Har du typ 2 diabetes?

september 14, 2014 kl. 9:43 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

”Har du typ 2-diabetes?

Vi söker dig som har typ 2-diabetes och är intresserad av att delta i en läkemedelsstudie. Du skall vara 50 år eller äldre. Du ska också haft kärlförträngning som setts på kranskärlsröntgen eller behandlats med ballongsprängning/ stent eller bypassoperation.Studien pågår under cirka 3 år och omfattar besök var 6:e månad hos läkare/sköterska. Syftet är att undersöka hur ett blodproppshämmande läkemedel i tablettform kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Utöver studieläkemedel får alla deltagare kostråd och fortlöpande hälsokontroller under den tid studien pågår. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Samtliga besök och provtagningar är kostnadsfria liksom studieläkemedlet.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.”

”Intresserad?
Anmäl Dig via e-post på rekrytering.ctc.su@vgregion.se.

Lämna namn och telefonnummer så att vi kan kontakta dig.
Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse, du förbinder dig inte att delta.

Ansvarig läkare: Dan Curiac
Sjuksköterska: Anna-Carin Varvne, Liselott Lisjö
Tel: 031-3439919″

Sahlgrenska Universitetssjukhusets hemsida kan man läsa ovanstående annons. Man skulle ju kunna tro att det är vår skattefinansierade sjukvård som vill göra en objektiv studie men så är inte fallet. I själva verket är det läkemedelsjätten AstraZeneca som vill testa ett nytt piller igen. I patientinformationen frågas det om man vill delta i ett forskningsprojekt som sker i samarbete med AstraZeneca. Det framgick inte på SU:s hemsida. Pillret som ska testas handlar om att tunna ut blodet för att minska risken för blodpropp för diabetiker typ 2.

Sjukvården säljer sin okunniga själ återigen till en läkemedelsjätte som bara vill att vi ska köpa ytterligare ett nytt piller. Jag skäms över att vi har en sådan okunnig sjukvård. Att tunna ut blodet hjälper verkligen inte mot orsakerna till att blodproppar bildas från början. Man angriper problemet från fel håll. Att tunna ut blodet på diabetiker är ett kortsiktigt sätt att behandla symptom där sjukdomens orsaker lämnas därhän. Jag förstår ju om AstraZeneca inte vill gå ut med den verkliga orsaken till varför många drabbas av blodproppar i kärlssystemet? De vill ju inte att patienterna med förtätade blodkärl ska få veta att det går mycket bättre att lösa upp förträngningarna med riktig mat. Då skulle förstås inte många köpa deras blodförtunnande tabletter. Men vad har sjukvården för skäl till att sälja onödiga tabletter?

Varför ska vi ha en sjukvård som agerar läkemedelsförsäljare och är avlönat av oss skattebetalare? Det är så försåtligt att publicera en annons på Sahlgrenska sjukhustes hemsida och få det att framstå som att det är sjukhuset självt som gör en egen studie för det allmännas bästa. Inte ett ord nämns om det är AstraZeneca som vill sälja mer piller.

Om du är diabetiker typ 2!

Det finns inget bättre sätt att läka sin diabetes typ 2 än med LCHF-kost. Alltså lite kolhydrater och mycket naturligt fett. När du ätit den kosten ett tag så börjar ditt immunförsvar bli starkare och kan själv ta itu med inflammatoriska tillstånd i kroppen av olika slag. Exempelvis släpper förträngningarna i kärlen och du kan slänga dina piller som förtunnar blodet. Därmed har du börjat behandla orsakerna till din diabetes och kärlförträngningar. Du slipper medicinträsket där varje litet symptom har sina egna piller och sprutor.

Tusentals diabetiker har fått fantastiska hälsovinster bara genom att ändra sin kost till LCHF-kost. Bli medlem i facebookgruppen Uppkäftiga diabetiker eller Olydiga diabetiker! Där finns massor av diabetiker som kan berätta hur de blivit allt friskare och en del helt medicinfria bara med hjälp av en enkel kostförändring.

IMG_0040

”Frisk av mat, LCHF från början” är min egen bok som berättar hur jag blivit frisk från diabetes typ 2 plus en rad andra svåra inflammatoriska tillstånd i kroppen. Här får du guidning och inspiration till en livsstilsförändring som kan göra dig frisk. Boken kostar 149 kronor plus porto. Maila ditt namn och adress till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag betalningsanvisningar.

Söndag den 14/9 2014

Mats Lindgren

Ett piller och en spruta för varje sjukdom!

oktober 28, 2012 kl. 12:01 e m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

  

Man måste tillerkänna läkemedelstillverkarna en fantastisk uppfinningsrikedom! Det verkar finnas olika piller och sprutor för varje liten åkomma som man kan komma på. Det fantastiska är också att varje sjukdom och åkomma verkar leva sitt eget liv utan någon släktskap med med andra. Anta att du lider av migrän och allergi? Då äter du naturligtvis huvudvärkstabletter och för din allergi äter du givetvis allergitabletter.

Om nu dessa två sjukdomsbesvär, allergi och migrän, har samma orsak? En inflammerad kropp som ger dig signaler genom dessa båda åkommor att du ska agera på något sätt. Jag tror ju att båda ovanstående besvär orsakas i första hand av en inflammerande kost full av sockerarter som  skapar obalans i kroppen och sätter ner vår immunförsvar.

Vad händer i kroppen när du tar ett piller eller en spruta för att dämpa symtomen? Ja, förhoppningsvis lindrar det lite men hur påverkar medicinerna immunförsvaret i sin helhet? Så här tänker jag; Inte nog med att immunförsvaret kämpar för att motverka dina dåliga kostvanor dessutom måste immunförsvaret relatera till nya främmande ämnen i kroppen som tillförs genom piller och sprutor. Förhoppningen är ju att medicinerna ska ge immunförsvaret ett handtag i läkningsprocessen men är det verkligen så?

En före detta diabetiker som jag själv fick ju beskedet av Sjukvården att jag var inne i ”naturalförloppet”. Det betyder i korthet att det är fullständigt normalt att bli sjukare och sjukare trots alla mediciner och så småningom dö av en hjärtsjukdom. För mig är en sådan tankegång helt oacceptabel. I princip betyder det att medicinerna och sprutorna var värdelösa men att jag ändå måste ta dom för det var läkarens ordination.

Min egen Maggans fantastiska läkning av både svår eksem och ögonmigrän genom ett kostbyte från inflammerande sockerarter till naturlig mat som LCHF. Hon hade lydigt köpt och använt varje recept som läkaren skrivit ut till henne i 30 år. Det var både dyra piller och fantasipriser på krämer. Jag tror inte hon vågar summera alla onödiga kostnader hon haft för mediciner genom åren. Lösningen på hennes problem var egentligen alldeles för enkel för att någon ska tro på den. Lösningen var ett enkelt kostbyte så var saken klar.

Frågan är varför vårt sjukvårdssystem inte kan ta åt sig av dessa erfarenheter och framför allt, varför forskas det inte mer om kosten, ämnesomsättning och immunförsvar? Det finns ju helt klart ett samband, det kan ju ett litet barn förstå.

Jag tror att det magiska ordet är orsaker! Om varje läkare, i sin läkared, fick svära på att han/hon är skyldig att söka orsaker till människors besvär så tror jag att vi skulle få en helt ny sjukvård. Som ni ser av läkareden nedan så finns inte skyldigheten att söka orsaker. Däremot står det tydligt att läkaren skall använda metoder vilkens nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Det där med erfarenhet verkar inte ha slagit igenom heller. Idag är vi ju tusentals människor som gjort remarkabla hälsovinster med LCHF-kosten men det är ingen från sjukvården som vill veta av våra erfarenheter. Vi verkar upplevas som ett hot istället av sjukvården.

LÄKARED

”Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.”

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: