6 avslag på 6 försök utan motivering!

januari 28, 2016 kl. 1:28 e m | Publicerat i Okategoriserade | 13 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Dela gärna detta inlägg!

Koststudien som vill jämföra Tallriksmodell och LCHF-modell på diabetes typ 2 patienter i Göteborg har nu fått 6 avslag av 6 möjliga utan relevant motivering. De som har avslagit vår ansökan är bl.a Diabetesfonden, Diabetes Wellness, Hjärt & Lungfonden, Vinnova.

Jag var väldigt positiv när jag för 6 år sedan stegade upp till forskarna på Sahlgrenska Akademin och berättade om att jag blivit frisk av mat, inte av piller eller droger. Då hade jag ätit strikt LCHF-kost under ett år. Sjukdomarna som försvann första året med LCHF-kost var bl.a. diabetes typ 2, kärlkramp, reumatisk värk. Då startade också iden att jämföra kostmodeller på i första hand diabetiker typ 2. I början var alla forskarna negativa till iden och menade att jag var något slags unikum som gick utanför reglerna. Dessa forskare visste redan att det inte kunde vara möjligt att bli frisk från mina sjukdomar på det sätt som jag blev.

Nu sex år senare är flera av dessa skeptiska forskare med i forskargruppen som vill genomföra koststudien. De är verkligen inte övertygade om att LCHF är något bra men de vill numera genomföra en studie för att kolla hur det förhåller sig. Det är ju intelligenta personer som sett hur LCHF har stärkt immunförsvaret på tusentals personer fram tills idag.

Men de stora fonderna som Diabetesfonden och Hjärt & Lungfonden liksom den statliga myndigheten Vinnova ställer sig kallsinniga till att få veta hur en förändrad kost kan stärka och läka många av våra folksjukdomar. Detta är idag en realitet, vi vet alltså att en ketogen kost stärker immunförsvaret så att inflammatoriska tillstånd som t.ex. diabetes typ 2 och hjärt -kärlsjukdomar läker sig men vi vet inte varför riktigt. Det finns en rad teorier om varför kroniska inflammationer läker sig. Inte minst jag själv har sådana teorier både här på bloggen och i min bok ”Frisk av mat”.

Men, vi har inga ordentliga koststudier som t.ex. kan jämföra kostmodeller och vilken påverkan de har på hälsan. När statliga Vinnova arrangerade ett symposium i Stockholm och inbjöd till ”nya innovationer mot diabetes och våra folksjukdomar” så var jag själv inbjuden att tala. Alla övriga talare pratade om nya läkemedel som nya innovationer mot diabetes medan jag ensam pratade om en läkande kost. Bara fågelholkar stirrade på mig när jag berättade att man kan bli frisk av mat.

Tack till Kicki och Jon som bifogade nedanstående länkar hur medlemmar i det vetenskapliga rådet beviljade sig själva anslag för egna projekt.

”Dessa projekt beviljade Diabetesfonden medel till under 2015:

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Populärvetenskaplig%20beskrivning%20Beviljade%20Projekt%202015_LL_151207.pdf

Förstår inte varför inte ett projekt där man undersöker kostens betydelse skulle kunnat kvalificera sig framför något av dessa projekt.

Trevligt i alla fall för Professor Unn-Britt Johansson att hon fick med sina kollegor i Diabetesfondens Vetenskapliga råd på att stötta henne med medel till hennes projekt
”Fysisk aktivitet för personer med typ 2-diabetes eller prediabetes”
https://www.shh.se/visa_2013.asp?sida=523&promo_ID=557

Dessa ansökningar beviljades 2015. 5 av dessa ansökningar kom från experterna själva.

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Bidragsbeslut%202015%20till%20webben_LL_151207.pdf

Det var inte bara det gångna året som en av de viktigaste konkurrensfaktorerna var att själv sitta i vetenskapliga rådet.
Även 2014 gav man bidrag till de egna medlemmarna i rådet.
2014 fick medlemmarna Stellan Sandler (ordf.), Tommy Olsson och Janeth Leksell bidrag.

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Bidragsbeslut%202014%20till%20webben_LL.pdf

Crowdfunding!

Är det möjligt att vi som sett hur en ketogen kostmodell som LCHF stärker hälsan på ett häpnadsväckande sätt kan bekosta delar av en koststudie själva? Koststudien som är aktuell idag kostar cirka 5 miljoner rosor att genomföra. Om vi fick 25000 personer att lägga 100 kronor var så är halva studien finansierad. Då skulle det bli betydligt enklare att få t.ex. andra företag och organisationer att finansiera återseende del. Om alla LCHF och Paleo-bloggar liksom andra hälsobloggar kunde delta vore det toppen. Om även Kostdoktorn ville delta med sin svenska och engelska blogg skulle det betyda mycket. Vad tror ni, är det möjligt?

DSC04400

 

 

Det fula spelet!

januari 26, 2016 kl. 6:02 e m | Publicerat i Okategoriserade | 16 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

DSC04400

Läs gärna nedanstående mailkontakt mellan Annika Dahlqvist och Diabetesfonden. Det handlar om att vår koststudie fick avslag utan motivering. Några motiveringar får vi dock nedan med hjälp av läkaren Annika Dahlqvists frågor. Jag själv börjar bli lite lagom less på det fulspel som förekommer hela tiden. Men samtidigt blir jag fascinerad av hur man lyckas gynna sina egna intressen hela tiden. Diabetesfondens representant avslutar sina svar med ”För en framtid utan diabetes”! Vilket hyckleri!

 

Hej Annika,

Tack för ditt mejl. 2015 fick Diabetesfonden in 120 ansökningar varav 75 av dessa ansökningar har beviljats. För att välja ut de ansökningar som ska få anslag så genomgår alla ansökningar en granskning. Så för att svara på din fråga, så har det projekt du frågar om, inte beviljats anslag p.g.a. att den inte har bedömts tillräckligt konkurrenskraftig sett till alla ansökningar som har kommit in till Diabetesfonden.
Forskning kring kost i relation till diabetes, är som du säger, ett område som det inte forskats så mycket på och vi hoppas att det framöver kommer in ansökningar på området som är tillräckligt konkurrenskraftiga för att beviljas anslag.

Hälsningar
Elise-Marianne Åberg
Vik. verksamhetsansvarig

Diabetesfonden
Vxl: 08-564 821 00 | www.diabetesfonden.se
Direkt: 08-564 821 16 | Elise-Marianne.Aberg@diabetes.se

För en framtid utan diabetes!

Annika Dahlqvist kommenterar

Det är ju helt sanslöst att kostforskning inte bedömts tillräckligt ‘konkurrenskraftigt’ för att få anslag! 
Kostfrågan är ju essentiell för diabetiker. Hur ska de äta för att få bästa möjliga hälsoprognos.
Vilka frågor är viktigare? Mediciner och åter mediciner?
VH Annika D

Hej igen,
Jag ska försöka förtydliga mitt svar. Det är inte kostforskning i sig som inte är ett tillräckligt konkurrenskraftigt forskningsområde – utan det är den individuella ansökan som inte beviljats anslag p.g.a. att den inte har bedömts tillräckligt konkurrenskraftig sett till alla ansökningar som har kommit in till Diabetesfonden.
Hälsningar

Elise-Marianne Åberg
Vik. verksamhetsansvarig

Diabetesfonden
Vxl: 08-564 821 00 | www.diabetesfonden.se
Direkt: 08-564 821 16 | Elise-Marianne.Aberg@diabetes.se

För en framtid utan diabetes!

Fråga från Annika Dahlqvist till Diabetesfonden.

I vilket avseende var ansökan inte tillräckligt konkurrenskraftig?
Enligt uppgift hade forskarna inte fått någon motivering till avslaget.
Enligt uppgift så var flera av vetenskapliga rådets medlemmars egna ansökningar tillräckligt konkurrenskraftiga, och fick anslag.
VH Annika D

Hej,

Alla ansökningar granskas utifrån en mall för att alla ansökningar ska graderas utifrån frågeställning, metodik, kompetens, rapportering, och diabetesrelevans. I just det här specifika fallet så har ansökans gradering inte räckt för att få ett anslag. I den rådande konkurrensen har inte denna ansökan nått hela vägen fram.
Ja, det stämmer att det är möjligt för de som sitter med i Diabetesfondens Vetenskapliga Råd att söka anslag från Diabetesfonden, och att flera medlemmar också har fått anslag beviljade. Däremot så är inte personen med i granskning eller beslut som rör den egna ansökan.

Hälsningar
Elise-Marianne

Vik. verksamhetsansvarig

Diabetesfonden
Vxl: 08-564 821 00 | www.diabetesfonden.se
Direkt: 08-564 821 16 | Elise-Marianne.Aberg@diabetes.se

För en framtid utan diabetes!

Diabetesfonden, vad gör ni?

januari 25, 2016 kl. 11:52 f m | Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

För andra gången på raken har Diabetesfonden avslagit en ansökan om kostforskning och hur det påverkar diabetes typ 2 patienter. Utan motivering! Chalmers forskare och forskare från Göteborgs universitet liksom från Sahlgrenska sjukhuset har författat en ansökan till Diabetesfonden för att studera hur två olika kostmodeller påverkar Diabetes typ 2 patienter. Kostmodellerna är LCHF och Tallriksmodell.

Jag är själv med i forskargruppen och undrar naturligtvis varför Diabetesförbundet har något emot forskning om hur kost påverkar diabetes typ 2? Det är ett omfattande arbete som lagts ner på förstudie och på ansökningsarbetet. Ansökan har fått nej två år i rad utan motivering av Diabetesfonden.

Som diabetiker typ 0 så blir man ju förbannad å alla diabetikers vägnar. Varför är ni så rädda? Har ni något att dölja? Vad säger Diabetikerförbundet och dess medlemmar? Vill ni inte heller att det ska forskas mer på hur kosten påverkar sjukdomen diabetes?

Hemlig styrelse?

Jag har försökt ta reda på vilka personer som sitter i Diabetesfondens vetenskapliga råd men inte lyckats. Det ska vara 10 av Sveriges förnämsta specialister och läkare på Diabetes. Kanske tycker ni 10 specialister att ni redan kan allt om dessa frågor.  Min fråga till dessa 10 personer är; vilkas intressen representerar ni? Är det diabetikernas intressen eller är det Läkemedelsindustrins intressen? Hur kan ni 10 specialister helt avfärda utan motivering en ansökan från några av Sveriges främsta forskare från Göteborgs universitet, Chalmers Högskola, Linköping, Lund. Detta två år i rad.

Första gången kanske man tänker att man inte har tid med kostfrågor på Diabetesfonden. Men andra gången som denna ansökan avfärdas blir man misstänksam. Är Diabetesfonden emot ny forskning där inga tabletter eller sprutor förekommer?

Jag blir extra misstänksam när jag försöker googla fram vilka personerna är som ingår i Diabetesfondens styrelse men inte lyckas. Varför är detta hemligt? Jag antar att ni 10 personer som ingår i Diabetesfondens vetenskapliga råd inte vill redovisa vilka som är era finansiärer och att det är anledningen till att ni inte vill synas. Om det är så att ni alla 10 har anknytningar till läkemedelsindustrin av något slag är det ju en första klassens skandal.

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att läkemedelsindustrin inte vill stödja kostforskning som eventuellt kan hjälpa diabetiker till en bättre hälsa. Risken finns att man säljer mindre läkemedel då! Det är ren affärslogik som inte är svårt att förstå. Värre är när köpta och mutade specialister utger sig för att vilja hjälpa sjukdomsdrabbade istället fungerar som rena läkemedelskonsulenter som vill sälja mer.

Här är Livsmedelsverkets nya expertgrupp 2016. Endast en person har inget jäv i denna grupp där annars alla ”experter” har kopplingar till livsmedels och läkemedelsindustrin. Livsmedelsverkets expertgrupp 2016 Tack Sockerchocken för info.

Diabetesfonden veteskapliga råd 2016. Tack för den informationen från flera läsare på Fet Hälsa bloggen. Skulle vara intressant att få veta eventuella kopplingar till läkemedelsindustri eller andra jävsförhållande angående experterna i vetenskapliga rådet på Diabetesfonden.

 

2015-11-02 15.44.03  IMG_0040

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering? Boken ”Frisk av mat” och Mats LCHF-utbildning är en kraftfull kombination och kostar tillsammans 394 kronor.

 

 

Min väns dilemma!

januari 23, 2016 kl. 10:51 f m | Publicerat i Okategoriserade | 9 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Statin-heart-disease-arteries-633160-1

Jag har ganska många kompisar med inflammatoriska sjukdomar i kroppen som inte vågar byta till den läkande kosten LCHF. Detta trots att jag själv gjort sådana fantastiska hälsovinster. Igår träffade jag en utav mina golfkompisar som gjort en stor operation i bröstet efter en rejäl propp. Han berättade att han läst ett inlägg om kolesterol och statiner som jag skrivit häromdagen. Efter den läsningen hade han, samma dag, slutat med en av sina kolesterolsänkande mediciner. Han har en kvar.

Dilemmat ligger i att han inte vågar byta till inflammations-hämmande mat, LCHF, p.g.a. vad läkare säger. Nu ska han träffa en ny läkare som antagligen skriver ut ytterligare en ny kolesterolsänkande medicin. Det är klart att det är stora beslut att fatta med tanke på den ”allvetande”status som de flesta människor har om läkare.

Att skriva ut kolesterolsänkande medicin bygger på den totalt felaktiga tanken att det är fett som orsakar hjärt -kärlsjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd i kroppen. Även det kroppsegna fettet kolesterol, som kroppen själv tillverkar, anses orsaka hjärt -kärlsjukdomar. Det är en helt felaktig analys och tokig i sig självt. Varför skulle våra celler och levern tillverka ett fett som vi blir sjuka av? Vi har ju redan svaret att sjukvårdens analys är fel eftersom ingen blir botad av att äta statiner. Istället blir man ännu sjukare. Däremot gör de allra flesta som byter kostmodell till LCHF stora hälsovinster och de flesta, liksom jag själv, blir av med sina hjärt – kärlsjukdomar.

Beslutsångest?

För sju år sedan fattade jag ett stort beslut när en läkare ville lägga in mig på sjukhus för observation eftersom jag hade så högt kolesterol. Jag hade bytt till LCHF-kost tre veckor tidigare och mådde bättre än vad jag gjort de senaste 20 åren. Beslutet var att jag helt enkelt lämnade sjukhuset och åkte hem. Jag tänkte att läkarna kan inte detta alls med metabola sjukdomar och kärlkramp som jag själv hade. Under mina sju år med LCHF-kost har jag inte haft någon mer känning av min tidigare kärlkramp. Den är borta med hjälp av en immunstärkande kost, LCHF.

Min kompis står inför att fatta ett beslut. Ska han våga ändra livsstil och byta till en kost som stärker immunförsvaret så att han slipper tabletterna i framtiden? Det är många som är i en liknande situation som min kompis. Våga är mitt råd, just do it! Hundratals kanske tusentals har förklarat bara på min blogg Fet Hälsa hur detta kostbyte har gjort dom friska.

Läkarnas ansvar!

Läkare låter sig sättas på en piedestal utan eget ansvarstagande. Varför är ni läkare inte mer skeptiska inför läkemedelsföretagens mediciner? Varför skriver ni ut kolesterolsänkande medicin, s.k. statiner, när ni vet att dessa tabletter gör folk sjukare? Min kompis letar uppgifter på nätet som talar för att man ska använda statiner. Nu senast hade han lyckats tolka ut från Nisse Simonsson, läkaren som bytte sida, att det ändå kunde vara bra med statiner. Nu vet jag att Nisse inte alls tycker så längre.

Då är frågan för läkare den dagen då det uppdagas att det inte alls handlar om fett utan om socker och kronisk inflammation som orsak till metabola sjukdomar? Det är snarare så att vi äter alldeles för lite naturligt fett som påverkar immunförsvaret negativt.

Ska läkarna påstå att de ingenting visste och att de bara gjorde som de blev ålagda att göra från myndigheter? Ska de slippa ansvar? Nej, feghet är inget skäl till att slippa ansvar, enligt mig. Dessutom tror jag att våra olika statliga myndigheter som underlåtit att stimulera forskning kring kostens betydelse för metabola sjukdomar kommer att bli utsatta för gruppstämningar när sanningen uppdagas.

Beställ min bok ”Frisk av mat” här.

Titta på videon nedan kompis!

Ha en skön helg hälsar

Mats Lindgren

DSC04400

 

 

Två bra videor om kolesterol!

januari 22, 2016 kl. 12:46 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Erfarenheter från min senaste föreläsning i onsdags, den 20/1, visar att medvetenheten om sockrets farlighet är bra. Däremot sitter det djupt förankrat med fettskräcken och att det är högt kolesterol som orsakar hjärt -kärlsjukdomar. Myten om att vårt kolesterol skulle vara farligt lever kvar. Den allra största bluffen, alla kategorier, från läkemedelsföretagen är att kolesterol skulle vara farligt. Det innebär att även naturligt fett som smör skulle vara farligt.

Detta är naturligtvis inte sant. Om det skulle vara sant så skulle det finnas bot för t.ex. hjärt -kärlsjukdomar men det finns det inte. Man kan bara lindra symptomen inte orsakerna.

Att våra statliga naiva myndigheter och politiker går på denna bluff från läkemedelsindustrin är en av vår tids stora tragedier. Miljoner människor får lida helt i onödan genom att vi prackas på farliga kemiska substanser som statiner. Dessa tabletter skadar immunförsvaret och orsakar sjukdomar, inte tvärtom.

Arg kvinna!

En person kom fram till mig efter föreläsningen och berättade att hon varit allvarligt sjuk i femtio år. De sista sju månaderna har hon varit frisk förklarade hon. Vad hade hon gjort? Ja, gått över till LCHF-kost. Hon var inte glad över sjukvårdens insatser på hennes hälsa. Hon var tvärtom tvärförbannad och menade att hon blivit bestulen på friska år på grund av sjukvårdens och läkarnas okunskap. Jag kan bara hålla med henne.

Istället handlar det om att vi borde äta mycket mer naturligt fett som smör, kokosfett, olivolja och mycket mindre kolhydrater och sockerarter av alla de slag. Den typen av mat stärker immunförsvaret  så att vi kan försvara oss mot inflammatoriska tillstånd som annars uppstår.

Jag har publicerat två stycken videor om kolesterol nedan som jag tycker är sevärda. Faktum är att om du inte anser att du har tid att titta på dessa videor så är det egentligen så att du köper dig levnadstid, frisk sådan, genom att ta till dig innehållet i dessa videor.

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering? Boken ”Frisk av mat” och Mats LCHF-utbildning är en kraftfull kombination och kostar tillsammans 394 kronor.

IMG_0040

Föreläsning på temat Frisk av mat i Göteborg!

januari 19, 2016 kl. 10:06 f m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

DSC04400

Imorgon har jag en föreläsning på Delsjöns golfkrog i Göteborg. Mitt tema är som vanligt ”Frisk av mat”! Jag samarbetar med Christian som är krögare på golfkrogen och som lagar jättegod LCHF-mat. Så vi börjar kvällen 18.30 med en LCHF-buffé och därefter blir det föreläsning fram till 21.00.

 1. Jag kommer att relatera till min egen kropp som läkt sig från svåra inflammatoriska tillstånd i kroppen. Det var faktiskt så att jag en gång för 7 år sedan fick ett dödsbud från en läkare. Idag är jag friskare än någonsin trots att jag blivit sju år äldre.
 2. Sjukvårdens och läkarnas bekymmer är att de inte har något i sin utbildning som verkligen kan hjälpa mot metabola sjukdomar. Det är en allvarlig sak som måste poängteras. Hur kommer det sig att denna kunskap saknas? 
 3. Jag kommer att berätta om hur man kan boosta sitt immunförsvar genom att nolla kolhydraterna. Det är supereffektivt och har en omedelbar effekt.
 4. Kolesterolet, som är vårt immunförsvars kanske viktigaste bundsförvant, kommer jag att prata om. Hur kommer det sig att läkare, sjukvård och naiva myndigheter tror att kolesterol är farligt?
 5. Jag kommer att prata om begreppet insulinresistens och vad det egentligen handlar om. Bakterier, försockring/karamellisering av blodbanorna och begreppet inflammation kommer jag att ta upp. Det är grundbulten till våra metabola sjukdomar.
 6. Vad är en metabol sjukdom? Varför uppstår den och hur kan den läkas? 
 7. Varför är kunskapsnivån så låg bland våra forskare när det gäller inflammatoriska tillstånd i kroppen?
 8. Många drabbas av plötsliga hjärtattacker och blodproppar utan att en enda varning har förekommit. Hur kommer det sig?
 9. Vanliga återkommande förkylningar, kan det vara en metabol sjukdom?

Ja, du ser ju att frågeställningarna och frågetecknen är många men  de flesta kommer att rätas ut under onsdagskvällen den 20/1 2016.

Vill du också gå på föreläsning med temat Frisk av mat!?

Du kan kontakta mig om du vill arrangera en föreläsning på din ort. Maila till lindgren.mats@comhem.se

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering? Boken ”Frisk av mat” och Mats LCHF-utbildning är en kraftfull kombination och kostar tillsammans 394 kronor.

IMG_0040  2015-11-02 15.44.03

 

 

 

 

 

LCHF matkasse – Frisk av mat!

januari 17, 2016 kl. 6:36 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , ,

_JHE4768_web

”LCHF är ingen diet, det är bara formeln på hur kosten ska se ut för en människa utifrån hur vi fungerar”.

Snart startar vi äntligen LCHF matkasse – Frisk av mat. Ovanstående citat är andra meningen i första brevet av Mats LCHF-utbidning. Denna utbildning består av 12 stycken brev i PDF-format. Utbildningen innehåller dels en kunskapsdel med sex stycken kursbrev och dels en mer praktisk del som består av sex stycken brev med menyer, recept och handlingslistor. Idag bjuder jag på första brevet i Mats LCHF-utbildning. Ladda ner den här, Mats LCHF-utbildning brev 1. Om du vill ha hela utbildningen som kostar 199 kr så kan du maila till mig, lindgren.mats@comhem.se

Den första perioden av LCHF matkasse kommer att vara en testperiod för att kunna utvärdera att allt fungerar med vår sajt och synka med livsmedelsbutiker, varor, recept, utbildning och att det fungerar för testfamiljerna. Denna test kommer att pågå i cirka sex veckor. Under tiden kan både livsmedelsbutiker och familjer ta kontakt med oss om de vill vara med i vårt koncept Frisk av mat. Så om du har någon favoritbutik som du brukar handla i så föreslå gärna att de tar kontakt med oss eller så föreslår du att vi tar kontakt med dem. Kunder kan göra en intresseanmälan på http://www.lchfmatkasse.se och livsmedelsbutiker kan maila sitt intresse till info@lchfmatkasse.se

Friskvård på riktigt!

Grundtanken med vårt projekt Frisk av mat, LCHF matkasse är att kunna erbjuda friskvård som verkligen fungerar. Att förebygga sjukdomar kommer att bli högsta prioritet för hela samhället eftersom sjukvårdskostnaderna ökar katastrofalt. Tyvärr minskar inte de metabola sjukdomarna/välfärdssjukdomar samtidigt. Vi tror att sjukvården kommer att behöva hjälp, mycket hjälp i framtiden.

Tanken är att Livsmedelsbutiker runtom i landet kan anmäla sig som intresserade av att vara med i vårt Frisk av mat-projekt. Om du skulle vilja bli kund hos LCHF matkasse så kan du gå till din livsmedelsaffär och föreslå vårt projekt Frisk av mat! Be din butik att maila till info@lchfmatkasse.se så skickar vi tillbaka information. Livsmedelsbutiken får av oss varje vecka antal kassar som ska packas. LCHF matkasse hämtas antingen i butik eller levereras ut till kund. I startskedet samarbetar vi med två ICA Maxi-butiker i Göteborgsområdet, en i Högsbo och en i Partille. Förhoppningen är att det ska bli många fler livsmedelsbutiker i Sverige som vill ansluta till vårt koncept.

Än så länge har myndigheter  inte insett att de kostvanor som vi har/haft under de senaste femtio åren har en direkt koppling till de fruktansvärda inflammatoriska sjukdomar som vi har idag. Byt kostvanor till mat som  består av mer naturligt fett och mindre kolhydrater så stärks immunförsvaret och de metabola sjukdomarna minskar.

Nu är LCHF matkasse och projektet Frisk av mat inte något myndighetsprojekt utan till för dig och mig som vill göra något åt vår hälsa på riktigt.

http://www.lchfmatkasse.se är fortfarande under konstruktion men öppnas snart. Du kan ändå göra en intresseanmälan på sajten.

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering? Boken ”Frisk av mat” och Mats LCHF-utbildning är en kraftfull kombination och kostar tillsammans 394 kronor.

IMG_0040       426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

 

 

Äh, jag tar mig en pizza!

januari 14, 2016 kl. 7:06 e m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

2016-01-14 17.34.31   images

Var lugn det är bara jag som lagat mig en ägg-pizza på torsdagskvällen! Undrar om Maj-Lis Hellenius skulle våga äta min ägg-pizza. Tyvärr kände jag mig tvingad nyss att lyssna på hennes kommentarer om USA:s nya kostråd samtidigt som jag äter min pizza. Är det verkligen bara Maj-Lis som orkar gå upp så tidigt på morgonen. Godmorgon Sverige har totalt förbrukat sin heder och trovärdighet anser jag. Varför bjuder de aldrig in någon annan än Maj-Lis för att kommentera kost och hälsa.

Maj-Lis varnade som vanligt för mättat fett, salt och tycker att vi ska äta mindre socker och mer frukt och grönt. Dessutom ska vi röra oss mer. Inget nytt under solen alltså.  Undrar om hon hade kövt sig om hon smakat på min ägg-pizza som innehåller närmare 90 procent naturligt fett. Äggbotten har legat och fladdrat i kokosfettet på svag värme. På med grönsakerna och sedan ringla över rejält med olivolja. Blanda försiktigt äggen i en bunke innan tillagning.

Statin-heart-disease-arteries-633160-1

Maj-Lis är ju sponsrad av statin-försäljaren Pfizer och därför kanske hon varnar för ”extremdieter” som hon gjorde i morgonprogrammet idag. Vi vet ju alla vilken diet hon menar. Jag anser dock att LCHF är naturlig mat och inget annat. Om alla hade ätit min ägg-pizza så kanske Maj-lis Hellenius sponsorföretag Pfizer inte hade tjänat så mycket pengar på Simvastatin . Därmed kanske de inte kunnat sponsra Maj-Lis, vad vet jag?

Min Ägg-pizza innehåller följande och tar cirka 5 minuter att laga ;

5 ägg

1 tomat

1 halv gul lök

1 avokado

Salt peppar oregano, lime.

Ekologiskt kallpressat kokosfett och olivolja från första pressningen.

Maj-Lis Hellenius fortsatte med att hävda att extremdieter kunde vara bra i bantningssyfte men att de kunde orsaka sjukdomar längre fram i livet. Maj-Lis tror ju att t.ex. att mättat fett som smör orsakar hjärt-kärlsjukdom.

Nu är det så att jag ätit som typ min ägg-pizza ovan i sju år och blivit frisk från följande;

 1. Kärlkramp
 2. Diabetes typ 2
 3. Reumatisk värk, artros
 4. Kronisk bronkit
 5. Prostatainflammation

Vad säger Maj-Lis om det? Inga statiner, inget insulin, inga värktabletter, inga inflammationsdämpande tabletter utan bara inflammations-hämmande mat. Har jag gjort något fel Maj-Lis? Varför blir jag frisk och inte sjuk? Det kanske bara tar lite längre tid än sju år att bli sjuk av min extremdiet? Eller vad säger du Maj-Lis som ju är professor?

Varma hälsningar torsdagen den 14/1 2016,

Mats Lindgren

DSC04400

 

Artros, vår mesta välfärdssjukdom!

januari 13, 2016 kl. 7:44 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Innan dagens ämne Artros vill jag gärna göra lite reklam för min föreläsning på temat Frisk av mat onsdagen den 20/1 kl. 18.30 – 21.00 på Delsjöns Golfkrog i Göteborg. Den ligger i anslutning till Delsjö golfbana. Det finns cirka 15 platser kvar. Maila mig och anmäl dig till LCHF-buffé, boken Frisk av mat och min föreläsning får du på köpet till det facila priset av 320 kr. lindgren.mats@comhem.se Först till kvarn gäller!

funny-old-people-part2_3

Artros, vår mesta välfärdssjukdom!

Idag har GP en artikel om ledsjukdomen Artros. Man menar att träning är bästa hjälpen mot Artros.

”Den vanligaste missuppfattningen om artros är att det handlar om förslitning. Det är väldigt fel.

Orsakerna kan vara olika, men förslitning är sällan en av dem. Denna missuppfattning riskerar att leda till rörelserädsla hos patienterna när det i själva verket är tvärtom – att träning och belastning är de överlägset bästa medicinerna.”

Sjukgymnasten Carina Kruse menar att det inte handlar om förslitning av lederna.

Mina kommentarer!

Jag har själv haft värk och ledbesvär under många år och jag har besökt kiropraktorer, sjukgymnaster och ortopeder för att om möjligt komma tillrätta med värken. En Kiropraktiker menade att jag ramlat när jag var liten och att jag måste ha kontinuerlig behandling. Sjukgymnasten påstod att man kan träna bort värken. jag behövde bara beställa mer tider. Ortopeden menade att en operation kanske var nödvändig.

Mer eller mindre värk i 30 år som accelererade allteftersom jag blev äldre. Jag hade verkligen inte räknat med att bli av med värken när jag bytte till LCHF-kost men så skedde. Ingen av ovanstående experter nämnde att en kolhydratrik kost kan vara en avgörande orsak till reumatisk värk och Artros.

Idag var jag inne på reumatiker-förbundets sida och kollade vad de anser om Artros och ledsjukdomar. De hade gjort en video som redogjorde för olika riskfaktorer.  Kolhydratrik mat fanns inte med bland dessa riskfaktorer.

images

Jag tycker att det är oerhört att Reumatikerförbundet inte vet att kolhydratrika livsmedel orsakar inflammatoriska tillstånd i kroppen. Artros är ett ”kronisk” inflammatoriskt tillstånd enligt mig och botas lämpligen med ketogen kost, LCHF-kost. Minst 800000 Svenskar lider av Artros och man menar då att det är vanligare med Artros än med diabetes typ 2. Då tänker man inte på att de som har diabetes typ 2 också har Artros i många fall.

https://sodermanland.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/film-om-artros-1/

Artros hör till de 40-talet moderna metabola sjukdomar orsakade av alltför mycket sockerarter i maten och för lite naturligt fett, anser jag och jag vet faktiskt att jag har rätt dessutom.

Jag menar att man absolut kan träna om man samtidigt kombinerar det med kostbehandling med ketogen kost för att stärka immunförsvaret och läka de inflammatoriska tillstånden. I annat fall försöker man träna bort inflammationen men det fungerar inte alls. Fråga mig, jag har prövat detta också. Du kan inte träna bort ett inflammatoriskt tillstånd. Man måste ta bort orsaken till det tillståndet.

Sjukvården har ingen aning om vad som orsakar Artros. Här handlar det som vanligt om att lindra symptom men blunda för orsaker.

Läs mer om vad jag skrivit om Artros här! Läs Personliga berättelser om vilka hälsovinster man kan göra med LCHF. Läs dom och häpna!

”Vi är för sjukhusfixerade”!

Så säger en statlig utredare om vår havererade sjukvård som kostar skjortan trots fler läkare och ständigt mer resurser. Dessutom blir vi allt sjukare trots alla resurser. Utredaren vill införa remisskrav till akutsjukvården. Sverige är sämst i Norden på sjukvård enligt utredningen.

Mina kommentarer!

Alla våra vanligaste välfärdssjukdomar misslyckas vår skattefinansierade sjukvård med. Anledningen är enkel faktiskt. Problemdefinitionen är helt enkelt fel, faktiskt helt uppåt väggarna. Naturligt fett som smör anses orsaka hjärt-kärlsjukdomar, diabete typ 2 och andra metabola sjukdomar. Istället promotar vår sjukvård socker och kolhydrater som viktiga energikällor för människan. Det är alltså en totalt felaktig analys. Det borde vara precis tvärtom istället. Andra myndigheter som Livsmedelsverket bedriver samma horribla propaganda.

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering?

 

IMG_0040

 

 

Statiner kan orsaka hjärtsjukdom!

januari 10, 2016 kl. 3:30 e m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Statin-heart-disease-arteries-633160-1

Ja, jag vet att ni blir förbannade och arga. Det blir jag också. Det är därför jag fortsätter och skriver på min blogg Fet Hälsa. Nu kommer uppgifter och studier som visar att statiner (kolesterolsänkande medicin) snarare orsakar hjärtsjukdom än att att förebygga eller bota. http://Cholesterol-drug-statins-cause-heart-disease-experts

Naturligt fett som kolesterol är ju absolut nödvändigt för att vi ska kunna fungera. Jag påstår att kolesterol har bl.a. en läkande funktion och en budbärarfunktion. Om kolesterolet är högt beror det på att det, i samarbete med immunförsvaret, jobbar för fullt med att hjälpa till att läka olika inflammatoriska tillstånd i kroppen. Om man då försöker sänka kolesterolet på ett onaturligt sätt med statiner så skadas immunförsvaret.

Nu har man äntligen forskat lite på hur det ligger till. Man finner att artärer blir stela och hårda av statiner. Detta anses som en huvudorsak till hjärtsjukdom. Om ni följer min blogg så brukar jag hävda att artärväggar och blodbanor blir karamelliserade och försockrade. Det är lite samma process. Jag menar att bakterier biter hål på de försockrade artärväggarna så att där uppstår små sår. Kroppen svarar med inflammation.När det ständigt fylls på med nytt socker som fastnar i blodbanorna och bakterier biter nya hål som blir till sår så uppstår kroniska inflammationer. Sår blir till var och svamp som verkligen skapar förträngningar och minskar flödet i blodbanorna. Där har vi inkörsporten till våra metabola sjukdomar.

Läkaren Erik Enby har under nästan 40 års tid, via mikroskop, fotograferat blodet hos sjuka människor och jämfört med blodet hos friska människor. Jag har själv sett Eriks foton av sjuka människors blod som ju innehåller var, svamp och klumpar som inte skall vara där. Tyvärr är det ingen från sjukvården som är intresserad av hans forskning.

Vän av ordning förstår ju omedelbart att om man tvingar ner kolesterolet, som ju är ett kroppseget fett, med piller på ett onaturligt sätt så blir inte artärväggarna mjukare utan ännu hårdare. Därmed blir ”smörgåsbordet” inne i artärerna än mer aptitligt för fientliga bakterier.

En bilmekaniker eller rörläggare vet att naturligt fett smörjer. Det gör inte läkarna. De tror att naturligt kroppseget fett som kolesterol skapar förträngningar i blodvägarna.

Det är naturligtvis helt i sin ordning att kroppens celler och lever producerar mer kolesterol när artärväggarna är hårda. De ska ju vara mjuka och inte sockerbelagda. Då kommer där en liten läkare med två dagars utbildning på kost och hälsa och skriver ut kolesterolsänkande medicin, statiner. Den medicinen är ett gift som spär på de inflammatoriska tillstånden i kroppen.

Vi måste protestera!

Jag tycker att det är konstigt att inte fler läkare reser sig upp och protesterar mot den galenskap som finns inom sjukvården. Nästan 1 miljon människor äter statiner i Sverige. Hela tänket med att kolesterol skulle vara farligt bygger på Ancel Keys bluffstudie som menade att det är fett som orsakar hjärt -kärlsjukdomar, inte socker/kolhydrater.

Under mina sju år här på Fet Hälsa har jag träffat på massor av människor som fått en bättre hälsa när de slutat med statiner. Jag själv som haft kärlkramp har inte haft känning av det på sju år och då har jag, under den tiden, ätit massor av naturligt fett. Min läkare ville skriva ut statiner till mig vid mitt senaste läkarbesök. Jag hade då drygt 6 i kolesterolvärde. Jag blev riktigt förbannad och skällde ut honom och menade att han borde veta bättre. Han menade då att han var ålagd att skriva ut statiner från högre ort. Då frågade jag naturligtvis vilken högre ort det är men det kunde han inte svara på.

Jag menar att det är helt sjukt att vi betalar för en sjukvård som gör oss sjukare, inte friskare. När ska lurendrejeriet med statiner avslöjas?

DSC04400

Den vanligaste frågan jag får!

Den absolut vanligaste frågan jag får här på Fet Hälsa-bloggen är om man kan äta för mycket naturligt fett? Frågan har naturligtvis samband med vår inhamrade rädsla för fett. Mitt svar är att det är omöjligt att äta för mycket naturligt fett som smör, olivolja (första pressningen) och ekologiskt kokosfett. Naturligt fett kan aldrig orsaka ett överskott av blodsocker som karamelliserar våra blodbanor. Därmed kan inte naturligt fett orsaka metabola sjukdomar eller kroniska inflammatoriska tillstånd enligt mig. Det tror dock sjukvården. Undrar vem som har mest rätt?

Det går inte att överäta naturligt fett eftersom man blir mätt. Det är en genial metod från kroppen att signalera mättnad! – Tack det är bra jag är mätt!

Dags för ett friskare liv?

Ditt konkreta alternativ till ett friskare liv kan exempelvis vara att läsa min bok ”Frisk av mat”! Jag har försökt, på ett enkelt sätt, beskriva mina erfarenheter av att bli frisk av mat från svåra inflammatoriska sjukdomar/tillstånd som jag haft. Du får, med hjälp av boken, en förklaringsmodell som fungerar och en röd tråd att följa. Här finns även massor av recept och veckomenyer. Du får konkreta tips och hjälp som fungerar. Idag har många tusen skaffat sig ett friskare liv med hjälp av boken ”Frisk av mat”! Fyll i namn och adress i formuläret nedan så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken finns även i engelsk version liksom i tysk version, ”Gesund durch die richtige ernährung”. Den svenska och engelska boken, ”Health through Food”, kan du beställa direkt av mig och kostar 195 kronor per styck inklusive frakt och porto! Kanske ditt livs bästa investering?

 

IMG_0040
Ha en fortsatt trevlig söndag hälsar,
Mats Lindgren

 

 

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: