Hippocrates

Bildande av en riksförening för metabola sjukdomars bekämpande i Hippokrates anda.