och framför allt att fel mat kan grundlägga en kommande ohälsa för barnen i vuxen ålder. Men det är faktiskt inte så lätt att vara förälder och måna om sina barns hälsa eftersom informationen från myndigheter (läs Statens Livsmedelsverk) går stick i stäv mot vad åtminstone jag anser som hälsosam mat.

Det börjar redan i spädbarnsåldern när mamman ammat färdigt och det är dags för välling och barnmatsburkar. Visst tror vi att maten som finns att köpa i form av välling och barnmat på burk är den allra bästa och helt anpassade för våra små. Så tror nog de allra flesta föräldrar men ack så fel de har.

Barnmaten är inte anpassat för barnen utan för att sälja stärkelse och spannmålsmat så dyrt som möjligt, paketerat så att föräldrarna uppfattar det som om livsmedelsindustrin vill våra barn väl. Från cirka 50 procent fett i mammans mjölk kan barnet plötsligt få i sig endast 0,5 procent mättat fett i vissa barnmatsburkar med t.e.x. potatispuré. Man kan ju fråga sig vad den burken innehåller mer än 0,5 procent fett?

Från bröstmjölk till välling är steget inte långt men hur nyttigt är detta steg? I vällingen finns det oftast ett stort överskott av kolhydrater medan bröstmjölken består av fett till övervägande del. Jag menar att småbarnsföräldrar blir lurade att låta sina barn äta kolhydratstinna produkter istället för att äta mer naturlig mat. Kan det vara så att man grundlägger en livslång ohälsa redan i unga år genom ohälsosam mat?

Hur är det med barndiabetes? Hur grundläggs den? Det är en fråga som vårt Livsmedelsverk borde fundera över! På Livsmedelsverket hemsida står att barn 1-2 år ska äta lättmargarin på smörgåsen. Med vilken rätt kan de ge sådana kostråd? De är dessutom skattefinansierade av oss. Det är verkligen inte lätt att vara föräldrar med sådana myndigheter!

Kan man ge småbarn kokt broccoli doppat i smör? Visst kan man det och barnet tycker om det också. Jag har sett det på nära håll.

Jag är helt säker på att min egen 40-åriga sjukdomskarriär grundlades i mycket unga år. Först när jag totalförändrade min kost så bytte livet skepnad, från ständiga förkylningar och inflammationer till ett starkt immunförsvar som inte verkar släppa något över bron.

Kontentan av det här är att våga ge barnen naturlig mat. De mår bra av det. Glöm inte det viktiga fettet och lägg ner vällingen som är full av sockerarter.

Kantarellomelett och jordgubbar!

juli 9, 2012 kl. 10:50 f m | Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

 

Vissa årstider smakar maten som allra bäst. Som dagens frukost t.ex. Vad slår en omelett med smörstekta, färska nyplockade kantareller och därtill färska jordgubbar. Inte mycket slår det och det finaste är att man kan plocka det själv. ”The best things in life are free” var det någon som sa och det är så sant som det är sagt.

Idag på radion fick vi veta att fetman ökar bland 30-60-åringar. Vi fick veta att även diabetes ökar och radiomannen fick det att låta som om fetma är skyldig till att vi får den inflammatoriska sjukdomen diabetes 2. Många som får diabetes är definitivt feta men inte alla. Diabetes 2 har egentligen inte med fetma att göra utan är en kostrelaterad sjukdom på så sätt att kroppen system minskar eller slutar att fungera på grund av för stort tillskott av sockerarter(kolhydrater) som kroppen inte kan tillgodogöra sig. Det blir ett överskott av ”herrelöst” glukos(kroppens eget socker) som vandrar runt i våra blodbanor utan uppgift och mening när kroppens celler har tagit sitt behov. Detta ”socker” , är jag övertygad om, är upphovet till alla metabola(kostrelaterade sjukdomar) som numera finns i hela världen.

Många diabetiker får även andra inflammatoriska sjukdomar som hjärt-kärl, cancer, Alzheimers m.m. De hör ihop och lever av samma bränsle liksom även många ledsjukdomar, allergier, eksem, mag o tarmbesvär, ”kroniska” förkylningar, migrän osv.

Det börjar tidigt med felaktigt kost som inflammerar kroppen. När barnen går över till barnmatsburkar och mamman slutar amma så förändras realtionen mellan fett, kolhydrater och proteiner totalt. Från nära 50-60 procent mättat fett i modersmjölken går barnen över till att äta potatispuré som innehåller knappt 1 gram mättat fett per 100 gram potatispuré. Det är alltså 1 procent mättat fett i barnmatsburken och då frågar man sig vad resten av burken innehåller? Kolhydrater, tillsatser av olika slag men totalt fel slags näring för barnet. Vi är aningslösa och vi tror alldeles för mycket på livsmedelstillverkare och myndigheter som inte fattar sammanhangen.

Visst tror jag att mycket av dagens barndiabetes 1 har sitt ursprung i att föräldrar ger sina barn mat från barnmatsburkar istället för att ge barnen naturlig mat som föräldrarna tillagar själva. I barndomen kan vi också lägga grunden till ett friskt liv med naturlig mat eller, som i mitt fall, ett liv fyllt av inflammatoriska sjukdomar som på slutet kryddades med diabetes 2 och hjärtbesvär.

Min poäng är att det är aldrig försent. Jag har blivit helt frisk från alla sjukdomar utan mediciner bara med hjälp av maten. Till alla småbarnsföräldrar vill jag verkligen poängtera att ni lär er mer om hur maten påverkar hälsan, för barnens skull och för er egen skull.

Jag började detta inlägget  med kantarellomelett och jordgubbar och avslutar också med det. En omelett är tusen gånger bättre för barnet än en dyr barnmatsburk som inte innehåller det som människan behöver. Livsmedelsverket, som har förmedlat den stora fettskräcken i alla år, har en stor skuld till att många föräldrar tror att ”maten” i barnmatsburkar är nyttigare än den de kan laga själva.

juli 7, 2012 kl. 4:29 e m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Börje Salming påstod i ett tv-program att han skulle ”rosta ihop” om han inte tränade. Han kopplade det till allt stryk som han fått i hockeyrinken. Enligt mitt sätt att se på saken kan det också bero på allt stryk som han fått av för mycket sockerarter(kolhydrater).

Fet Hälsa

Varför blir vi sjuka! Jag ser många personer i min omgivning som nästan alltid är förkylda eller dras med någon form av inflammation. Det släpper inte för dom och det spelar nästan ingen roll alls vad de gör, infektionerna och inflammationerna kommer som ett brev på posten.

Många i min ålder och i min omgivning har också råkat ut för ett metabolt syndrom. Det innebär att de har högt blodtryck, hjärtbesvär, diabetes, cancer t.o.m. Varför får vi dessa sjukdomar? Enligt min teori så minskar vårt immunförsvars förmåga att försvara oss av överflödigt glukos som inte används som energi av våra celler. Detta överblivna socker vandrar omkring i våra blodbanor och är inflammationsframkallande. Efter ett tag fastnar/glykinerar glukosen mot artärväggarna och fastnar där. Detta extralager, som minskar flödet i blodbanorna, är egentligen små små sår som i sin tur använder överblivet glukos som bränsle. Dessa små sår är inflammationer och vårt…

Visa originalinlägg 332 fler ord

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: