Kolesterolmyterna!

oktober 30, 2012 kl. 3:29 e m | Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

Det kommer in många frågor om kolesterol till den här bloggen. Jag har försökt att översätta delar av vad Dr. Mercola skriver på sin hemsida. Om ni inte är nöjd med min översättning kan ni gå in och läsa originalet här.

Är det möjligt att nästan allt som din läkare och media berättar om kolesterol och hur det påverkar hjärtsjukdom och Stroke är fel?

Absolut!

Media och hälsoexperter har länge givit ut massiv desinformation om kolesterol. Dr. Ernest N. Curtis,  doktor i invärtesmedicin och kardiolog, menar att flera decennier gamla studier, som antagits bevisa länken mellan kolesterol och hjärta-kärlsjukdomar, kan läggas på hyllan.

Vad är sanningen?

Om högt kolesterol och fett inte är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, hur startade då den här massiva desinformationen? Den startade faktiskt för mer än hundra år sedan när hypotesen om lipider eller kolesterolteorin utvecklades av en tysk patolog(?) som bette Rudolf Virchow. Efter studier av plack i artärerna skapade han teorin att koleesterol i blodet leder till utvecklandet av plack i artärerna.

Under tiden, 1913 i St Petersburg Ryssland, började Nikolaj Nikolajewitsch Anitschkow föda upp kaniner med kolesterolrik mat och var övertygad om att det ledde till aterosklerotiska förändringar. Ingen verkade bry sig om att kaniner inte äter kolesterolrik mat. Detta inledde antagandet om att äta kolesterol leder till plackbildningar i dina artärer, och på den tiden trodde man att allt kolesterol i blodet berodde på kosten.

Detta är naturligtvis inte sant, och vad som nu är känt, tillverkar levern cirka 75 procent av kroppens kolesterol. Detta stämmer! Även om du inte äter något kolesterol, skulle du fortfarande ha kolesterol i kroppen, vilket är en bra sak med tanke på det behövs för att alla dina celler ska producera cellmembran.

Din kost är faktiskt en efterkonstruktion när det gäller hur dina kolesterolnivåer är, men denna enkla sanning ignoreras eller anses orealistisk även av många läkare.

I början av 1900-talet började kolesterol-teorin slå rot, men det fick ännu mer förödande konsekvenser under 1950 och följande år därefter. Forskningen som effektivt cementerade kolesterol-myten känner vi alltför väl till idag.

De sju ländernas studie kopplar felaktigt mättat fett till hjärt-kärlsjukdomar.

År 1953 publicerade Dr Ancel Keys ett nyskapande papper som ligger till grund för nästan all ursprungligt vetenskapligt stöd för kolesterol- teorin. Studien är känd som de sju ländernas studie, som länkade konsumtionen av fett till kranskärlssjukdom. Vad du kanske inte vet är att när Keys publicerade sin analys som påstås bevisa sambandet mellan fetter i kosten och hjärt-kärlsjukdom (CHD), analyserade han selektivt information från endast sju länder för att bevisa sin korrelation, snarare än att jämföra alla tillgängliga uppgifter  – från 22 länder.

Som ni kanske misstänker, var de studier han uteslutit de som inte passade med hans hypotes, nämligen de som visade en låg andel fett i sin kost och en hög förekomst av död från CHD liksom de med en fettrik kost och lågt förekomst av CHD. Om alla 22 länder hade analyserats, skulle det inte ha funnits någon korrelation alls!

Dietister och läkare accepterade helt hypotesen, och uppmuntrade allmänheten att skära ut smör, rött kött, animaliskt fett, ägg, mejeriprodukter och andra feta från sin kost – en radikal förändring på den tiden som fortfarande är i kraft i dag.

De flesta av de experter jag känner tror att Dr Keys forskning var avgörande för föreviga den fettsnåla strategin för hälsa. Denna strategi är fortfarande en stor del av dagens vetenskap. Denna studie är verkligen grunden till det som utlöste den fettsnåla kosten och felaktiga tron att kolesterol är så fördärvlig.

Nästa stora stöd för kolesterol- teorin kom från en studie som du förmodligen har hört talas om som kallas Framingham Heart Study, som ofta citeras som bevis för lipid hypotesen. Denna studie inleddes 1948 och omfattade cirka 6.000 personer från staden Framingham, Massachusetts som fyllt i detaljerade frågeformulär om deras levnadsvanor och kostvanor. Studien krediteras med att identifiera risker för hjärtsjukdom och faktorer, såsom rökning, högt blodtryck, brist på motion och, ja, högt kolesterol.

Kolesterol- länkningen var svag, forskare lade märke till att de som vägde mer och hade onormalt höga kolesterolvärden hade något större risk för framtida hjärtsjukdom, men med stor spridning. Vad du inte hört om är det faktum att de som åt mer kolesterol och mer mättat fett hade lägre kolesterolvärden.

I en ledare 1992 publicerad i Archives of Internal Medicine,  sade Dr William Castelli, tidigare chef för Framingham Heart Study:

”I Framingham, Massachusetts, ju mer mättat fett man åt, desto mer kolesterol man åt, desto fler kalorier man åt, desto lägre var personens serumkolesterol. Motsatsen till vad Keys skulle förutsäga. Vi fann att de personer som åt mest kolesterol, åt mest mättat fett, åt flest kalorier vägde minst och var mest fysiskt aktiva. ”

Den amerikanska multipla riskfaktorer Intervention Trial (MRFIT), som sponsras av National Heart, Lung and Blood Institute, är en annan studie som är mycket missvisande. Det jämfört dödlighet och matvanor på över 12.000 män och konstaterandet att allmänt publicerades var att människor som åt en låg halt av mättat fett och låg kolesterolhalt kost hade en marginell minskning av kranskärlssjukdom.

”Mr Fit” Studie: Hypotes bevisat genom utelämnande av fakta.

Vad fick de lämna ut?

Deras dödlighet av alla orsaker var högre! Som Mary Enig och Sally Fallon som anges i Sanningen om mättat fett:

”De få studier som visar ett samband mellan fettminskning och en minskning av dödligheten för hjärtsjukdom dokumenterar också en samtidig ökning av dödsfall i cancer, hjärnblödning, självmord och våldsam död. Efter 10 år av att sänka fettintag och inte röka, fann de ingen signifikant skillnad i dödsfall av hjärtsjukdom eller total död jämfört med kontrollgruppen av rökare, dålig diet osv ”

Statistiska Lögner: De Lipid Research Clinics Coronary primärprevention Trial (LRC-cPPT)

Ungefär samtidigt som MRFIT studien var Lipid Research Clinics Coronary primärprevention Trial (LRC-cPPT), som kostade $ 150 miljoner nämns ofta för att motivera en fettsnål kost, trots att kostfaktorer inte testades i studien alls. Istället testades effekterna av kolestyramin, ett kolesterolsänkande läkemedel.

Som Enig och Fallon skrev:

”Deras statistisk analys av resultaten innebar en 24% sänkning av kranskärlssjukdom i gruppen som tar droger jämfört med placebogruppen, men ökade inte risken för dödsfall i hjärtsjukdom i droggruppen – dödsfall i cancer, stroke , våld och självmord. Även slutsatsen att sänkt kolesterol minskar hjärtsjukdom är misstänkt.

Oberoende forskare som presenterade resultaten av denna studie fann ingen signifikant statistisk skillnad i dödsfall av hjärtsjukdom mellan de två grupperna. Men bjudet både den populärpressen och medicinska tidskrifter LRC-cPPT, som länge sökt bevis på att animaliska fetter är orsaken till hjärtsjukdomar , menade att detta var det slutgiltiga beviset på att mättat fett orsakar hjärt-kärlsjukdomar”.

Vad som hände egentligen och hur LRC-cPPT kom att ge ytterligare stöd till lipid hypotesen var ingenting annat än en annan mästerlig statistisk manipulation. Som Dr Curtis säger:

”Efter 10 år har antalet dödsfall i kranskärlssjukdom (CHD) plus de som lider en icke-dödlig hjärtinfarkt (NFMI) visas totalt för båda grupperna. Totala incidensen i kolestyramin gruppen var 7,0% och kontrollgruppen 8,6%.

Denna lilla skillnad på 1,6% rapporterades som en 19% minskning av död och hjärtinfarkt genom att använda relativ riskreduktion (skillnaden mellan 1,6% är ungefär 19% av 8,6) i stället för mindre missvisande absolut riskreduktion (1,6%). Dessutom har denna lilla skillnad tilldelats som ”statistiskt signifikant” genom att ändra de ursprungliga kriterierna efter att data placerats in ”.

Fördelarna med kolesterolmediciner vidmakthålls genom statistiska myter.

LRC-cPPT studie kunde bara visa en meningsfull fördel eftersom det fokuserar på relativ riskreduktion snarare än absolut riskreduktion. Vad är skillnaden? Du kan hitta en mycket enkel förklaring av relativ risk kontra absolut risk på Annie Appleseed projektets webbplats, men låt mig sammanfatta det här.

Här är i klartext vad det betyder: Låt oss säga att du har en studie av 200 kvinnor, varav hälften tar en drog och hälften tar placebo, för att undersöka effekten på risken för bröstcancer. Efter fem år, har två av kvinnorna i droggruppen utvecklat bröstcancer, jämfört med fyra som tog placebo. Dessa data kan leda till någon av följande rubriker, och båda skulle vara korrekta:

”Ny mirakelmedicin sätter ner bröstcancerrisk med 50%!”

”Nya resultat med kolesterolmedicin minskar risken för bröstcancer med 2%!”

Hur kan detta vara möjligt?

Annie Appleseed projektet förklarar:

”Rubrikerna representerar två olika sätt att uttrycka samma data Den första rubriken uttrycker den relativa riskreduktionen -. De två kvinnor som tog drogen (ämnen) och utvecklade bröstcancer är lika med hälften av antalet (50%) av de fyra kvinnor som tog placebo (kontroller) och utvecklade bröstcancer.

Den andra rubriken uttrycker den absoluta riskreduktionen – 2% av patienterna (2 av 100) som tog drogen har utvecklat bröstcancer och 4% av kontrollerna (4 av 100) som tog placebo utvecklade bröstcancer – en absolut skillnad av 2% (4% minus 2%). ”

Du kan nu se varför kliniska prövningar, särskilt de som finansieras av läkemedelsföretagen, kommer att citera relativ riskreduktion snarare än absoluta riskreducering, och som en patient måste du vara medveten om att statistiken lätt kan manipuleras.

Som STATISTIK vid George Mason University, förklarar:

”Ett viktigt inslag i begreppet relativ risk är att det talar om någonting för dig om den faktiska risken.”

Hur Statiner verkligen fungerar förklarar varför de inte fungerar i verkligheten.

En ny titt på statin kolesterolsänkande läkemedel från Massachusetts Institute of Technology hävdar att ingen studie har någonsin visat att statiner förbättrar totalmortalitet – med andra ord de förlänger inte ditt liv längre än om du skulle inte tagit dem alls. Och i stället för att förbättra ditt liv, bidrar de faktiskt till en försämring av kvaliteten på ditt liv, förstör muskler och äventyrar funktionen på lever, njure och hjärta.

Enligt Stephanie Seneff, författare till denna fantastiska uppenbarelse:

”Statiner hämmar verkan av ett enzym, HMG koenzym A-reduktas, som katalyserar ett tidigt steg i 25-steg process som producerar kolesterol. Detta steg är också ett tidigt steg i syntesen av ett antal andra kraftfulla biologiska ämnen som är involverade i cellulära processer i effekter av att reglera antioxidanter.

En av dessa är coenzym Q10, närvarande i den största koncentrationen i hjärtat, vilket spelar en viktig roll i mitokondriell energiproduktion och fungerar som en potent antioxidant …

Statiner kan också störa cell-signalerings-mekanismer som förmedlas av så kallade G-proteiner, som orkestrerar komplexa metabola svar på stressade förhållanden. En annan viktig substans vars syntes är blockerad är dolichol, som spelar en avgörande roll i det endoplasmatiska retiklet. Vi kan inte ens ana vilka olika effekter dessa avbrott kan ha på cellens förmåga att fungera …

Det råder inget tvivel om att statiner gör dina återstående dagar på jorden mycket mindre trevliga än de annars skulle vara … ”

Statiner kan även leda till diabetes!

Statiner bär andra biverkningar också, bland annat diabetes. En metaanalys, publicerad i JAMA i juni visade att de som tog högre doser av statiner hade en ökad risk för diabetes jämfört med dem som tog måttliga doser. Vad detta betyder är att ju högre dos, desto högre risk att utveckla diabetes.

”Antalet som krävs för att skada” för intensiv dos statiner var 498 för nydebuterade diabetes, det är många som behöver ta drogen för att en person ska utveckla diabetes. I ännu enklare sätt, kommer en av 498 människor som tar en högre dos av statiner att utveckla diabetes.(Ju lägre ”number needed to harm,” desto större är riskfaktorn.)

(Som en liten not, var ”antalet som behöver behandlas” per år för intensiv dos statiner 155 för kardiovaskulära händelser. Det innebär att 155 människor har att ta drogen för att förhindra en person från att få en kardiovaskulär sjukdom.)

Bortsett från vad jag redan nämnt ovan asocieras statiner  med en ganska omfattande lista över skadliga biverkningar, inklusive:

Nervskador i händer och fötter acidos dysfunktion i bukspottkörteln
Muskelvärk och smärta
Försvagat immunförsvar, ökad cancerrisk

Nötallergins gåta löst?

oktober 29, 2012 kl. 9:35 f m | Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Rapport från i morse

Idag på Rapport visades ett klipp om att forskare löst gåtan med nötallergi. Man hänvisade till att när proteinet i nöten kommer i kontakt med fettsyra så kan det bildas allergener och därmed bli giftigt för kroppen och sedan är det klippt. Nu tänker man ta fram en medicin som blockerar att fettsyran och proteinet i nöten kan gå samman och bilda en giftig enhet.

Men man är i fel ända av problemet som vanligt. Man försöker lösa problemet bakifrån så att säga. Fortfarande har man inte svarat på den viktigaste frågan; varför blir vi allergiska överhuvudtaget? Varför finns det 500 procent mer allergier i en vanlig skolklass idag än för 20 år sedan? Att ta fram ytterligare mediciner är kanske bra kortsiktigt för dom som lider av nötallergi. Men vi ska komma ihåg att dom enda som inte vill lösa gåtan med allergiproblemet är de som utvecklar mediciner. Nu när folk har genomskådat bluffen med statiner (kolesterolsänkande medicin) så finns det en gigantisk marknad för allergimediciner. Fler och fler blir allergiska men ingen är intresserad av att lösa problemet utan bara att lindra symtomen. Vår sjukvård, bekostad med skattepengar, låter sig förledas av läkemedelsföretagen och ställer sällan frågan varför?

Enligt min mening finns det ett klart samband mellan en kost som består av för mycket sockerarter och för lite naturligt fett och mellan metabola sjukdomar. Allergier (metabol sjukdom) är en signal från kroppen att den är förgiftad, inflammerad av för mycket kolhydrater i maten. Massor av människor som skrivit till fethälsa-bloggen beskriver hur de blivit friska från allergier genom att förändra sin kost.

Det skulle vara intressant att få veta vem som bekostat studien som redovisats i Rapport. Jag kan sätta min hälsa på att det är ett stort läkemedelsföretag.

Idag är var femte vuxen allergisk mot något och var tredje skolbarn är också allergisk. Dessa sjukdomar ökar lavinartat men ingen frågar sig varför utan vi uppfinner bara nya mediciner. För mig är det självklart att det handlar om ett nedsatt immunförsvar som är orsaken till att vi inte kan försvara oss mot allergen. Frågan är då varför blir immunförsvaret nedsatt? Är det luftföroreningar, tillsatser, plaster, kemiska preparat? Det kan vara ovanstående som har betydelse men den största anledningen är, tror jag, att vi inte har något försvar när vi inflammerar kroppen med sockerarter/kolhydrater. Vi är helt enkelt inte designade för den sortens föda och det skapar bl.a. allergiska reaktioner.

En del människor blir allergiska när de är 55 mot mat som de ätit under hela sitt liv. Hur kan det komma sig? Där tror jag att den allergiska reaktionen är följden av ett immunförsvar som helt enkelt fått nog. Vi har samlat på oss så mycket att det säger stopp.

För att återknyta till vad jag skrivit många gånger förut så ska läkaren, när ett barn kommer in efter en allergisk reaktion, naturligtvis skriva ut allergimedicin för att lindra symtomen.Men det allra viktigaste är ju att läkaren frågar efter hur kostvanorna är i familjen och att det finns ett kostalternativ för att stärka immunförsvaret och det är en kostomläggning till mer naturligt fett och avsevärt mindre sockerarter i maten.

Ett piller och en spruta för varje sjukdom!

oktober 28, 2012 kl. 12:01 e m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

  

Man måste tillerkänna läkemedelstillverkarna en fantastisk uppfinningsrikedom! Det verkar finnas olika piller och sprutor för varje liten åkomma som man kan komma på. Det fantastiska är också att varje sjukdom och åkomma verkar leva sitt eget liv utan någon släktskap med med andra. Anta att du lider av migrän och allergi? Då äter du naturligtvis huvudvärkstabletter och för din allergi äter du givetvis allergitabletter.

Om nu dessa två sjukdomsbesvär, allergi och migrän, har samma orsak? En inflammerad kropp som ger dig signaler genom dessa båda åkommor att du ska agera på något sätt. Jag tror ju att båda ovanstående besvär orsakas i första hand av en inflammerande kost full av sockerarter som  skapar obalans i kroppen och sätter ner vår immunförsvar.

Vad händer i kroppen när du tar ett piller eller en spruta för att dämpa symtomen? Ja, förhoppningsvis lindrar det lite men hur påverkar medicinerna immunförsvaret i sin helhet? Så här tänker jag; Inte nog med att immunförsvaret kämpar för att motverka dina dåliga kostvanor dessutom måste immunförsvaret relatera till nya främmande ämnen i kroppen som tillförs genom piller och sprutor. Förhoppningen är ju att medicinerna ska ge immunförsvaret ett handtag i läkningsprocessen men är det verkligen så?

En före detta diabetiker som jag själv fick ju beskedet av Sjukvården att jag var inne i ”naturalförloppet”. Det betyder i korthet att det är fullständigt normalt att bli sjukare och sjukare trots alla mediciner och så småningom dö av en hjärtsjukdom. För mig är en sådan tankegång helt oacceptabel. I princip betyder det att medicinerna och sprutorna var värdelösa men att jag ändå måste ta dom för det var läkarens ordination.

Min egen Maggans fantastiska läkning av både svår eksem och ögonmigrän genom ett kostbyte från inflammerande sockerarter till naturlig mat som LCHF. Hon hade lydigt köpt och använt varje recept som läkaren skrivit ut till henne i 30 år. Det var både dyra piller och fantasipriser på krämer. Jag tror inte hon vågar summera alla onödiga kostnader hon haft för mediciner genom åren. Lösningen på hennes problem var egentligen alldeles för enkel för att någon ska tro på den. Lösningen var ett enkelt kostbyte så var saken klar.

Frågan är varför vårt sjukvårdssystem inte kan ta åt sig av dessa erfarenheter och framför allt, varför forskas det inte mer om kosten, ämnesomsättning och immunförsvar? Det finns ju helt klart ett samband, det kan ju ett litet barn förstå.

Jag tror att det magiska ordet är orsaker! Om varje läkare, i sin läkared, fick svära på att han/hon är skyldig att söka orsaker till människors besvär så tror jag att vi skulle få en helt ny sjukvård. Som ni ser av läkareden nedan så finns inte skyldigheten att söka orsaker. Däremot står det tydligt att läkaren skall använda metoder vilkens nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Det där med erfarenhet verkar inte ha slagit igenom heller. Idag är vi ju tusentals människor som gjort remarkabla hälsovinster med LCHF-kosten men det är ingen från sjukvården som vill veta av våra erfarenheter. Vi verkar upplevas som ett hot istället av sjukvården.

LÄKARED

”Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.”

Hjärtsjukdom, fett eller socker?

oktober 26, 2012 kl. 12:09 e m | Publicerat i Okategoriserade | 14 kommentarer

 

Fett orsakar hjärtsjukdom?

Den officiella delen av vår Sjukvård tror bestämt att det är främst fett som orsakar hjärt-kärlsjukdom och s.k. förfettning i våra blodkärl/kranskärl. Därav av namnet förfettning eller plack för att beskriva förträngningar i blodsystemet. För att komma tillrätta med detta problem rekommenderas vi medborgare att inte äta mättat fett som smör och grädde m.fl. produkter. Hela vår sjukvårdsapparat är faktiskt uppbyggd på denna hypotes. Därav fettskräcken, där också rädslan för högt kolesterol ingår. Trots att sjukvården framhärdar i sin syn och att nästan alla forskningsresurser inriktas på forskning kring fettets påverkan på hälsan så ökar hela tiden de metabola sjukdomarna där hjärt-kärlssjukdom ingår.

Tänk om det är fel?

På den andra sidan finns t.ex. läkaren och forskaren Uffe Ravnskov som menar att farhågorna om kolesterolets farlighet är just en myt och han har skrivit mycket om just detta. Uffe Ravnskov menar att det inte finns några bevis på att högt kolesterol är farligt. Han har pekat på studier där det faktiskt förhåller sig precis tvärtom. Nämligen att människor med ett högt kolesterol tenderar att leva längre och har mindre risk för hjärt-kärlsjukdom.

På denna sida finns också, numera, tusentals människor som valt att tro att naturligt fett inte är farligt och leder inte till hjärt-kärlsjukdom utan att det faktiskt förhåller sig precis tvärtom. Man blir frisk från hjärtsjukdomar om man byter ut sockerarterna mot mer fett i maten. Människor som har prövat detta trots varningar från sjukvård och läkare har upptäckt att de får en mycket bättre hälsa och, i många fall, blir kvitt sina sjukdomar. I den gruppen ingår jag själv.

Vi som har valt att ändra livsstil genom att äta mer naturligt fett i vår mat och minska kolhydraterna radikalt har upptäckt att vi inte bara blir av med sjukdomarna utan också att vi blir allmänt piggare, rörligare, bättre sömn, mindre värk, bättre hy, ingen karies, osv.

Gör tvärtemot sjukvårdens rekommendationer så blir du frisk?

I mitt fall och många andras fall så har vi gjort precis som rubriken ovan säger och vi har blivit friska. Visst är det paradoxalt och uppseendeväckande. Problemet är egentligen att sjukvården inser att socker är farligt men inte sockerarter/kolhydrater. Allt blir till glukos i magen som ska ut som energi till cellerna. Problemet är bara att våra celler bara kan ta emot en viss andel glukos och överskottet förvinner ut i blodbanorna. Vad som händer med överskottsglukoset är omtvistat men vi som blivit friska vet ju att vi blir sjuka av för mycket sockerarter.

Varför anses naturligt fett som farligt? Vi har ju ätit kött, fisk, ägg, nötter i miljoner år. Min pappa berättade att barnen slogs om fettsvålen  vid middagsbordet på tjugo-talet. Hur kan det plötsligt bli farligt?

Orsaker kontra symtom?

Anta att du lider av högt blodtryck och att läkaren skriver ut Trombyl (blodförtunnande medicin) för att blodet lättare ska cirkulera i blodbanorna. Frågan är om du kommit åt orsakerna till varför du har förträngningar i blodomloppet genom att ta den medicinen? Enligt många forskare börjar förträngningar i blodsystemet redan vid tidig ålder. Så var fallet med mig fast jag inte var medveten om det då. Med årens lopp lagras det på med ny plack och till slut säger systemet stopp. Vi blir sjuka. De flesta av oss har levt ett liv med mycket kolhydrater och lite fett i maten i hela livet men vi blir trots det sjuka. I min logik kan knappast fettet vara orsaken till våra metabola sjukdomar!

Anta att läkaren, i samband med att han skriver ut Trombyl, också förklarar för patienten att han/hon måste förändra sin livsstil och då kosten i första hand för att komma åt orsakerna till förträngningarna och det höga blodtrycket. Då blir det logik i sjukvården.

 

Frisk av mat!

I min bok ”Frisk av mat, LCHF från början” har jag beskrivit hur mina sjukdomar försvann och hur mitt immunförsvar blev allt starkare tack vare en kostomläggning till mer naturligt fett och lite sockerarter/kolhydrater. Den boken är också mycket kritisk till hur sjukvården och läkemedelsföretag tvingar in människor till ett kemiskt beroende av piller och sprutor som inte hanterar orsaker utan bara symtom.

Myterna lever kvar!

oktober 23, 2012 kl. 10:45 f m | Publicerat i Okategoriserade | 12 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Idag på radion hörde jag ett tips om hur du botar och lindrar förkylningar. Denne person var en positiv själ som glatt meddelade att han pressade tre apelsiner varje morgon och drack det tillsammans med ingefära. Alla vet ju att c-vitaminer är bra och det finns det mycket av det i apelsiner. Hur sant är detta?

Det är tyvärr en myt bland många andra. Min egen diabetes utvecklades och blommade ut i full kraft tack vare att jag just pressade tre apelsiner varje morgon till frukost. Fruktosen i apelsinerna knäckte det lilla immunförsvar som jag hade kvar. Ingefära är nog bra men glöm apelsinerna.

Vi har en tendens att leta quick-fix lösningar när vi blir sjuka och reflekterar sällan över orsakerna. Du känner säkert till många sådana lösningar själv men hur många hjälper när det kommer till kritan?

Jag tror att grundproblemet ligger i att vårt immunförsvar har blivit försvagat av en kost som innehåller alltför mycket sockerarter och allt för lite naturligt fett. Sockerarterna är bränsle för bakterier som inte är våra vänner och som skapar infektioner och inflammationer i kroppen. Fettet däremot stabiliserar och balanserar ämnesomsättningen i kroppen.

Under 40 års tid, präglat av infektioner och inflammationer, har jag prövat de flesta huskurerna med mycket dåligt resultat när jag tittar i backspegeln. Det stora och avgörande resultatet fick jag när jag ändrade min kost till just ett minimum av sockerarter men med mycket mer fett och protein. Resultatet är fantastiskt och häpnadsväckande. Efter fyra år med LCHF-kosten väntar jag fortfarande på att få en rejäl förkylning så att jag blir sängliggande. Det har ännu inte hänt. Visst kan jag snörvla lite ibland och visst kan jag känna mig lite hängig men det är småpotatis mot vad som hände i mitt gamla liv.

Varför praktiserar inte sjukvården detta koncept? Det är ju fantastiskt enkelt egentligen. Fungerar det på mig så borde det fungera på många andra. Ni som läser kommentarerna till Fet hälsa-bloggen kan se att jag inte är ensam. Massor av människor har liknande erfarenheter, det ser man tydligt om man läser kommentarerna.

Ett radikalt förslag!

Våra myndigheter subventionerar träning genom att företagen får göra avdrag för träningskort på gym och liknande. Är det inte dags att införa ett liknande system med maten? Nu talar jag i egen sak men visst vore det intressant om företagen kunde subventionera en hälsosam matkasse? Anta att företagen fick göra 30 procents avdrag för en hälsosam matkasse som personalen kan köpa med kunskap och utbildning om hur maten påverkar hälsan? Det vore ett revolutionerande grepp. Varje företag betalar ur egen kassa de två första veckorna av en anställds sjukskrivning och får egentligen inget tillbaka.

Anta att man kunde sänka sjukskrivningarna med 25 % hur mycket skulle man spara då? Sjukskrivningarna kostar företagen 20 miljarder per år. Dessutom kostar det skattebetalarna 70 miljarder per år för alla längre sjukskrivningar. 25 procent på 90 miljarder kronor är är 22,5 miljarder kronor. Visst är det sanslösa siffror!

Nu vet jag att det finns många andra orsaker som stress och utbrändhet men maten är aldrig en komponent i folkhälsan. Det borde den vara.

Tänk orsaker, inte symtom!

oktober 21, 2012 kl. 11:44 f m | Publicerat i Okategoriserade | 18 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Börja i tid!

I trafiken är vi enormt medvetna om hur vi ska skydda oss men när det gäller de metabola sjukdomarna vet vi väldigt lite!
I hela mitt vuxna liv, förutom de senaste fyra åren, har jag varit enormt infektionskänslig. Det började redan i tonåren med återkommande halsfluss och influensa i tid och otid. På den tiden hittade man alla möjliga orsaker till dessa ständigt återkommande inflammationer men knappast någon pratade om att själva kosten kan vara inflammerande för kroppen och negativt för immunförsvaret. Börjar de metabola sjukdomarna få fäste i kroppen redan när vi är unga? Är alla dessa förkylningar och infektioner i kroppen starten på en metanol sjukdomskarriär?

Jag tror numera att ovanstående frågor kan besvaras med ett rungande ja, åtminstone på vissa personer. Vi lägger grunden tidigt för en eventuell sjukdomskarriär genom att äta en inflammerande kost, det är jag fullständigt övertygad om. Jag tror att sockerarterna bringar en obalans i kroppen där en viss typ av bakterier får överhanden gentemot andra. Bränslet för dessa negativa bakterier är ett överskott av glukos som glider runt i blodomloppet utan någon vettig funktion.

Våra celler har redan tagit upp den mängd bränsle/energi som behövs och stänger helt enkelt dörren för att uppta mer glukos(kroppens eget bränsle). Följden blir en obalans i kroppen där immunförsvaret hålls igång dygnet runt i en otacksam kamp som vårt immunförsvar aldrig kan vinna. Så länge som det tillförs ny sockerartsenergi, som vi inte behöver, kämpar vårt immunförsvar en ojämn kamp.

Trots detta finns det människor som är friska och starka ända upp i femtio/sextioårsåldern ätande nyckelhålsmärkt mat och som mår utmärkt. Sedan händer något märkligt, plötsligt drabbas man oförklarligt av högt blodtryck, hjärt-kärlbesvär och kanske till och med av cellförändringar i kroppen. Inga förvarningar, inga signaler utan bara pang bom så händer det! Hur förklarar man det? Det är alltså tvärtemot min egen sjukdomskarriär som bestått av brandkårssignaler hela tiden utan att jag har förstått sammanhangen.

Antagligen beror detta fenomen på att vissa människor genetiskt har ett mycket starkare immunförsvar redan från början än vad andra har. Deras immunförsvar är exceptionellt starkt och orkar försvara ända till en viss gräns när hela muren rämnar.

Vad kan vi göra? ja, vi måste ta tag i det själva och lära oss mer om hur maten påverkar hälsan. Vi får ingen hjälp av Sjukvården inom rimlig tid för det kommer att ta många år innan det paradigmskiftet sker. Vi måste lära våra barn och oss själva om att äta en icke-inflammerande kost som vi är designade för redan från början. Visserligen visar mitt eget fall att man kan bli frisk på äldre dagar genom att göra en radikal kostförändring men det finns också exempel på motsatsen. Det djävulska är för dom människor som inte får några förvarningar innan. Som aldrig är förkylda, som inte drabbas av allergier, ledbesvär, magproblem, migrän m.m. utan när de drabbas så kan det redan ha gått för långt.

När sjukvården får klart för sig att det inte är det naturliga mättade fettet som är farligt för människan utan tvärtom den farliga spannmålsmaten   så är antagligen vår sjukvårdsbudget uppe i sådana astronomiska siffror att vi helt enkelt inte har råd med den.

Även om inte sjukvården gör det så måste vi själva ändra inställning till hur de metabola sjukdomarna uppstår. Vi måste fråga oss varför vi blir sjuka och inte bara söka lindring för symtomen? Det är orsakerna som ska vara den viktiga frågeställningen inte symtomen. Med ett sådant revolutionärt tänkande kan vi själva påverka vår hälsa i hög grad utan att anlita den kemiska sjukvården.

Visst behöver vi sjukvården i olika avseenden när vi skadat oss på olika sätt. Där är sjukvården duktig. Men den kan också vara rent farlig för oss eftersom den inte har fokus på orsaker utan bara symtom. Därmed kan vi hamna i ett kemiskt beroende av piller och sprutor kanske helt i onödan.

Allteftersom kunskapen växer kommer människor att efterfråga vård och friskvård som är orsaksrelaterad och inte symtomrelaterad. Visst kommer vi att behöva huvudvärkstabletter och antibiotika även i framtiden men kanske inte alls i sådan omfattning om vi vågar ändra vårt tänkande till orsaker och inte i symtom.

Vår målsättning med LCHF matkasse!

oktober 19, 2012 kl. 2:14 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

  

1. Vi vill öka kunskapen om hur maten påverkar hälsan.

2. Vi vill hjälpa människor att inte drabbas av ”välfärdssjukdomar”, alternativt bli frisk från dem.

3. Vi vill ha så många kunder att vi kan köpa maten direkt från producent så att vi verkligen kan påverka kvalitén på maten!

4. Vi vill vara ett konkret hälsoalternativ till den kemiska sjukvården!

5. Vi ska bli rikstäckande så att vi blir ett hälsoalternativ för alla!

6. Hjälp oss att sprida www.lchfmatkasse.se

Så fungerar sjukvården!

oktober 18, 2012 kl. 6:26 e m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Igår tyckte jag själv, i inlägget en knivig historia, att jag tog upp ett angeläget problem angående sjukvårdens bristande kunskap och förmåga att inlemma kostens betydelse för hälsan i sitt behandlingsarbete. Det jag beskrev var en människa som skulle fatta ett mycket svårt beslut. Min reflektion är att det troligtvis inte hade hjälpt med en strikt kostförändring trots allt, för det hade gått för långt. Alltså återstod operation som enda alternativ.

I en kommentar idag till det inlägget har jag blivit hotad med polisanmälan. Jag har kastat kommentaren, vilket jag inte brukar göra, men jag tyckte att den andades för mycket bitterhet. Det är oerhört känsligt varje gång som jag skriver om cellförändringar i kroppen. Det ämnet verkar nästan vara tabubelagt. Men det måste diskuteras enligt min uppfattning och om det finns alternativ så måste det också diskuteras. Dock vill jag uppmana den personen som hotade mig med en polisanmälan att göra den omgående. Jag ser verkligen fram emot en sådan. Det kanske kan sätta fingret på själva centralfrågan; varför blir vi sjukare och sjukare trots ständigt ökade sjukvårdsresurser och varför vågar man inte erkänna att kosten har stor betydelse för hälsan?

Idag har jag träffat sjukvården angående vårt projekt Frisk av mat och LCHF matkasse. Jag träffade representanter för Sahlgrenska Science Park som jobbar med att stötta nya företag som utvecklar nya hälsoprodukter. Problemet är att att Sahlgrenska Science Park inte får jobba med mat utan bara med hälsa. Där står vi alltså, sjukvården får gärna jobba med hälsofrågor men inte med matfrågor.

Jag lyckades dölja min upprördhet ganska väl tror jag men djupt inne i mig så kokade jag. De båda personer som jag träffade var mycket trevliga och erkände villigt att sjukvården inte hänger med när det gäller kostens betydelse för hälsan. Det finns helt enkelt ingen koppling alls. Om man, som i sjukvårdens fall, bortser från kostens betydelse för uppkomst av olika sjukdomar så är ju själva behandlingsverksamheten enormt begränsad redan från början.

Vår avsikt med LCHF matkasse är att kunna erbjuda människor som väljer att köpa våra matkassar och tillhörande utbildningar en möjlighet att få sina värden kollade både före, efter och under tiden. Det borde vara av allmänintresse att kunna följa vanliga människor som väljer att förändra sin livsstil och kost att få veta vad som händer i kroppen. Vi vill förstås inte utföra sådana studier själva utan det ska vara en neutral part med stor integritet

De båda trevliga representanterna för sjukvården höll med om att Sjukvården i allmänhet, inte alla, inte hänger med i utvecklingen. Jag försökte förklara för dessa båda att vi var där för allmänhetens skull, för folkhälsan, och det är egentligen inte vi som behöver hjälp utan det är Sjukvården själv. Vi kan hjälpa till i den utvecklingen.

Visst är det trögt att vända en skuta som sjukvården men vi har sått ett frö idag och om man sår många frön blir det till slut en hel skog.

En knivig historia!

oktober 17, 2012 kl. 2:07 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

En frisk och stark man som numera lever med bortopererad bukspottkörtel, delar av magen, större delen av tolvfingertarmen m.m.

För något år sedan började han klaga på att det inte kändes bra i magen. Till saken hör att denne man varit frisk och stark i decennier och dessutom elitidrottsman. Han var helt enkelt en karlakarl. Så är inte riktigt fallet nu längre även om han försöker vara vid gott mod.

Denne man har varit på flera föreläsningar som jag haft om kostens påverkan på hälsan. När han för något år sedan bad mig om råd för sina magproblem föreslog jag honom att han skulle försöka med LCHF-kost. Detta för att bättra på balansen i kroppen och försöka minska inflammationerna och stärka immunförsvaret.

Han fick ett matprogram av mig och var full av tillförsikt. Han köpte t.o.m. min bok Frisk av mat.  Trots detta så gnagde oron för att det naturliga fettet skulle kunna förvärra situationen. Han tog upp saken med sin läkare och denne avrådde honom från att äta en sådan fet kost. Detta skulle allvarligt kunna förvärra problemen ansåg läkaren. Med detta besked från läkaren vågade han aldrig pröva detta trots att han fick ett ordentligt genomarbetat matprogram av mig.

Det var fortsättningsvis den vanliga tallriksmodellen och nyckelhålsmärkt mat för honom. Detta var för ungefär ett år sedan. Sedan dess har hans magproblem eskalerat och efter otaliga läkarbesök och mängder med mediciner förklarade läkarna efter röntgen och provtagningar att han hade cellförändringar på bukspottkörteln. Det prövades med olika sorters mediciner och behandlingar men problemen avtog inte.

Till slut hamnade han i en valsituation där läkaren förklarade att om de inte opererar så riskerar han sitt liv om cellförändringaran fortsätter. En knivig situation således. Vem vågar gambla med sitt liv om läkaren påstår det? Först förklarade läkaren att det egentligen var bara två mindre tumörer på bukspottkörteln. Min vän frågade förstås om vilka chanser han har om han avstår från operation? Läkarens svar var förstås att de inte kunde garantera något. Vem kan det i en sådan situation?

Till slut tog han motvilligt beslutet att genomföra operationen. Det blev inte mycket kvar av magen m.m när kirurgen var klar. Ingen bukspottkörtel innebär ju att man direkt får diabetes 1 och man är är beroende av insulin intravenöst resten av livet. När stora delar av tolvfingertarmen försvann i operationen fick han ju väldiga besvär med magen.

Min vän är vid gott mod trots operationen men han har tidvis varit mycket deprimerad. Vad som händer nu är svårt att förutsäga men han hoppas ju att kunna komma tillbaka på något sätt.

Min vän är mycket kritik till hur sjukvården har behandlat honom. Han har inte fått någon information om hur han ska hantera medicinerna som han fått. Detta har han fått läsa sig till själv. Inga som helst kostråd överhuvudtaget har sjukvården delgett honom trots att halva magsäcken också är borta.

Vad hade hänt om han startat upp med ett kostprogram och fullföljt detta till punkt och pricka? Ingen vet förstås detta. Det som känns konstigt är att kosten överhuvudtaget inte har plats inom sjukvården när det gäller att förebygga eller läka sjukdomar. Mantrat att mättat fett är farligt och att vi ska äta nyckelhålsmärkt mat ökar ju inte sjukvårdens förtroende direkt.

Varför fungerar LCHF-kosten?

oktober 15, 2012 kl. 1:19 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Ovanstående fråga är vad många funderar på inklusive jag själv. Det är inte så att vi blir osårbara med hjälp av LCHF-kost utan att vårt immunförsvar blir så mycket starkare av den kosten att vi orkar att försvara oss mot infektioner och inflammationer m.m. Det finns ju inte så värst mycket forskning kring detta av kända anledningar. Man har helt enkelt valt att tro att vi blir sjuka av fett och därmed är nästan all forskning fokuserad på den hypotesen och inte på hur sockerarter påverkar vårt immunsystem.

Själv har jag varit lite rosslig i halsen under några dagar men jag har jobbat som vanligt och spelat hockey-bockey som vanligt utan besvär. Skillnaden mot när liknande infektioner hemsökte mig för 5 år sedan så blev jag liggande i feber i en till två veckor med en antibiotikakur på halsen. Det går inte att dra några andra slutsatser än att vårt/mitt immunförsvar påverkas enormt mycket beroende på vad vi äter och då särskilt kolhydrater som tidigare var  min huvudsakliga föda. Det fungerar inte om man inte ersätter kolhydraterna med naturligt fett som ny energikälla.

Frågan blir då; varför blir vi så mycket infektionskänsligare av sockerarter än av fett? Det är ingen lätt fråga att svara på och ingen vet väl exakt vad detta beror på men vi kan anta att vi får en negativ balans bland kroppens bakterier. Det betyder att att de bakterier som föder sig på sockerarter blir för starka i förhållande till andra bakterier och därmed uppträder en obalans i kroppen och påverkar immunförsvaret på ett negativt sätt.

Att sträva efter att skapa en balans bland kroppens bakterier så att vårt immunförsvar blir starkt är än så länge outforskad mark vad jag vet. Sex forskare och professorer på Karolinska Institutet har med hjälp av boken Magen, bakterier, buller och bång försökt att beskriva hur tarmbakterier påverkas av kosten. Det är ett lovvärt försök av dessa läkare och kanske starten på ett nytt tänkande i orsaker och inte i symtom.

Vi vet att vi, i våra kroppar, har 10000 fler bakterier i kroppen än celler och bara den kunskapen borde föranleda oss att försöka bli kompisar med våra bakterier och sträva efter balans.

Vi vet att människor får ett mycket bättre immunförsvar tack vare en naturlig mathållning utan för mycket sockerarter. Vi vet dock inte varför? Det är naturligt att anta att bakterier spelar en mycket större roll i denna maktkamp som pågår i kroppen än vad vi i allmänhet tror.

Trots att vi får signaler från våra kroppar att allt inte står rätt till genom att vi får återkommande förkylningar, allergier, eksem, diabetes, magbesvär m.m så har vi inte lärt oss att tolka dessa signaler på rätt sätt. Vi försöker att återställa balansen i våra kroppar, när vi blir sjuka, genom att ta piller och sprutor men det är bara kosmetika för obalansen finns kvar. Maten tar en väldigt stor plats i våra liv men vi har ännu inte erkänt hur mycket den påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa.

Jag tror att vi genom ett orsakstänkande, som borde genomsyra sjukvård och Livsmedelsverk och andra institutioner, skulle kunna påverka folkhälsan på ett fantastiskt sätt. Vår sjukvårdsbudget, i Sverige, är idag cirka 350 miljarder kronor per år. Anta att vi kunde  halvera den summan Det finns mycket roligt som man skulle kunna göra för de pengarna.

Nästa sida »

Blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: