Kronisk smärta kopplad till inflammation!

maj 31, 2015 kl. 8:36 e m | Publicerat i Okategoriserade | 20 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

images

Ny studie enligt Svt om att inflammation ligger bakom kronisk smärta.

Flera sjukdomar karakteriseras av obotlig och ofta oförklarlig kronisk smärta. Bianka Karshikoff, hjärnforskare vid Karolinska Institutet har i en doktorsavhandling kartlagt hur hjärnans smärtregleringssystem påverkas av infektioner.

I sina studier kunde hon se att smärttröskeln sjönk hos försökspersonerna när immunförsvaret var aktiverat. Detta samband ger viktiga ledtrådar till varför kronisk smärta överhuvudtaget uppstår, menar Bianka Karshikoff.

– I kroniska smärttillstånd, som vi i dag inte har någon bra förklaring till så kan det finnas en inflammation i kroppen som är så liten att den knappt går att mäta.

 I dag saknas det behandling för många kroniska smärtsyndrom men den nya forskningen öppnar upp för nya möjligheter.

– Om man kan förstå hur inflammation påverkar smärta, då kan vi kanske också utveckla nya sorters mediciner som behandlar inflammation och inte bara smärtan i sig, säger Bianka Karshikoff.

Mina kommentarer!

Inflammation, roten till mycket ont!

Det är bra att det börjat forskas kring kronisk smärta och inflammatoriska tillstånd i kroppen. Dock är sjukvården fortfarande på en medeltida nivå när det gäller hur inflammation uppstår och hur den senare blir kronisk. Jag kan se på mig själv hur min ”kroniska värk” lättade för att sedan succesivt försvinna allt eftersom jag höll fast vid den ketogena kosten, alltså typ LCHF. Idag är denna värk ett minne blott och jag önskar förstås att alla med kronisk smärta får en möjlighet till kostbehandling som svälter ut inflammatoriska tillstånd i kroppen.

”Hennes värk försvinner aldrig”!

Yvonne Åsbom lider av svår smärta i kroppen s.k. fibromyalgi. I Svt:s reportage, Rapport idag, beskriver man att hennes smärta aldrig kommer att försvinna. Det är fruktansvärt tragiskt att hon inte får information om en alternativ kostbehandling som kan hjälpa henne att stärka immunförsvaret och minska bränslet (glukos) för de inflammatoriska processerna.

Personer som fått hjälp med sin fibromyalgi är t.ex. Birgitta Höglund, som är bloggare och kokboksförfattare. Via Fet Hälsa vet jag en rad andra personer som blivit hjälpta att bli av med sin kroniska värk  genom att de gjort en kostförändring. Därför känns det ganska sorgligt att Yvonne Åslund ska gå igenom livet med ständig smärta när det finns hjälp att få.

Ni som läser min blogg regelbundet vet att jag påstår bestämt att ett 40-tal moderna sjukdomar, inflammatoriska processer i kroppen, alla har samma ursprung nämligen ett skadat immunförsvar p.g.a. alltför mycket överskottsglukos i blodbanorna. Vi får en slags försockring, en karamellisering av kärlväggarna där överskottsglukos fastnar. Denna sockerhinna, glykering med ett finare ord, blir oemotståndligt aptitlig för bakterier. Även vänligt sinnade bakterier som tillhör immunförsvaret kan bli till fiender eftersom de finner den karamelliserade kärlväggen svår att stå emot. På detta sätt försvagas immunförsvaret hela tiden så länge försockringen späs på genom en föda som inte är lämplig för människor.

Det enkla botemedlet för sjukvården att starta upp med är en kosthabilitering som använder kunskapen om hur den ketogena kosten kan stärka immunförsvaret och därmed både läka och förhindra att ”kroniska” inflammatoriska tillstånd uppstår i kroppen.

images

Sjukvården sitter i läkemedelsindustrins grepp!

Forskaren Bianca Karshikoff första tanke är att hennes studier kan leda till nya mediciner. Att kosten skulle kunna vara boven i dramat föresvävar henne inte alls. Hennes studier bekostas med all sannolikhet av någon läkemedelskoncern. Därmed är kravet att forskningen ska leda till nya mediciner som går att sälja på marknaden.

Vi behöver inte medicinerna!

Det finns hjälp att få om du vill komma åt orsakerna till din metabola sjukdom, inflammatoriskt tillstånd i kroppen. Du kan ta hjälp av min bok ”Frisk av mat”  eller Mats LCHF-utbildning som går att beställa här.

Det handlar om att tänka på ett nytt sätt. Mediciner kommer inte åt orsakerna till inflammationerna men en radikal kostförändring kan vända allt åt rätt håll. Det handlar om en förändring av livsstilen för livet. Belöningen för den som vågar kan bli fantastisk!

DSC04400

 

Göteborg 2015-05-30

Lurad?

maj 28, 2015 kl. 11:49 f m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

images

I tider när det delvis statliga bolaget Telia finner det nödvändigt att muta diktatorer i främmande land och när FIFA:s styrelse visar sig bestå av penningtörstande mutkolvar så kan man undra vem man kan lita på?

Kan vi lita på olika statliga myndigheter t.ex.? Hur vet vi att ledningen och styrelse för Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Sjukvården m.fl. inte består av mutkolvar? Var helst som där finns stora pengar i omlopp som i läkemedels och sjukvårdsvärlden så är frestelserna stora.

Enligt min subjektiva bedömning finansierar ovanstående myndigheter myter kring vår hälsa och hur olika slags sjukdomar uppstår. Detta har pågått i många år och det verkar inte finnas några spärrar. Kritiska röster som vågar ifrågasätta riskerar sina karriärer.  Med en budget på cirka 400 miljarder kronor per år är sjukvården särskilt utsatt. Fantasisummor spenderas varje år på läkemedel som inte läker. Kemiska mediciner har blivit det enda alternativet för sjukvårdskonsumenter. Var finns alternativen?

Så här blir du lurad!

smr_124422494

RÅDANDE MYT OM NATURLIGT FETT!

Myndigheter, sjukvård och läkemedelsfabrikanter påstår att särskilt mättat fett som t.ex. smör orsakar olika slag metabola sjukdomar som t.ex. hjärt -kärlsjukdom och diabetes. Därför får vi mediciner av läkaren som ska sänka produktionen av kolesterol (kroppseget fett) i kroppen.

Min kommentar;

Myten om att naturligt fett är skadligt är den största myten alla och helt felaktig. I själva verket förhåller det sig precis tvärtom. Kolesterol är en av de viktigaste komponenterna som ingår i vårt immunförvar. Varför skulle alla celler i kroppen producera kolesterol varje dag om det vore farligt? Varför skulle levern producera 80 procent av vårt behov av kolesterol om det var farligt? Kolesterol är en mycket viktig byggsten för våra hormoner. Kolesterolet har också en viktig funktion som en slags stötdämpare inuti kroppen beroende på vad vi utsätts för. Enligt mig har kolesterolet två mycket viktiga funktioner; en läkande funktion mot inflammatoriska tillstånd i kroppen och en budbärar-funktion.

Om jag har rätt är sjukvårdens behandling med kolesterolsänkande medicin helt kontraproduktiv och orsakar istället sjukdom eftersom medicinerna förstör  och sänker kolesterolproduktionen i kroppen. Detta medför att immunförsvaret försvagas och kan göra oss försvarslösa mot angrepp av olika slag.

images

RÅDANDE MYT OM ATT SALT ÄR FARLIGT!

Livsmedelsverk och sjukvård menar att salt orsakar högt blodtryck och är en av de viktigaste orsakerna till hjärt -kärlsjukdomar. Man menar att högt intag av salt ökar vätskeinblandningen i blodet och därmed skulle storleken på artärerna där blodet flödar inte räcka till och det skulle innebära att blodtrycket ökar.

Min kommentar:

Jag tror att vi underskattar våra kroppar. Om vår kropp behöver salt så ser vi till att äta salt. Ungefär som djur som söker sig till saltstenar  i skogen för att de behöver saltet. Men har då salt något att göra med högt blodtryck? Enligt mening är det helt andra faktorer som skapar högt blodtryck och därmed dåligt flöde i våra blodbanor. Det är inflammatoriska tillstånd i artärens kärlväggar som orsakar förträngningar i blodbanorna. Detta uppstår pga av att det bildats glykering alltså en slags karamellisering som lagt sig som en hinna mot våra kärlväggar. Detta fenomen orsakas av att våra celler inte kan ta emot all glukos (blodsocker) som erbjuds. Istället vandrar herrelöst blodsocker runt i blodbanorna och fastnar till slut mot kärlväggarna.

Situationen som nu uppstått i kroppen är att PH-värdet i kroppen har blivit alltför surt och den karamelliserade ytan lockar bakterier och mikrober till att byta sida. Från vänner till att bli fiende. Därmed försvagas immunförsvaret och den försockrade ytan i kärlväggarna blir till godis för bakterier och mikrober. Till slut har dessa bakterier av olika slag ätit hål på kärlväggarna så att små sår bildas. Därmed har förträngningar uppstått som orsakar att flödet i artärerna och blodkärlen minskar. Därmed ökar blodtrycket.  Salt har inget med denna process att göra, enligt min mening.

Om man minskar andelen sockerarter i maten så att våra celler bara får det glukos som de behöver så sker ingen påspädning av sockerytan i artärerna. Därmed finns det ingen anledning för bakterier att äta sönder våra kärlväggar så att förträngningar uppstår och blodtrycket ökar. Naturligt fett som smör, ekologiskt kokosfett, olivolja (första pressningen) hjälper till att återställa immunförsvaret tillsammans med mindre sockerarter i maten. Därmed kan vi försvara oss med ett starkt immunförsvar istället för meningslösa mediciner.

Många fler myter!

Det finns många fler myter som hindrar utvecklingen. Många av dessa myter är så starka att alternativa forskningsprojekt som t.ex. koststudier är mycket svåra att genomföra. Andra myter som förekommer är att hjärnan måste ha kolhydrater. Det är också en galen myt. Istället behöver hjärnan ett blodflöde som inte hindras av förträngningar i blodbanorna orsakat av för mycket kolhydrat-ätande enligt tidigare förklaring ovan.

images

En annan myt är att solning är farligt! Vi som äter LCHF-kost eller ketogen kost vet att vi numera kan sola ganska obehindrat utan att riskera att få cancer, malignt melanom, eller bränna oss. Huden är vårt största organ och där finns också blodkärl som blir försockrade och orsakar inflammatoriska tillstånd i kroppen som i sin tur kan orsaka cancertumörer.

can_2674149b

En av våra största myter är att vi inte vet var cancertumörer kommer ifrån. En cancercell kräver 20-30 gånger mer glukos (blodsocker) än en vanlig cell. Vanliga celler dör med jämna mellanrum medan cancertumörer fortsätter växa. Varför gör de det? Det finns ingen annan vettig förklaring än att de inflammatoriska processerna som uppstår på grund av för mycket bränsle, socker, som håller igång dem också håller igång tillväxten av cancerceller som i sin tur bildar tumörer.

Det mest vansinniga i sjukvårdens behandling av cancer är att inga läkande eller förebyggande kostråd utdelas alls.

images  images

En annan riktigt galen myt är sjukvårdens kostråd till diabetiker. Vi ska äta enligt Tallriksmodell som består av upp till 60 procent socker på tallriken. Att ge socker till sockersjuka är inte direkt förtroendegivande. Vi som kontrollerar vår diabetes med kosten äter högst 10 procent kolhydrater på tallriken. Jag själv ligger på högst 5 procent och därunder.  Dessutom får diabetiker utskrivet recept på att äta kolesterolsänkande medicin, s.k. statiner. Om du läst min förklaring ovan om kolesterolets läkande roll så förstår du hur kontraproduktivt dessa behandlingar är. Faktum är att vi blir sjukare av sjukvårdens behandlingar.

Vad ska man göra då!

Det enklaste sättet är att pröva själv om riktig mat, LCHF ketogen kost, kan förebygga och läka inflammatoriska sjukdomar. Kan immunförsvaret bli starkare av denna typ av mat? Kan inflammatoriska processer upphöra i kroppen om man gör en radikal kostförändring? Pröva själv är mitt råd och bilda dig en egen uppfattning. Du kan ta hjälp av min bok ”Frisk av mat” som du kan beställa här!

IMG_0040

 

 

 

 

 

 

Hjälper ketogen kost mot diabetes 1?

maj 26, 2015 kl. 10:55 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , ,

images  images

Hjälper LCHF/ketogen kost mot diabetes typ 1? Många har ju länge hävdat att med en bukspottskörtel som inte kan producera insulin så är skadan permanent. Man blir beroende av ett stort antal sprutor under dygnet för att få det livsviktiga insulinet tillgodosett, anser inte minst sjukvården.

Dessutom hävdas det att det är särskilt viktigt att personer med diabetes typ 1 äter ordentligt med kolhydrater. Man är orolig för att blodsockret ska sjunka för lågt. Akuta situationer är att blodsockret kan bli för högt eller för lågt. Enligt sjukvården kan man äta vanlig mat typ Tallriksmodell som ju innehåller upp till 60 procent sockerarter/kolhydrater.

Oavsett om man har diabetes typ 1 eller 2 så menar sjukvården och läkarna att man kan och ska kontrollera blodsockret med att spruta in konstgjort insulin. Anledningen är då att insulinet tar hand om och neutraliserar det stora intaget av socker från maten hävdar sjukvården.

Varför inte sjukvården uppmanar patienter med diabetes att minska sockerandelen i matintaget är en gåta. Då slipper man ofta helt att spruta in konstgjort insulin, gäller diabetes typ 2, och personer med diabetes typ 1 kan minska det dagliga insulinbehovet radikalt.

Vad man inte förstår från sjukvårdens sida är att diabetes typ 1 eller två är ett inflammatoriskt tillstånd i kroppen som inte kan förbättras utan att ändra sina matvanor. Mycket av vår moderna kost har ett alltför högt kolhydrat-innehåll som göder inflammationer och försämrar immunförsvaret.

Jag får många mail om hur människor med diabetes typ 1 eller två har förbättrat sin livssituation genom ändrad kosthållning, från mat med stort sockerinnehåll till mat som innehåller mycket naturligt fett och lite sockerarter. Många slipper insulinsprutor helt och vissa blir helt medicinfria. jag vet personer med diabetes typ 1 som ändrat antalet sprutor per dag från 8-10 stycken ner till en spruta. De kontrollerar alltså blodsockret med kosten stället.

images

Låt oss bredda vårt tänkande!

Anta att ett 40-tal olika inflammatoriska sjukdomar har ett och samma ursprung. Nämligen att immunförsvaret slås ut av för mycket sockerarter i maten och för lite naturligt fett. Att människor får dessa sjukdomar genom att äta fel mat håller igång en mycket lönsam läkemedelsindustri. Dessa s.k. läkemedel är egentligen inga läkemedel eftersom de inte läker utan bara lindrar vissa symptom. Att sjukdomar inte läker håller också igång en gigantisk sjukvård som hela tiden behöver mer resurser! Man är så inriktad på mediciner av olika slag, som tillhandahålls av läkemedelsindustrin, att man inte ser skogen för alla träd.

Mer pengar till sjukvården är ett löfte som de flesta politiker har delat ut. Enligt alla prognoser så ökar det metabola/inflammatoriska sjukdomarna år från år och prognosen är att vi inte ens har råd med nuvarande sjukvård om något decennium.

Dessbättre har vi en rörelse, LCHF, som sakta växer och metvetandet om vad som verkligen göder sjukdomar växer. På sikt kommer denna medvetenhet att tvinga sjukvården till ett mer kreativt tänkande när det gäller behandling av ”kroniska” inflammatoriska tillstånd.

Den här bloggen är värd ett besök, http://diabetestypettlchf.blogg.se

Se nedan ett mail från en person med diabetes typ 1 som numera är upplyst.

”TACK!

Hej Mats!

 Ganska exakt ett år sedan jag köpte din bok och började m LCHF efter att ha blivit inspirerad av boken!

 Min diabetes ligger stabilare (har sänkt mitt hba1c!!), har nuförtiden sällan känningar o rekyler vilket har varit mitt största bekymmer sedan jag fick diabetes typ1 -82, så det är jag dig väldigt tacksam för!! Likaså att ta med kokta ägg till golfbanan fungerar även det utmärkt, förr kunde jag sällan gå 18 hål utan att få känning. Nu går det utmärkt med 3 kokta ägg efter 9 hål o då är jag inte ens hungrig när jag spelat klart J

Har dock en fråga, har ökat i vikt m 4-8 kg  sen förra året (har aldrig varit överviktig men känner nu att det börjar bli lite tajt med byxorna etc ;)och mitt kolesterol har ökat varpå min diabetesläkare vill att jag ska börja med statiner….igen. Har testat för 4 och 6 år sedan men fick värk och slutade då, detta var innan jag läste din och även Andreas Eenfeldts böcker.

 Min fråga till dig är, hur lyckas man gå ner i vikt med LCHF och hur kan jag sänka kolesterolet m LCHF? Jag tycker att jag följer bokens tips men lyckas inte riktigt med vikten, vad kan jag göra för fel? Har även tittat på kostdoktorns filmer (är medlem där) samt din blogg men inte hunnit kolla in allt ännu, kanske har missat någon viktig info? 

 Mvh

Laila” 

7389807-t6MGd

Frisk av mat!

Min bok Frisk av mat kan du köpa direkt av mig eller via Adlibris eller Bokus. Du mailar namn och adress till mig, lindgren.mats@comhem.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken kostar 195 kronor inklusive frakt om du köper den av mig.

Föreläsning på restaurangen vid Gamla Ullevi Göteborg!

Tisdagen den 9 juni kan du lyssna på en lunchföreläsning av mig på Gamla Ullevi i Göteborg. Tiden är 11.30 – 12.30. Restaurangen är belägen på andra våningen av Gamla Ullevi. Observera att föreläsningen är gratis. Du kan försäkra dig om plats genom att boka bord och maila till farshad.rahimi@ullevi.info

GAIS är också intresserad av min föreläsning på temat frisk av mat. De behöver ju all hjälp de kan få:)

 

 

Till Svenska sällskapet för medicinsk forskning!

maj 25, 2015 kl. 10:48 f m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,
426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n
Hej!

Har just varit inne på er hemsida, ssmf.se, och läst om forskare som fått välbehövliga anslag. Särskilt intressant tycker jag är forskningen om hur immunförsvaret fungerar, http://www.ssmf.se/sites/default/files/forskarnas-nyheter-2015.pdf,  och eventuell koppling till genetik kontra livsmiljö. Jag skriver till er för att tipsa om ett ett nytt forskningsområde som kanske inte är tillräckligt uppmärksammat ännu.
Jag har själv genomgått en märklig förvandling från en svårt sjuk man i 55-årsåldern till en idag frisk person på 62 år utan några sjukdomar alls. Då för 6,5 år sedan fick jag ett besked av en läkare att jag var svårt sjuk i diabetes typ 2. Jag hade dessutom besvär av kärlkramp, prostatainflammation, reumatiska besvär, kronisk värk och kronisk bronkit. Jag fick faktiskt beskedet från min läkare att jag riskerade att dö när som helst. Förvandlingen har skett genom en totalt förändrad kost. I 6,5 år har jag ätit en strikt ketogen kost med ett minimum av kolhydrater och mycket naturligt fett. Att mitt tillfrisknande beror på kostomläggningen anser jag vara helt klar eftersom det är den enda livsstilsförändring som jag gjort.
Problemet för sjukvårdens räkning är att jag faktiskt gjort precis tvärtemot vad läkarna ordinerat mig och blivit frisk. Idag äter jag inga mediciner alls utan bara, som jag anser, bra naturlig mat. Jag är medveten om att om jag skulle återgå till mitt gamla liv med mycket sockerarter i maten så skulle antagligen mina tidigare inflammatoriska sjukdomar återkomma.
En märklig förvandling har skett också utifrån det faktum att jag numera aldrig är förkyld. Tidigare hade jag återkommande problem med ont i halsen, feber och infektioner av olika slag. Andra förändringar är att min hud är mycket bättre dvs att eksemliknande utslag och plitor har försvunnit! Min tandhälsa är kraftigt förbättrad jämfört med tidigare och placken på tänderna har försvunnit utan hjälp från tandläkare.
Andra förbättringar är att jag kunnat lägga bort glasögonen. I femton år hade jag glasögon för min närsynthet och i fyra år har jag haft läsglasögon. Allt detta har förändrats. Ena ögat har ställt in sig på att se på långt håll och det andra på kort håll. Med vänster öga läser jag obehindrat tidningen och det högra ögat ser numera bra på långt håll. Alltså behövs inga glasögon.
En annan omständighet är att omfånget på sångrösten har ökat. Detta vet jag eftersom jag sjungit och spelat sedan 15-årsåldern. Numera, vid 62 års ålder, kan jag ta både lägre bastoner och högre diskant-toner.
Om det är så att jag inte är helt unik så finns där ett fantastiskt intressant forskningsområde som bara ligger och väntar på att utforskas. Kan man bli frisk av mat? Jag ser, i er PDF-presentation av forskare som fått anslag, att en ung forskare redan har funnit att immunförsvaret inte är kopplat till genetik, arvet, i samma höga grad som man tidigare trott. Livsstilsfaktorer och miljö verkar påverka mer. Jag kan bara hålla med.
Inte bara jag!
 
Numera vet jag att jag inte är ensam om att ha gjort stora hälsovinster av att ändra min kost. Jag blev så entusiastisk av att ha blivit frisk att jag startade en egen blogg, fethalsa.wordpress.com
Där har jag fått kommentarer från hundratals människor som gjort en liknande hälsoresa som jag själv. Faktum är att det är svårt att tro på vissa berättelser om tillfrisknande från svåra inflammatoriska sjukdomar liksom många har svårt att tro på min historia. Jag har skrivit en bok som heter just ”Frisk av mat” och som säljs via http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9198155202 eller http://www.bokus.com/bok/9789198155204/frisk-av-mat-lchf-fran-borjan/
 
IMG_0040
Boken har sålt i 3000 exemplar och ännu har ingen återkommit och sagt att det inte fungerar. Alla dessa erfarenheter och anekdoter borde leda till att det startar upp forskning som undersöker hur immunförsvaret påverkas av olika kostmodeller. 
 
På Sahlgrenska Akademin, i Göteborg,  finns idag en färdig förstudie som syftar till att genomföra en koststudie som ska undersöka hur en ketogen kostmodell och typ tallriksmodell påverkar personer med diabetes typ 2. Det unika med denna koststudie är att deltagarna kommer att få all mat hemlevererad plus utbildning på hur respektive kostmodell fungerar. 100 stycken familjer kommer att vara inblandade som deltagare varav en person i familjen har diagnosen diabetes typ 2. Hälften kommer att äta enligt den ketogena kostmodellen och hälften kommer att äta enligt Tallriksmodell som är standardkost för diabetiker typ 2 idag. Fokus i koststudien kommer att ligga på inflammation och immunförsvar. I forskargruppen ingår ett 10-tal meriterade forskare som vill veta mer. Koststuiden beräknas kosta 5 miljoner kronor att genomföra. Förstudien har bekostats av två framsynta ICA-handlare som inser att kanske maten har större betydelse än vad vi tidigare trott.
Koststudien är angelägen att genomföra eftersom de inflammatoriska sjukdomarna, som t.ex, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer, ökar med expressfart. Om maten har så stor betydelse för vår hälsa så är det förstås en fantastisk möjlighet att kunna stärka immunförsvaret på människor bara genom en relativt enkel livsstilsförändring där rätt mat har högsta prioritet.
 
Jag står gärna till tjänst med mer information kring de här frågorna och ser fram emot ett möte. Vänligen kontakta mig.
 
Med vänlig hälsning,
 
Mats Lindgren
0728-753051

Föredrag för ICA-personal!

maj 20, 2015 kl. 9:45 f m | Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

2014-05-01 18.03.51

Igår kväll kändes det som en milstolpe. Att föreläsa för ledningspersonalen på två stycken ICA-Maxi-butiker. Detta är en viktig del i förberedelserna för hälsoprojektet Frisk av Mat eller LCHF matkasse. Visionen är att kunna erbjuda kunskap om mat och använda maten som ett verktyg för människor att bli friska och/eller förebygga sjukdomar. Själva produkterna/tjänsterna beställs på nätet och ICA:s butiker används för distributionen.

De flesta i personalen verkade känna till att LCHF-kosten gör det lättare för människor att gå ner i vikt men att kosten också påverkar hälsan och inflammatoriska tillstånd i positiv respektive negativ riktning i kroppen var en nyhet för många. Det kanske svåraste att ta till sig för personalen och ägarna var det faktum att t.ex. pasta-produkter och frukostflingor innehåller en så stor mängd kolhydrater/sockerarter.

Jag gick runt med två korgar i ICA-butiken innan föredraget och i den ena korgen lade jag LCHF-mat och i den andra typ Tallriksmodell. Dessa två korgar med mat ställdes upp på en bänk under tiden som föredraget pågick. Det blev väldigt effektivt och lyckat att jämföra produkter från de olika kostmodellerna. Exempelvis jämförde jag Kellogs Cornflakes med en påse Ahlgrens bilar och frågade personalen vilken av produkterna som innehåller flest kolhydrater/socker? Någon intelligent person pekade direkt på Cornflaksen eftersom jag presenterade frågan på det sättet. Men bägge produkterna innehåller precis lika mycket kolhydrater, 84 gram/100 gram livsmedel. Den ena produkten, Cornflakes, smakar inte sött men är ändå full av socker. Ahlgrens bilar smakar definitivt sött så där är det lättare att avgöra sockerinnehållet.

Cornflakes och andra liknande frukostflingor är fortfarande en vanlig frukost för många barn. Föräldrar skulle aldrig drömma om att ge sina barn en påse Ahlgrens bilar till frukost men att servera barnen frukostflingor gör föräldrar utan betänkligheter i tron att det är nyttigt.

images

Finansiering av koststudien!

Just nu läser förhoppningsvis ICA Sveriges VD min bok ”Frisk av mat”! Han har fått den av en av ägarna till de två ICA-butiker där jag höll föredrag. Förhoppningen är att vi ska få hjälp med finansieringen av koststudien av ett antal större livsmedelsföretag.

Utgångspunkten är att det borde vara intressant för dessa livsmedelsföretag att få veta hur det förhåller sig med hur vanliga livsmedel påverkar hälsan. Flera tusen människor har gjort hälsovinster med LCHF-kosten som sjukvården bara kan drömma om. Det borde vara ett stort allmänintresse att få reda på varför!!

Koststudien handlar om att 50 familjer äter Tallriksmodell och 50 äter LCHF-modell. I dessa familjer har någon person diagnosen diabetes typ 2. Det unika med denna studie är att alla familjer kommer att få all mat hemlevererad och att alla kommer att få utbildning på respektive matmodell. Fokus i denna studie kommer att ligga på inflammation och immunförsvar. I Förstudien presenteras flera nya mätmetoder som kan förbättra analyserna.

De livsmedelsföretag som medverkar som finansiärer i denna studie kommer att få ett mycket positivt renommé och goodwill.

Det går inte att stoppa utvecklingen med att människor väljer bort medicinerna mot en hälsobringande kost som stärker immunförsvaret. Vi är många som vet att man kan bli frisk av mat. Nu vill vi veta varför också!  Den nya kliniska vetenskapliga koststudien kommer att ge läkare och sjukvård något att referera till! Framför allt kan förhoppningsvis läkare luta sig emot denna studie och inte oroa sig för karriären i kontakter med patienter.

 

Feltänkt om antibiotika och resistenta bakterier!

maj 18, 2015 kl. 1:29 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

resistemns-jpg

Handlingsplan mot resistenta bakterier ska utformas enligt SVT. Problemet, enligt forskarna, är att behandling med antibiotika blir mer och mer verkningslös. Enligt forskarna riskerar vi svåra konsekvenser av vanliga infektioner och förkylningar i framtiden eftersom penicillin blir mer och mer overksamt.

”Många politiker i världen förstår inte riktigt hur allvarligt problemet är, eller hur stor brist vi har på effektiva läkemedel mot infektioner”, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala Universitet, och grundare av ReAct, en internationell organisation med bas i Uppsala som arbetar globalt mot antibiotikaresistens.

”Forskare hävdar att vi närmar oss en global kris där vanliga halsinfektioner, lunginflammation eller ett infekterat skrubbsår på knäet återigen kan leda till döden när vanliga mediciner slutar fungera.”

Världshälsoorganisationen WHO:s beslutande organ, Världshälsoförsamlingen, samlas denna vecka i Genève i Schweiz för att förhandla fram en global handlingsplan mot antibiotikaresistens.

”Viktigast att komma överens om, enligt Otto Cars, är bland annat vem som ska få tillgång till antibiotika i framtiden och hur den tillgången ska regleras, hur spridningen av resistenta bakterier ska förhindras liksom hur ny antibiotika ska kunna utvecklas. En annan utmaning blir att komma åt överanvändningen av läkemedlen inom både humansjukvården och inom jordbruket.”

Mina kommentarer!

Man angriper problemet från fel håll, anser jag. Det handlar tyvärr bara om olika slags läkemedel inklusive antibiotika som ska lösa problemen. Nu kan det ju vara så att antibiotikan kan vara en del av problemet. Överanvändning av läkemedel gör att fientliga bakterier blir motståndskraftiga mot penicillinet.

Istället borde man fråga sig inom Världshälsoförsamlingen, som samlas idag i Genéve, hur vi på bästa sätt ska kunna förstärka vårt immunförsvar? För det är ju egentligen det det handlar om , hur vårt immunförsvar krackelerar alltmer medan forskarna inte förmår ställa de avgörande frågorna?

Man konstaterar att bakterier blir resistenta, motståndskraftiga, mot penicillin och vill lösa det med nya läkemedel/mediciner! Här är den avgörande frågan som jag tycker att man borde ställa i Genéve idag; Varför blir bakterier resistenta eller ännu hellre varför blir vänliga bakterier plötsligt fiender och börjar hota vårt immunförsvar? Varför kan ett starkt immunförsvar plötsligt bli svagt?

Ovanstående frågor anser jag vara grundläggande och måste ställas av forskare och sjukvård liksom av politiker. Alla vet ju att det inte går att göra ett svagt immunförsvar starkt med antibiotika! Ändå är detta nästan det enda alternativet som används mot inflammatoriska sjukdomar.

Koststudier är nödvändiga!

Vi behöver genomföra studier hur maten och våra livsmedel påverkar vårt immunförsvar. Vi behöver framsynta läkare, forskare, politiker som vågar ställa nya frågor och hypoteser! Var är ni någonstans?

Vi är nu många tusen som fått ett starkare immunförsvar genom en kostförändring till ketogen kost typ LCHF. Det är inte läkemedel eller antibiotika som läkt våra inflammatoriska tillstånd i kroppen. Det är mat som innehåller väldigt lite sockerarter/kolhydrater och rejält med naturligt fett som stärkt vårt immunförsvar så till den grad att de inflammatoriska sjukdomarna läker sig utan läkemedel och antibiotika.

Dessutom har många av oss som ätit den ketogena kosten under lång tid nästan glömt hur det känns med förkylningar eller infektioner av olika slag.

Någon som har 5 miljoner över?

På Sahlgrenska Akademin, Chalmers, Lunds universitet, Linköpings universitet finns forskare som vill veta samband mellan livsmedel och inflammatoriska sjukdomar. En sådan Koststudie finns färdig att genomföra när den får finansiering. Den koststudien kostar 5 miljoner kronor och är småpotatis mot vad andra läkemedelsstudier kostar. Tyvärr har inte Kostfonden ännu tillräckligt med kapital. Du som har tillräckligt med pengar över och vill lägga dom på en ny koststudie är välkommen att kontakta mig på lindgren.mats@comhem.se.

Lunchföreläsning på Gamla Ullevi!

Den 9 juni mellan kl. 11.30-12.30 är du välkommen att lyssna på mitt föredrag på temat ”Frisk av mat”! Föreläsningen äger rum på restaurangen på Gamla Ullevi i Göteborg. Ingen förhandsbokning och ingen kostnad. Det är bara att komma dit. Det är klassisk idrottsmark  där numera bl.a. IFK Göteborg har sina hemmamatcher. GAIS också förstås.

I morgon kommer jag att ha föreläsning för ledningsgrupperna i två stora ICA Maxi-butiker i Göteborgsområdet. Det är 30 personer som kommer att få lite att fundera över. Föreläsningen sker med anledning av starten för LCHF matkasse som kommer att äga rum snart i samarbete med ICA-butiker.

 

 

Mat som läker och mat som inflammerar!

maj 15, 2015 kl. 11:41 f m | Publicerat i Okategoriserade | 12 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

2014-10-03 08.28.19 thumb_avocado coconut_brain_alzheimers(1) TI0148473

Mat som läker!

Avokado, kål av alla slag, alla ovanjordsgrönsaker, ägg, fisk, kött, naturliga nötter, citron, vit grapefrukt, vattenmelon, smör, ekologiskt kallpressat kokosfett, olivolja första pressningen, vispgrädde för den som tål mjölkprodukter. Fet ost, vatten, vitt eller rött torrt vin.

Ovanstående livsmedel kan man säga har en läkande funktion i kroppen eftersom de inte karamelliserar kroppen som ett resultat av ett ständigt flöde av överblivet glukos (blodsocker). Därmed uppstår inte inflammatoriska tillstånd lika lätt i kroppen utan immunförsvaret hålls starkt genom maten.

Ovanstående livsmedel ska ju helst vara så ekologiska som möjligt. Det innebär att man helst ska köpa viltfångad fisk inte fisk som är matad med spannmål. Ekologiska ägg och gräsbetat kött ska man förstås välja om det är möjligt.

Om du äter mat enligt ovan och är frisk så garanterar jag att du inte får några metabola sjukdomar i framtiden heller. Om man redan har skaffat sig metabola sjukdomar som t.e.x diabetes typ 2, hjärtsjukdom, reumatism, prostatabesvär, mag o tarminflammationer med många flera inflammatoriska tillstånd så blir du med stor säkerhet frisk om du håller dig till den uppräknade maten ovan. Viktigt är att äta naturligt fett som smör, ekologiskt kallpressat kokosfett och olivolja från första pressningen till minst 60-80 procents del av maten. Protein cirka 10-20 procent och kolhydrater cirka 10 procent.

249088_360358520684901_906857661_n

Om du vet med dig att du lätt får infektioner och inflammationer så ska du minimera kolhydraterna till högst 5 procent av det totala matintaget.

Du som har svåra inflammatoriska besvär som inte vill läka rekommenderar jag att pröva att fasta några dagar i veckan. Du kan t.ex. börja med att pröva 16:8 metoden. Då äter du LCHF-kost, alltså mat enligt ovan, mellan kl. 10.00 – 18.00. Mellan 18.00-10.00 äter du ingen mat alls. Du kan också pröva att minska på portionerna dessa dagar. En annan metod för de som vill läka svåra inflammatoriska besvär är att pröva lCHF 2:5 vilket innebär att du två dagar i veckan nollar kolhydraterna helt och hållet.

Vissa inflammatoriska tillstånd i kroppen har en tendens att överleva även på en väldigt liten andel sockerarter/kolhydrater.

2014-10-19 11.02.45images images can_2674149b images images

Mat som inflammerar!

Godis, läsk, juice, chips, flingor, spannmålspasta, spannmålsbröd, potatis, ris, frukt, Becel, Lätta, Margarin. Om du avstår från att äta dessa uppräknade livsmedel är chansen stor att du får leva ett friskt liv utan inflammatoriska besvär. Dessa livsmedel innehåller så mycket sockerarter/kolhydrater att kroppen får en slags försockrad yta i blodkärlsväggarna. Man kallar det även glykering. Själv kallar jag det för att man blir karamelliserad. Detta leder så småningom till att ”kroniska”inflammatoriska sjukdomar uppstår som det inte finns någon känd bo mot enligt sjukvården. Immunförsvaret blir försvagat och ett nedsatt PH-värde skapar kaos bland våra bakterier.

Att jag skriver spannmålspasta ovan är för att poängtera att man kan göra pasta av t.ex. ovanjordsgrönsaker. Pasta behöver inte innehålla spannmål. Liknande förhåller det sig med bröd. Man kan baka bröd på t.ex. hasselnötsmjöl, mandelmjöl eller annat som inte innehåller vanligt spannmålsmjöl.

Att frukt står med ovan som ett livsmedel som man ska undvika kan kanske förvåna någon. Dagens frukt som säljs av våra stora livsmedelsbutiker kommer ofta från stora fruktodlingar runt Medelhavet och där har man under under många år ympat frukter så att de ska bli sötare och därmed innehålla mer fruktos. Fruktos är en sockerart som kan vara rent giftig för människokroppen. Liknande har hänt med mjölet, man har så att säga förädlat spannmål så att axen ska bli större och kortare och  innehålla mer energi/sockerarter. Detta gör att t.ex. Barillas pastapaket som har ett litet fönster, med grön pasta innanför, innehåller mer kolhydrater/sockerarter än vad Ahlgrens bilar innehåller. Pastan skulle alltså stå på godishyllan i butiken.

Jag har skrivit en bok som heter ”Frisk av mat”!

Nu ska jag be om att få göra lite reklam för min bok ”Frisk av mat”! Boken är skriven på ett lättläst sätt för dig som vill få en röd tråd att följa till ett friskare liv. Boken innehåller en fungerande förklaringsmodell som du kan hålla dig till och som fungerar. Nu är boken ”Frisk av mat” inne på andra upplagan och den tredje upplagan är redan beställd eftersom böckerna tar slut.

Dessutom innehåller boken recept och tips för hur du ska hantera och äta alla veckans måltider. Du får läsa om hur jag gjorde när jag åt mig frisk från diabetes typ 2, kärlkramp, prostatabesvär, reumatisk värk, kronisk bronkit m.m. Du får även ta del av andra människors tillfrisknanden från en rad olika inflammatoriska besvär  med hjälp av den ketogena kosten eller LCHF-kost. Du kan beställa boken direkt av mig genom att maila namn och adress till lindgren.mats @comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken kostar 195 kronor inkl. frakt.

IMG_0040

”I samband med bröstcancer 2011 så rasade jag 20kg på några månader.Kämpade
i mer än 3 år för att gå upp minst 10kg av de förlorade 20. Talade med läkare – fick
till svar – en del går upp andra ner. Jag tappade muskelmassa, hela kroppen skakade och jag orkade ingenting. 2014 fick jag tala med dietist, fick råd och
näringsdrycker, de gav kväljningar på grund av sötma.Inte ett hekto upp.I
mars,efter att ha läst din bok började jag med strikt LCHF, plus kokosolja.
Då började saker hända har gått upp 5kg trots mindre mat,få kolhydrater mer fett ‘
i form av kokosolja.Kan tillägga att jag ätit LCHF-liknande i ca 30 år. men inte
strikt som nu.Sanningen är den att behöver man gå ner så gör man det och behöver gå upp så gör man det.Kroppen är vis och strävar efter jamvikt.
Tack Mats för din bok.”

Cristina

Tack för din bok. Jag har läst den nu och tänker på att detta är svaret jag sökte för 35 år sedan. Jag försökte få svar på frågan om maten kunde påverka mitt hyperaktiva barn. Ingen visste vad jag talade om, varken läkare eller psykologer. Jag testade själv, men jag tänkte aldrig på kolhydrater . Socker och fett misstänkte jag, men fick inte de resultat jag ville ha.

Det här är en otroligt viktig kunskap för föräldrar med hyperaktiva barn, ADHD-barn. 

Tack!

Karin

Hej Mats!!!

Lasse Forsberg i Umeå här. Köpte din härliga bok för ett tag sedan o skickade då med en berättelse om hur mitt första år som panncho varit, med en massa komplikationer o höga långtissockervärden. I mitten av Januari sa min diabetessköterska att jag hade ett långtidsvärde på runt 95, så det hade accelererat med väldig fart (65 i Nov.) Fick då utrustning för att kolla blodsockret hemma under 2 veckor, det låg på mellan 12-17, så efter 2 veckor sa då sköterskan att du måste nog börja med insulinsprutor( åt 2 Metformintabletter om dagen). Detta var den 22/1 o på Fredag 23/1 var jag på Apoteket o hämtade ut sprutorna. Satt sen o funderade över helgen, o läste intensivt på nätet om botande av Diabetes o kom väl som du fram till att här gäller det att ta bort kolhydraterna!!!

Måndag morgon startade jag med ett bs-värde på 15,4, åt LCHF o beslutade mig för att ta bort mjölk, öl o zero-läsken(all läsk förståss) ur min kost. Den 9/2 mätte jag 8,1 i bs o beslutade mig för att testa med att gå ner på 1 Metformintablett om dagen. Den 14/2 mätte jag 6,7 i bs o beslöt mig för att testa att köra utan Metformin. Nånstans runt 10/3 ringde sköterskan o funderade på läget- jag sa då att jag slutat med medicin o låg på runt 7,5 i bs. Hon larmar då läkaren o vid ett besök hos honom c:a 25/3 uppmanar han mig att käka Metformin, trots att jag visar honom mina anteckningar o där bs:et visar 6,3. Jag fortsätter dock trotsa honom, o för 10 dagar sen fick jag brev från sköterskan som ville att jag skulle komma in o lämna prov för långtidssockret, så skulle hon sedan skicka hem ett svar till mig. Förra Måndan(4/5) lämnade jag prov o på Tisdag e.m ringer sköterskan o säger: Jag sitter här o stirrar på ditt testresultat o bara gapar. VAD HAR DU GJORT??? Ditt värde är t.om lägre än mitt- du är nere på 39!!!!! Svar: Tatt bort kolhydraterna. 
Fingerproven ligger i dag på c:a 5,5 o viktmässigt har nog 8-10 kg försvunnit, samt blivit mycket piggare, synen har nog åsså blivit bättre, just nu känns allting: KANON!!! 
JAG VILL TACKA DIG FÖR ATT DU GAV MIG EN SKÖN KÄNSLA MED DIN BOK, O ATT INTE GE UPP MOT DOM SOM VILL GÖRA DIG SJUKARE!!!
Mycket vänliga hälsningar eller som jag brukar skriva: Ha´re!!!!
Lasse

 

 

Massor av kunskap men hur används den?

maj 13, 2015 kl. 12:09 e m | Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Vi är ett antal tusen människor som vet att vi blir ”kroniskt” sjuka av sockerrik mat och att vi därtill äter för lite mat som innehåller naturligt fett. Därmed rubbas den artegena balansen i kroppen, dvs, vi får i oss mat som vi inte är designade för. I kroppen startar inflammatoriska processer och tillstånd som inte läker sig på ett naturligt sätt så länge inflammationen får sitt bränsle av för mycket glukos.

I kroppen startar varje dygn en födelse av tusen miljarder nya celler. Det betyder att tusen miljarder celler måste bort för att ge plats åt de nya. Denna process är en naturlig del av livet. Naturlig celldöd är alltså en viktig del av den ömtåliga balansen i kroppen och en naturlig del av livet. Vissa celler kan bli motståndskraftiga mot sin naturliga celldöd och vägrar detta. Istället för att dö växer de och delar sig och blir till tumörer, cancer alltså!

Idag vet man att cancerceller överlever och förökar sig tack vare en aldrig sinande ström av näring i form av kontinuerligt sockertillförsel. Det är alltså en föda bestående av alltför mycket sockerarter som förändrar den känsliga balansen i kroppen. Följaktligen blir det så mycket bränsle över att vissa celler inte kan dö som de är programmerade att göra, istället delar de sig och tumören växer.

Läs mer om programmerad celldöd på Matfrisks blogg!

Ovanstående kunskap finns men hur används den? Sjukvården, läkare och forskare verkar inte förmå att bryta en cementerad felaktig behandling som sker idag trots att alternativ kunskap finns. Några kostråd till cancerpatienter delas inte ut om att det inte är bra att äta socker/sockerarter/kolhydrater. Man bestrålar, ger kemiska preparat m.m som ofta slår ut immunförsvaret vid dödandet av cancerceller. Det kan betyda att man blir ännu sämre av sjukvårdens behandling. Det som orsakar att den naturliga celldöden inte sker, nämligen en felaktig och förgiftande kost, är inte en del i behandlingen av cancerpatienter.

images

Myndigheter vet bäst!

Vi saknar alternativa behandlingsformer inom sjukvården i Sverige. Vi saknar också plattformar där alternativ kunskap kan komma till tals. Orsaken till detta förmynderi verkar vara en uppfattning att staten alltid vet bäst. Därvid lag har vi skapat myndigheter som Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen m. fl. Dessa myndigheter har fullkomlig makt över våra liv och anser sig veta vad som är bäst för oss. Det betyder att alla förslag som på något sätt ifrågasätter rådande ”vetande” från myndigheter genast kastas i papperskorgen.

Den tjänsteman/kvinna från något av ovanstående verk som stödjer något förslag/idé om nytänkande kan se sin karriär försvinna bakom hörnet. Det är tillåtet att tycka och det uppmuntras men då måste man förstås tycka rätt saker. Om tjänstemännen i något av våra statliga verk skulle ändra åsikt så sker detta samtidigt och simultant. I Sverige är det bara en åsikt som är rätt, i taget! Denna typ av förmynderi lägger locket på och förhindrar utveckling. Visst kan man ändra åsikt men då ska alla göra det samtidigt.

Det är beklämmande att jag känner till ett antal läkare som är mycket positiva till LCHF-kostens läkande förmåga men de vågar inte stå för detta officiellt. Vad ska arbetsgivaren säga? Visst är det beklämmande att staten via sina myndigheter och verk konsekvent sagt nej till vår koststudie som ligger startklar. Vad ska läkemedelsindustrin säga om man kan bli frisk av mat?

När förskolor, äldreboenden och sjukhus inte vågar erbjuda en kost som består av mindre kolhydrater och mer naturligt fett så hänvisar de till Livsmedelsverkets riktlinjer. Vi vet ju att detta skulle vara fantastiskt bra och det vet nog även ett antal tjänstemän på Livsmedelsverket men man kan ju inte ändra på en statlig myndighets riktlinjer hur som helst.

wikstrom-jpg

Fega politiker!

Finns det verkligen inte några modiga politiker med lite stake som vågar ta sig an kostfrågan! Jag skrev ett brev till vår nye socialminister, Gabriel Wikström, för någon månad sedan men har inte fått svar.

Risken med rådande omständigheter att bara myndighetsverk vet vad som är sant eller inte är att människor som blivit sjuka av felaktiga kostråd och sjukvård och blivit berövade ett friskt liv kommer att stämma staten. Det betyder att vi själva som ju är staten kommer att bli stämda. Parallellen till hur tobaksbolagen en gång vägrade erkänna att tobaksrökning var farligt är likartad med vad dagens felaktiga kostråd ställer till med. Det kommer att bli dyrt och dagens politiker kan inte påstå att de inte visste.

Göteborg 2015-05-13

Mats Lindgren

Författare, entreprenör, debattör och frisk av mat!

DSC04400

 

 

 

 

Uppiggande mail!

maj 12, 2015 kl. 8:58 f m | Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

249088_360358520684901_906857661_n

Jag får ganska många mail om hur en omläggning till LCHF-kosten kan omvända ett sjukdomsförlopp till ett friskare liv. Nedan fick jag ett mail från Lasse som handlar om diabetes typ 2. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig som överväger att pröva den ketogena kosten mot inflammatoriska sjukdomar. Det är alltid lika roligt att notera den förvånade uppsynen på diabetessköterskan som inte kan fatta vad som hänt. Sjukvårdens kunskaper om vad som verkligen hjälper mot diabetes typ 2 och andra inflammatoriska tillstånd i kroppen behöver uppdateras och moderniseras.

”Hej Mats!!!

Lasse Forsberg i Umeå här. Köpte din härliga bok för ett tag sedan o skickade då med en berättelse om hur mitt första år som panncho varit, med en massa komplikationer o höga långtissockervärden. I mitten av Januari sa min diabetessköterska att jag hade ett långtidsvärde på runt 95, så det hade accelererat med väldig fart (65 i Nov.) Fick då utrustning för att kolla blodsockret hemma under 2 veckor, det låg på mellan 12-17, så efter 2 veckor sa då sköterskan att du måste nog börja med insulinsprutor( åt 2 Metformintabletter om dagen). Detta var den 22/1 o på Fredag 23/1 var jag på Apoteket o hämtade ut sprutorna. Satt sen o funderade över helgen, o läste intensivt på nätet om botande av Diabetes o kom väl som du fram till att här gäller det att ta bort kolhydraterna!!!

 
Måndag morgon startade jag med ett bs-värde på 15,4, åt LCHF o beslutade mig för att ta bort mjölk, öl o zero-läsken(all läsk förståss) ur min kost. Den 9/2 mätte jag 8,1 i bs o beslutade mig för att testa med att gå ner på 1 Metformintablett om dagen. Den 14/2 mätte jag 6,7 i bs o beslöt mig för att testa att köra utan Metformin. Nånstans runt 10/3 ringde sköterskan o funderade på läget- jag sa då att jag slutat med medicin o låg på runt 7,5 i bs. Hon larmar då läkaren o vid ett besök hos honom c:a 25/3 uppmanar han mig att käka Metformin, trots att jag visar honom mina anteckningar o där bs:et visar 6,3. Jag fortsätter dock trotsa honom, o för 10 dagar sen fick jag brev från sköterskan som ville att jag skulle komma in o lämna prov för långtidssockret, så skulle hon sedan skicka hem ett svar till mig. Förra Måndan(4/5) lämnade jag prov o på Tisdag e.m ringer sköterskan o säger: Jag sitter här o stirrar på ditt testresultat o bara gapar. VAD HAR DU GJORT??? Ditt värde är t.om lägre än mitt- du är nere på 39!!!!! Svar: Tatt bort kolhydraterna. 
Fingerproven ligger i dag på c:a 5,5 o viktmässigt har nog 8-10 kg försvunnit, samt blivit mycket piggare, synen har nog åsså blivit bättre, just nu känns allting: KANON!!! 
JAG VILL TACKA DIG FÖR ATT DU GAV MIG EN SKÖN KÄNSLA MED DIN BOK, O ATT INTE GE UPP MOT DOM SOM VILL GÖRA DIG SJUKARE!!!
Mycket vänliga hälsningar eller som jag brukar skriva: Ha´re!!!!
Lasse”

Stroke vid 21 års ålder!

maj 11, 2015 kl. 9:29 f m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer

645@70 Petra Redfors, specialistläkare och neurolog på Sahlgrenska.

GT, Göteborgstidningen, skriver om att allt fler yngre drabbas av stroke och läkarna vet inte varför! Sedan 1995 har risken att få stroke ökat med 21 procent för kvinnor och 15 procent för män mellan 35-44 år enligt Socialstyrelsen.

Jenny Steen från Alingsås fick en stroke när hon var 21 år gammal enligt GT och hon låg medvetslös i flera månader. När hon vaknade upp var vänstersidan av kroppen förlamad och hon kunde inte prata och knappt röra sig. Det tog Jenny sju månader innan hon kunde komma hem från sjukhuset. Efter hemkomsten var det lättare för Jenny att rehabilitera sig där hon kände igen dofter och musik. Efter sju månader sa hon sitt första ord ”armen” eftersom den fortfarande var förlamad och därefter en hel mening som att hon bad om hjälp att ändra sovställning.

Detta hände för tre år sedan och Jenny har sedan dess kämpat sig tillbaka. Idag ska hon springa vårruset i Göteborg.

Ytterligare en artikel om en ung människa som fått stroke!

Stroke är ett samlingsnamn för blodpropp eller blödning i hjärnan. Var femte kvinna och var sjätte man drabbas någon gång i livet av stroke. Var 18:e minut drabbas någon i Sverige av stroke.

Vad säger läkarna?

Läkaren Petra Redfors menar att en medfödd missbildning kan göra att ett blodkärl plötsligt brister men i hälften av alla fall hittar vi ingen orsak, säger Petra Redfors. När det gäller personer mellan 35-55 år så kan levnadssättet spela in. – Fet mat är t.ex. en riskfaktor, särskilt för de som har ärftlighet för att drabbas av kärlsjukdom, enligt läkaren Petra Redfors.

9172411899

Mina kommentarer!

Jag tycker det är fantastiskt att läkare och massmedia fortfarande sprider idén om att fet mat orsakar hjärt -kärlsjukdomar. Det är inte sant och bevisat sedan länge. Det handlar i stället om att vårt intag av för mycket sockerarter och för lite naturligt fett orsakar inflammatoriska tillstånd i kroppen som sedan leder till metabola sjukdomar som t.ex. stroke.

Min kärlkramp läkte sig med LCHF-kost och jag känner till många andra som gjort liknande erfarenheter med hjälp av ketogen kost. Artiklar som den i GT/Expressen sprider okunnighet och ohälsa.

Stroke och andra hjärt -kärlsjukdomar är några i raden av ett 40-tal inflammatoriska sjukdomar där inflammationen får sin näring av överblivet glukos/blodsocker. Detta verkar vandra runt i blodbanorna och fastnar så småningom i kärlväggarna. Denna typ av försockring/karamellisering är enligt min övertygelse grogrunden för att ”kroniska” inflammatoriska tillstånd uppstår.

Sjukvårdens och läkarnas syn på det är fett som orsakar metabola sjukdomar är den största myten av alla. Sjukvårdens behandling av hjärt -kärlsjukdomar är bl.a. kolesterolsänkande/blodfettsänkande mediciner. Om det inte är fettet som är sjukdomsalstrande så är alltså sjukvårdens behandlingar med kolesterolsänkande mediciner kontraproduktivt. Man blir alltså ännu sjukare av sjukvårdens ordinationer. Man minskar den egna kroppens kolesterolproduktion genom mediciner. Helt bakvänt när vi istället behöver mer naturligt fett.

Det är inte lätt att nå fram med alternativ hjälp för att läka och förebygga metabola sjukdomar. Läkemedelsindustri, sjukvård, läkare, massmedia sprider tyvärr information som skapar onödigt lidande för många människor. Kunskapen om hur våra livsmedel både kan skada och läka sprider sig dock sakta men säkert.

Ett sätt att skaffa mer kunskap och ge dig en röd tråd och en fungerande förklaringsmodell är min bok ”Frisk av mat” som du kan beställa direkt av mig här.

IMG_0040

 

 

 

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: