Vad lär dom ut på läkarutbildningen?

september 28, 2013 kl. 10:01 f m | Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Godmorgon!

Hoppas att ni inte sätter morgonkaffet i vrångstrupen nu men jag känner mig tvungen att publicera nedanstående. Torwald Åberg, näringsfysiolog??, påstår att högt fettintag är orsak till typ 2-diabetes. Detta är en websida som bara kan ses av läkare och läkarstuderande från och med termin 7. Det är alltså sådan information som går ut till våra blivande läkare. Det är personer med den här typen av kunskap som vi möter när vi besöker sjukvården.

Skandal!

Det är verkligen stor skandal och näst intill kriminellt att gå ut med sådan information. Vi friska diabetiker typ 2 vet ju att det förhåller sig precis tvärtom. Människor som litar på sjukvården glider rakt in i ”Naturalförloppet” med den här typen av behandling och kostråd. Trots alla moderna studier som visar att Torwald Åberg har helt fel så är det tydlgen denna kunskap som läkare får till sig.

Läs gärna Uffe Ravnskovs kommentar lite längre ner i detta inlägg. Kanske än mer skrämmande är att det bara är Uffe Ravnskov som framför kritik mot Torwald Åbergs inlägg. Vad säger alla andra läkare?

Till sjukvården

Härmed kommer jag gärna till sjukvården och föreläser om hur det verkligen förhåller sig med kosten och hur den påverkar hälsan för typ 2-diabetiker. Ni kan kontakta mig här; lindgren.mats@comhem.se

Kommentera gärna debattartiklar på NetdoktorPro, vilka är fristående från NetdoktorPros redaktionella material. Kommentarerna är öppna för medlemmar, det vill säga läkare och läkarstuderande från och med termin 7. Bli medlem här.

Torwald Åberg, näringsfysiolog:

Högt fettintag den viktigaste orsaken till typ 2-diabetes

Grundorsaken till typ 2-diabetes är att betacellerna i pankreas inte förmår producera tillräckligt med insulin, vilket gör att blodsockret stiger över normala värden. I de flesta fallen har cellerna under ett antal år tvingats att överproducera insulin, insulinresistens. Orsaken till överproduktionen är en substratkonkurrens mellan fett och socker i olika celler, främst muskel- och leverceller, och som visades redan 1964 (1).

Denna konkurrens leder då till ett försämrat glukosupptag när fria fettsyror (FFA) stiger i serum genom högt fettintag eller frisättning från fettdepåerna. Därmed ökar upptaget av FFA i muskeln samt också ett ökat upptag i mitokondrierna varvid FFA omvandlas till acetylCoA och citrat. Därmed hämmas de enzymer som deltar i glukosmetabolismen och glukosupptaget (2).

Därför behövs större mängder insulin under längre tid för att hålla blodglukos på normala nivåer. När sedan cellerna töms på fett genom viktreduktion, orsakad av bland annat bariatrisk kirurgi, återfår cellerna sin kapacitet att ta upp glukos varvid patienten blir kliniskt fri från sin diabetes. Bara genom att sänka fettintaget under 20 energiprocent (3) kan man få förbättringar med sänkta HbA1c-värden och sänkt insulinresistens, men först när kroppsfettet har reducerats tillräckligt blir blodvärdena normala.

Nu finns både kunskap och metoder för att hjälpa patienterna och även förebygga övervikt och fetma som är de synliga tecknen på risken för insulinresistens. En enkel screening är ett blodprov, HOMA-IR, som direkt visar om insulinresistens föreligger. Genom att göra en kostregistrering där alla energiämnena finns med får man alla de faktorer som utgör risken för sjukdom, och med datorstöd kan man idag ge allmänheten tillräckliga kunskaper för att kunna välja bort de stora fettmängder som nu skräpar ner vår mat (4). Att enbart registrera kolhydratintaget och dra vittgående slutsatser av detta visar bara på stor okunskap, i synnerhet som man i stora epidemiologiska studier inte vet vad respondenterna verkligen ätit.

För att genomföra en effektiv kostutbildning på bred front hos befolkningen krävs stora satsningar i nivå med de som görs på motionens område och då räcker det inte med de fjuttiga miljoner som brukar lyftas fram av politikerna när de blir riktigt trängda genom ökningen av fetma i befolkningen. Fetma hos barn, som ju inte kan lastas för sin övervikt, borde man intressera sig för omgående. Att något politiskt parti ännu inte gjort detta till en välfråga är mycket förvånande.

Författare:


Torwald Åberg
Näringsfysiolog
Medlem av Svenska Läkaresällskapet

1) Randle P.J. et al (1964): The glucose fatty-acid cycle. Its role in insulin sensitivity and the metabolic disturbances of diabetes mellitus. Lancet 1:785-789

2) Spriet L. and Dyck D. (1994): The Glucose-Fatty Acid Cycle in Skeletal Muscle at rest and during Exercise. Biochemistry of Exercise. 127-155, Human Kinetics, UK

3) Staffan Lindeberg (1994): Apparant Absence of Cerebrocardiovascular Disease in Melanesians. Avhandling, Lunds Universitet

4) Torwald Åberg och Ragnar Tegelman 2005: Kost, Idrott och Hälsa. Svensk Idrottsforskning Nr 2-2005

 • Uffe Ravnskov, Docent
  oberoende forskare, hemma2011-08-19 14:39:52

Det är för bedrövligt att en näringsfysiolog är såpass okunnig inom sitt eget ämne. Att mättat fett är orsaken till diabetes bygger på spekulationer baserade på djurexperiment och feltolkningar av kortvariga fysiologiska studier. Alla kliniska och epidemiologiska studier visar entydigt att det är fel. Låt mig nämna de viktigaste.

Den diabetesepidemi, som härjar de flesta västländer, startade på 80-talet med de nya kostråd som utfärdades av American Heart Association och National Heart, Lung and Blood Institute. Man var rädd för det mättade fettet och rekommenderade därför diabetiker att istället tillfredsställa sitt kaloribehov med kolhydrater; detta trots att inga experiment, vare sig då eller senare har visat att det gör nytta.

Sedan dess har förbrukningen av kolhydrater stigit kraftigt i alla länder medan minskningen av det mättade fettet har gått ner lite grand. Det senare avspeglar emellertid inte förbrukningen, utan endast den mängd som varit tillgänglig. Från detta bör man dra allt som avlägsnas i butikerna, i köket och på tallrikarna, samt det som används till hund- och kattmat. Stora fettmängder skräpar ner vår mat, skriver Torwald Åberg emellertid. Det är tydligen någon annan som står för matinköpen i det Åbergska hemmet.

De starkaste bevisen för att det inte är fettet som är orsaken till typ 2-diabetes kommer emellertid från ett tjugotal väl genomförda experiment på människor med metabolt syndrom eller typ 2-diabetes. Samtliga studier visar att en kolhydratfattig, fettrik diet resulterar i en minskning av alla riskfaktorerna för diabetes utan negativa effekter på blodets lipider; för triglyceridernas del sker till och med en kraftig minskning. Dessa positiva effekter är direkt korrelerade till mängden kolhydrater i kosten; ju färre kolhydrater, desto bättre effekt. Den som vill veta mer om detta kan läsa mitt bidrag till SBU:s rapport om diabeteskost här: www.ravnskov.nu/SBU. Tyvärr vägrade SBU att ta in dessa resultat i den färdiga rapporten.

Huvudinvändningen mot LCHF-dieten är att det saknas långtidsstudier. Låt mig då citera vår artikel om diabeteskosten publicerat på DNs debattsida 27 dec 2010: ”Det är emellertid föga sannolikt, att en diet som redan efter några veckor kan normalisera blodsockret och blodets insulinhalt, sänka blodtrycket, öka insulinkänsligheten och minska kroppsvikten utan negativa effekter på blodets kolesterol, inte skulle vara gynnsam på längre sikt.”

Det är naturligtvis inte lätt för kostexperter, som under hela sin karriär har varnat för det mättade fettet, att helt plötsligt erkänna att man haft fel. Det finns dock några som vågat. Låt mig till exempel citera Walter Willett, Harvardprofessorn, som stått i spetsen för världens största och längsta kostexperiment. I en intervju i Los Angeles Times den 20 december förra året sade han att “fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera alla söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och sötsaker, då skulle vi kunna sopa bort alla problem med övervikt och diabetes.“

En dödskyss för diabetiker typ 2

september 27, 2013 kl. 10:06 f m | Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Idag var jag på vårdcentralen och träffade min läkare. Mina värden var, som vanligt, riktigt bra. Vad sägs om ett blodtryck på 125/80 för en otränad 60-åring? Inte så dåligt för en frisk diabetiker typ 2 som tidigare har haft en genominflammerad kropp.

2013-09-27 08.50.33

Dödskyss för diabetiker!

I väntrummet på vårdcentralen råkade jag få syn på en broschyr som riktar sig till personer med diabetes 2. I den står att man ska akta sig för fettrik föda och fiberfattig kost. Det innebär att en diabetiker är hänvisad till kolhydratkost. Alltså socker till en sockersjuk. När ska detta elände få ett slut? Det förhåller sig precis tvärtom, du ska äta en kost som innehåller mycket naturliga fetter och du ska inte äta fiberrik kost från spannmål. Det räcker utmärkt med fibrer man får av grönsaker.

2013-09-27 08.51.19

Motion och diabetes?

Motion är bra men hjälper inte mot diabetes 2. Motionen är bra för ditt välbefinnande men angriper inte orsakerna till diabetes. jag skäms faktiskt för råden som läkare och vården delar ut till diabetiker.

Jag konfronterade min läkare och frågade varför man sprider den här typen av broschyrer eftersom det är rent ljug? Min läkare är trevlig och försökte skoja bort mina frågor. Han kände inte till vad som stod i broschyren som fanns i väntrummet på diabetesavdelningen.

Frukt och grönt?

Inom sjukvården har man noll koll på att det finns stora skillnader mellan frukt och grönsaker. Här buntar man ständigt ihop frukt och grönt och uppmanar folk att äta detta. Frukt, apelsiner, var det som triggade igång min diabetes på allvar. Massor av fruktos finns i frukt särskilt den som kommer från medelhavet och är ympad för att bli extra söt. De äpplen som finns i våra trädgårdar är inte så farligt.

Bortse från sjukvårdens råd!

Sjukvården har inte en aning om vad som orsakar inflammatoriska tillstånd i kroppen. De har inga botemedel mot detta. De erbjuder bara kemi i form av tabletter och sprutor.  Du som anar att din kropp är inflammerad oavsett om du har eller riskerar att få diabetes eller andra inflammatoriska tillstånd ska bortse från sjukvårdens kostråd. Börja med LCHF direkt och följ råden från friska diabetiker som har erfarenhet.

Tar vården till sig rapporten?

september 23, 2013 kl. 7:19 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Jonas Lindblom som är projektledare för rapporten från SBU hoppas att vården tar till sig resultaten. Det hoppas verkligen jag också.

Idag skulle min mamma fyllt år. Hon dog i sviterna från diabetes för 5 år sedan. Strax efter hennes död fick jag min diagnos att jag hade fullt utvecklad diabetes. Min mamma klagade alltid på att det kändes fel med maten som läkarna rekommenderade henne att äta, mycket fibrer och lågfettskost. Men hon gjorde som läkarna sade och följde noggrant sin diet (Tallriksmodellen 50-60 procent kolhydrater). Det slutade med att hennes hjärta stoppade en dag när hon skulle gå på bussen.

hellenius500

Maj-lis Hellenius varnar ändå!

I dagens Rapport lyckas ändå Maj-Lis Hellenius varna för det mättade fettet såsom smör, ägg, bacon och fullfet grädde. Detta trots att hon var en av de externa granskarna av den nya rapporten från SBU. Fettintaget gör henne orolig, säger hon. Några av dessa okunniga professorer/läkare som har varnat folk för LCHF har anledning att skämmas idag. Rapport 4,25 minuter in.

Vetenskapen ändrar sig på en dag!

Igår var rekommendationen från ”vetenskapen” att vi skulle äta mat med mycket kolhydrater. Idag är det tvärtom. Vi ska äta mat med mer fett och mindre kolhydrater. Det gör oss friskare och smalare. Beprövad erfarenhet är bättre än ”vetenskap”, det är jag övertygad om. Varför heter det inte längre vetenskap och beprövad erfarenhet utan bara vetenskap? Kombinationen borde vara bättre.

Mitt uppvaknande!

Tyvärr visste jag väldigt lite om hur kosten kan påverka hälsan och immunförsvaret när min mamma levde. Även jag trodde på ”läkarvetenskapen”. Idag vet jag att kunskapen om kost och hälsa bland flertalet läkare är under all kritik. Läkemedelsföretag har lyckats lura i läkare att kemiska läkemedel är den enda medicinen som ska användas för inflammatoriska tillstånd som t.ex. diabetes med flera sjukdomar.

Jag hade tur som gick på en av Annika Dahlqvists föreläsningar. Hennes föredrag förändrade och räddade mitt liv. Tack för det Annika! Du borde ha en medalj för dina insatser för folkhälsan.

Det mättade fettet måste få upprättelse!

Än är det långt kvar. Vi har en hel sjukvårdsapparat som bara förlitar sig på FASS med efterföljande recept på mediciner som uthämtas på apoteket. Kolhydrater har en inflammatorisk inverkan på våra kroppar och skadar vårt immunförsvar, det är jag helt säker på. Nu när vi ska minska på kolhydraterna så måste vi öka på det naturliga fettintaget. Det borde vara självklart men så är det inte. Våra kroppar består till stor del av mättat fett så hur kan vi bli sjuka av det? Sanningen är att det mättade fettet är essentiellt nödvändigt för oss. Dessutom är jag övertygad om att kolesterolet snarare är våra kroppars egen läkare. Kolesterolet försöker laga de olika inflammatoriska tillstånd som sockerarterna ställer till med.

Nu väntar vi alla som drabbats på olika sätt av sjukvårdsapparatens okunniga behandlingar och felaktiga kostråd på en officiell ursäkt från statsmakterna. Ungefär som alla de som lobitomerats och steriliserats på 40-50-talet fick en officiell ursäkt. Det dröjde visserligen 50 år men ändå!

Första steget är taget!

september 23, 2013 kl. 10:43 f m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har sammanställt moderna koststudier och kommit fram till att LCHF-kost är bäst för snabb viktnedgång.

LCHF-kosten är kontroversiell inom sjukhus och forskarvärlden. Många läkare och professorer har varnat för LCHF-kosten. Det kan vara dags att de omprövar sina åsikter och uppdaterar sina kunskaper.

– Det finns inget bra stöd för att säga att lågkolhydratkost skulle ha en dålig inverkan på blodfetter eller hjärt-kärlsjukdom. I alla fall inte om personen går ner i vikt eller är viktstabil, säger Jonas Lindblom.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-rapport-om-mat-vid-fetma

Kommer du att testa LCHF?

Mina reflektioner!

Första steget av en lång rad åtgärder är taget för att förändra sjukvårdens syn på hur kosten kan påverka hälsan hos oss människor. Det är en stor dag idag! Det är första gången som Staten går in och kullkastar en rad myter som vi levt med under en lång tid. Att lågfettskost med mycket kolhydrater skulle vara en hälsosam kost är alltså fel. T.o.m. Statens Livsmedelsverk kanske skulle ompröva en hel del kostråd.

Nästa steg!

Det är dags att starta nya moderna studier som undersöker om kolhydrat och lågfettkost kan ha en inflammerande inverkan på människors hälsa. Vi är flera tusen personer som kan verifiera att kolhydrater och lågfettkost har en inflammatorisk påverkan på vår hälsa och skadar vårt immunförsvar. När vi övergått till LCHF, Atkins, Ketogen kost så har vi blivit friska.

När människor, av läkaren, får ett kostalternativ till den kemiska tablett och sprutvärlden då har vi kommit långt. Alltså det är dags att uppdatera läkarutbildningen, dietistutbildningen m. fl.

Gastric Pass-operation någon?

september 22, 2013 kl. 10:09 f m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

2013-09-22 09.37.23

Vill du skära lite i magen? Enligt sjukhuset Carlanderska i Göteborg så kan du bota både diabetes 2,

högt blodtryck och ledvärk! Är detta en modern metod 2013? Det låter mer som om doktor Mengele var i farten igen.

Det går lika bra med mat!

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

Med LCHF-kost blir du av med inflammatoriska tillstånd i kroppen utan att skära bort delar av magen. Du får dessutom ett starkt immunförsvar som fortsätter att hålla dig frisk. Nedan är några exempel på inflammatoriska sjukdomar som du kan bli av med;

 • Diabetes 2
 • Hjärtsjukdomar
 • Ledbesvär
 • Prostatainflammation
 • inflammatoriska sjukdomar i magen (Chrons sjukdom m.fl.)
 • Ständiga förkylningar
 • Migrän
 • Allergier

Är det så enkelt?

september 20, 2013 kl. 10:14 f m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

”Efter tre veckors seriöst intagande av ”LCHF-föda” har jag förändrats avsevärt. Jag tror det knappt själv, men fru och barn ser skillnad på många sätt. Snarkar inget mera, svullen mage borta, piggare, gått ner i vikt (för mig ett under”, mjukare leder. Min familj börjar också ett nytt ”matliv”.”

Ovanstående citat kom till Fet Hälsa-bloggen i går och är början på vägen ut från inflammationer till ett friskare liv för den personen. Vi träffades på en charterresa och diskussionen hamnade naturligtvis ganska snart om hur kosten påverkar hälsan. Han klagade på problem med prostatan som drabbar massor av män i olika åldrar. Upp och kissa en 2-3 ggr på natten och ont gör det varje gång. Jag berättade om hur mina prostataproblem försvann. Då ska man veta att jag haft problem med prostatan ända sedan 20-årsåldern.

Jag berättade om ett enkelt sätt att bli kvitt inflammationerna och få ett starkt immunförsvar! Ett sätt som sjukvården inte känner till men borde göra det! Inflammationer i kroppen får sin näring av kolhydratrik kost och de slutar inte om man inte stryper tillförseln av näring. Det spelar ingen roll hur många penicillinkurer eller tabletter man tar för de dämpar bara symtomen men  angriper inte orsakerna.

Hur enkelt kan det vara?

Många som börjar med LCHF-kost tror knappt sina egna ögon hur kroppen kan förändras och läkas. Det är förunderligt att läkarvetenskapen är så ovetande om kostens påverkan på hälsan trots alla dess resurser. När vi besöker ett sjukhus ser vi rostfria prylar och sterila miljöer och imponeras av detta. Vi får dyra recept utskrivna av läkaren att ta med oss till apoteket. Våra symtom kanske dämpas något av medicinerna men orsakerna rår de inte på.

DSC04569

Mats LCHF-utbildning!

Min bekant, från charterresan, beställde Mats LCHF-utbildning av mig och var villig att testa. Lektion 1 Mats utbildning Här kan du själv läsa första brevet. Utbildningen består av 6 stycken brev plus 30 stycken goda middagsrecept.

Inflammationer förökar sig!

Om vi har symtom på någon inflammatorisk sjukdom så har de en tendens att sprida och föröka sig i kroppen. Det kan börja med ständigt återkommande förkylningar och utvecklas till ledbesvär, allergier, eksem, migrän, prostatainflammation, magproblem m.m. Efter långvarig ”försockring/glykering” av kroppen kan man utveckla än värre inflammatoriska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdom och cancer. Läkarvetenskapen betraktar ofta dessa inflammationer som ålderssymtom eftersom man inte har en bra förklaring. Ett bra exempel på detta är ”Naturalförloppet” som är sjukvårdens beskrivning på utvecklingen av sjukdomen diabetes 2. Sjukdomen betraktas som obotlig och själva förloppet innebär att man sakta blir sämre och sämre, trots mediciner och sprutor, och till slut dör man av någon hjärtsjukdom. 40 procent av alla diabetiker typ 2 dör inom 5 år efter den första diagnosen.

Glöm sjukvårdens förklaringar!

Det är ju inte så att sjukvården eller läkarna är onda. Förklaringen är att det inte finns tillräckligt med kunskap om inflammatoriska sjukdomar. Inte hur de uppstår och inte hur man läker ut dom. Nu finns det massor av ”beprövad erfarenhet” men inte ”vetenskap” om hur människor kan läka sina ”kroniska” inflammationer med hjälp av en förändrad kost. Inte minst på den här bloggen!

Är LCHF en krånglig diet?

september 19, 2013 kl. 11:07 f m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

2012-06-30 13.08.49

Många raljerar i media om krångliga dieter och placerar LCHF i den kategorin. Det är verkligen precis tvärtom, LCHF-kosten är mycket enkel att tillämpa. Det handlar i första hand om ett nytt sätt att tänka; nämligen att kosten påverkar vår hälsa på ett sätt som vi inte trodde var möjligt tidigare. Vårt immunförsvar påverkas negativt av sockerarter av olika slag och medför att vi får sämre motståndskraft mot infektioner och inflammationer.  Felaktiga kostråd har gjort oss sjukare de senaste 50 åren.  Vissa människor tål mer av olika slags sockerarter och andra tål mindre. Allt beror på genetistiska förutsättningar. Vissa, c:a 20 procent, verkar tåla stora mängder kolhydrater utan att bli sjuka. Vi andra, c:a 80 procent, dör av metabola sjukdomar istället för av ålderdom.

Så enkelt är det!

 • Naturligt fett är bra och vi kan inte äta för mycket av det.
 • Var mycket försiktig med intag av kolhydrater.

Det räcker faktiskt med att tillämpa ovanstående två punkter för att få ett friskt liv. Med det tänket i vardagen så är det enkelt att leva ett liv med LCHF-kost. Om du en dag är sugen på lasagne så gör du lasagneplattor av zuccini istället för på mjöl. Det är hur enkelt som helst att hyvla plattor på zuccini med osthyvel. Resten av ingredienserna i rätten är som vanligt förutom att du använder den fetaste grädden.

En dag är du sugen på indisk mat och då måste du ha ris! Vad gör du då? Det får bli blomkålsris som bara har en koktid på högst två minuter. Du river bara fram blomkålsriset på ett rivjärn. Detta tar endast några minuter. Det är verkligen gott!

20110507219

Jag kan inte leva utan bröd, tänker du! Ja då bakar du ditt eget bröd på nötmjöl istället för på spannmålsmjöl. Kolla in Mats bröd! Att baka det brödet tar 15 minuter av din tid inklusive ugnstid.

Byt ut spannmålet och stärkelse mot grönsaker!

Jag som tidigare älskade pyttipanna gör fortfarande det. Men nu är potatisen utbytt mot grönsaker. Alla goda ingredienser är kvar som äggen ovanpå pyttipannan och gårdagens rester. Visst kan jag känna ett visst sug fortfarande efter både potatis och pasta. Men det är verkligen inte svårt att motivera sig för vem vill ha tillbaka diabetes 2 och kronisk bronkit m.m.?

Smaken förändras!

Det som tidigare var surt som t.ex. vit grapefrukt upplever jag numera som söt. Öl kan jag inte dricka eftersom den smakar sött. Det blir  torrt vin när jag vill festa. Jag äter 86 procentig choklad emellanåt. Tidigare, i mitt förra liv, skulle jag aldrig kunnat äta 86% choklad men numera smakar den bra. Det är verkligen tur att smaken förändras för då är det svårt att sakna tidigare smaker.

Observera! Om ni ser annonser på Fet Hälsa-bloggen så är det World press som lägger in det mot min vilja! Jag skall undersöka hur jag får bort detta.

/Mats

Det dolda sockret!

september 18, 2013 kl. 12:02 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

can_2674149b

Den här bilden fanns på kostdoktorns sida idag. Söta drycker tror jag att de flesta har fattat är rena giftet och kan fullständigt demolera vår hälsa. Det borde naturligtvis vara en varningstriangel på dessa drycker ungefär som på tobak.

images  images

Men, anser jag, det dolda sockret som inte smakar sött och som finns i t.ex. pasta och flingor är än mer djävulskt. Om det inte smakar sött i munnen så invaggas vi i en falsk trygghet. Både pasta och flingor ovan kan innehålla upp till 90 procent kolhydrater. Det är faktiskt mer än vad som finns i de söta dryckerna på översta bilden.

Jag är uppfödd på cornflakes, det var min normala frukost! Pasta var också normal middagsmat eftersom det var så enkelt att laga och fort gick det. Bröd innehåller något färre kolhydrater än pasta och flingor men vi pratar ändå upp till 75 procent kolhydrater i köpe-brödet. Min historia och hälsoresa talar sitt tydliga språk. Jag fick tidigt en inflammerad kropp som utmynnade i diabetes 2 och andra ”kroniska”inflammationer i kroppen. Från min tonårstid tills jag var 55 år blev det sämre och sämre

Frågan är om dagens spannmål som ingår i pasta, bröd och flingor kan vara värre än söt läsk?

Jag vill gärna uppmana alla att jämföra andelen kolhydrater som finns i t.ex. bröd, pasta och flingor med andelen kolhydrater i söt läsk. Det handlar inte om någon rangordning i farlighet utan om att vi, möjligen, omedvetet inte förstår att det som inte smakar sött kan innehålla stora mängder kolhydrater/sockerarter.

Inflammationer är boven inte kolesterol!

Karolinska Institutet har fått nya forskningsanslag från EU för att studera inflammationernas inverkan på hjärtsjukdom. Detta är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer man även att studera var inflammationerna får sin näring ifrån. Det naturliga fettet kan inte underhålla ”kroniska” inflammationer. Det kan jag säga med säkerhet att det gäller på min kropp eftersom jag har ätit mängder med smör och kokosfett i snart 5 år. Jag är frisk som en nötkärna idag och så var inte fallet för 5 år sedan.

Däremot har jag tagit bort spannmålen från min kost och det kan ju också ge en vägledning.

Immunförsvaret kraschar!

september 16, 2013 kl. 11:08 f m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

DSC04569

Idag finns ett 40-tal inflammatoriska sjukdomar som knappast var uppfunna för 100 år sedan. Vi kallar dom metabola (ämnesomsättning) sjukdomar eller moderna folksjukdomar. Exempel är diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, allergier av olika slag, inflammationer i magen (Chrohns sjukdom m.fl.), eksem, migrän, hudsjukdomar, bronkit, prostatainflammationer, ledsjukdomar m.fl. Alla dessa sjukdomar/”kroniska” inflammationer har en sak gemensamt, enligt mitt förmenande, och det är ett nedsatt immunförsvar.

Sockerarter = nedsatt immunförsvar = kroniska inflammationer!

Varför blir vi sjuka och varför får vi kroniska inflammationer? Om man ser till min egen situation så blev mitt immunförsvar sämre och sämre ju längre tiden gick och jag utvecklade allt fler inflammatoriska sjukdomar. Till slut kraschade immunförsvaret på mig totalt. Jag förstod aldrig att alla mina sjukdomar hade ett samband med mitt kostintag. Inte förrän jag började med LCHF.

Man kan säga att mängden sockerarter som jag satte i mig långsamt försämrade mitt immunförsvar under årens lopp. Dessutom var jag fettskrämd och åt väldigt lite naturligt fett. Det blev tyvärr Becel på smörgåsen som hjälpte till att försvaga immunförsvaret. Fortfarande får kemiföretaget Becel hållas med sina annonser.

Sockerarterna/kolhydraterna verkar ha en tydlig negativ påverkan på immunförsvaret. Varför immunförsvaret blir försvagat finns det väldigt lite forskning om. Jag själv tror att PH-värdet förändras i kroppen på grund av en kost som vi inte är designade för att äta. När PH-värdet förändras så förändras också balansen bland kroppens bakterier.

Bakterierna och immunförsvaret!

Det påstås att vi har 100 miljarder bakterier per mm människokropp. Någon har räknat ut att vi har cirka 10 gånger fler bakterier än celler i kroppen och vi vet knappast något om hur dessa bakterier interagerar med varandra. Man kan konstatera att immunförsvaret blir definitivt påverkat negativt av för mycket sockerarter i kosten och för lite naturligt fett. Men det är ju inte kosten i sig som åstadkommer denna försämring av immunförsvaret utan kosten är också föda för bakterier som i sin tur påverkar immunförsvaret.

Jag har, i snart 5 år, ätit mycket naturligt och mättat fett varje dag så jag kan med fog påstå att detta fett som Livsmedelsverk och sjukvård anser vara så farligt är definitivt fel. Tillsammans med en liten andel kolhydrater (högst 10 procent) som jag också ätit i snart 5 år har denna period varit den friskaste i mitt liv. Jag har kanonbra värden på alla plan i min kropp, t.o.m. bättre än när jag spelade fotboll på 70-talet. Skillnaden idag mot tidigare är förstås enorm emot när min kropp plågades av diabetes, hjärtsjukdom, prostatainflammation, ledbesvär m.m.

Vad är det då som har hänt i kroppen?

Inte ens en liten förkylning på snart 5 år? Hur är detta möjligt frågar man sig? Om man betänker hur min situation såg ut tidigare med minst en rejäl förkylning varannan månad så är förstås skillnaden enorm. Min förklaring till vad som förändrats i kroppen mot tidigare är att mängden glukos i blodet är avsevärt mycket mindre än tidigare. Det finns alltså inget överskott av glukos som skvalpar runt i ådrorna och blir till föda för vissa bakterier. När cellerna har tagit sitt glukos-bränsle som de behöver så finns där inget över för bakterierna att kalasa på. Att det är bakterier som skapar förträngningar och artärstelhet i ådror och blodkärl är jag fullständigt övertygad om. Men de gör det bara när tillgången på glukos är alltför god. När balansen i kroppen förändras genom att vissa  bakterier äter sig starkare än andra förändras/försvagas immunförsvarets förmåga att försvara oss mot inflammationer och infektioner.

images

Allt fler vaccinationer!

Läkemedelsindustrin och sjukvården vill att vi ska vaccinera oss allt mer och allt oftare. Det är i grunden ett feltänk anser jag. Man börjar helt enkelt i fel ända av problemet. Problemet är, i grunden, att vårt immunförsvar försvagas och det beror i allra högsta grad på felaktig kost. Vi måste lära oss hur vi blir bästa kompisar med våra bakterier i kroppen! Inte som nu att vi är livrädda för dom.

Läs om kroppens alarm!

Sveriges bästa äldreboende?

september 13, 2013 kl. 2:33 e m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

I Svt går det en TV-serie som jag upplever som mycket angelägen och den heter ”Sveriges bästa äldreboende”. Det verkar det vara en rent bedrövlig situation för gamla människor på äldreboenden i Sverige.

Det finns ett förakt och respektlöshet mot gamla på äldreboenden som faktiskt inte kan försvara sig.

 1. Många gamla verkar lida av näringsbrist trots att de t.o.m. har övervikt!
 2. Genom brist på personal tvingas de flesta gå till sängs redan kl. 17-18 på eftermiddagen. Detta medför en ofrivillig nattfasta på 12-13 timmar som medför att många faktiskt svälter.
 3. Många gamla äter så mycket medicin att de inte orkar äta tillräckligt med mat under de få timmar som de är vakna.
 4. Till råga på allt är maten ofta osmaklig och tillagad på upptinade livsmedel.
 5. Ingen verkar veta hur mycket mediciner som är utskrivna och ordinerade till en viss person. Vissa har bärkassar med medicin hängande på rullstolen.

Mannerström ryter till!

images

Ska inte dom som byggde vårt samhälle få god mat på sin ålders höst?

Jag tror att mycket kokar tillbaka på vår okunskap om hur människans kropp reagerar på olika slags livsmedel. Jag är övertygad om att en rejäl dos LCHF-kost skulle passa alldeles utmärkt på de flesta äldreboenden.  Om LCHF-kost, som ju faktiskt är naturlig mat som människan verkar vara helt anpassad för, skulle tillämpas på våra äldreboenden så skulle vi alla spara in massor av pengar och onödigt lidande för både gamla och anförvanter.

 1. Inflammationer och sjukdomar skulle minska och därmed det totala vårdbehovet.
 2. Många skulle få en bättre sömn och behovet av sömntabletter skulle minska.
 3. Det vettlösa medicinförskrivandet skulle inte behövas eftersom hälsan har blivit bättre för de gamla.
 4. Många äldre äter idag psykofarmaka mot depressioner och liknande. Många skulle kunna minska på lyckopillren om det serverades naturlig mat som en god köttbit med riktigt smör färska grönsaker och en rejäl fet gräddsås.

Bästa sjuk och äldrevård; Lär av tusentals människor som redan prövat!

Vi har idag tusentals människor som gjort fantastiska hälsovinster genom LCHF-kosten. Många av dom är faktiskt i övre medelåldern och däröver. Är det inte dags att ta tillvara på alla dessa fantastiska erfarenheter som borde vara guld värda för politiker och samhällsplanerare? Dessa människor vet redan att deras medicinbehov har minskat eller helt försvunnit tack vare en icke inflammerande kost. Det är mycket pengar sparade redan där. Tänk om dessa erfarenheter skulle appliceras på äldrevården? Då skulle vi verkligen kunna prata besparingar. Då kanske vi slipper att avskeda nattpersonal så att det bara finns en enda tillgänglig undersköterska för 44 svårt sjuka äldre människor på natten. Ja, det är sant så ser det ut på många ställen.

I TV:s Debatt så käbblade politiker om vem som vill mest och vem som gjort mest. Faktum är att de inte kan eller vågar prata om de verkliga problemen, nämligen om att förändra synen på kosten och vad som gör oss sjuka!

Läs också ”Rätten att välja sin egen kost”!  Läs om ”försockrade kroppar”!

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: