Socker åderförkalkar!

juni 19, 2012 kl. 5:41 e m | Publicerat i Okategoriserade | 6 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Vad är det som gör att människor blir åderförkalkade? De flesta skulle säga att detta är åldersrelaterat och är en naturlig konsekvens av att man blir äldre. Det är helt accepterat att åderförkalkning är en naturlig del av människans åldrande.

Men är det verkligen på det viset? Många av mina sjukdomsbesvär påstås, framför allt av läkare, att det är en konsekvens av att man blir äldre. Alltså naturligt åldrande. Jag tror inte på det längre. Skälet är förstås att jag blivit av med min ”kroniska värk”, att jag har blivit av med min prostatainflammation, att jag blivit av med min ”åldersdiabetes” alltså diabetes 2 med flera andra hälsovinster som normalt kopplas till ålder. Bara det faktum att jag slipper gå upp på nätterna längre för att kissa är en fantastisk sak och det är definitivt kopplat till ålder anser många. Det är inte sant, i varje fall inte på min kropp.  Vad handlar det om då? Vad är ”åderförkalkning”?

Är det fett som slammar igen ådrorna och skapar ”förkalkningar”? Det är ju den gängse uppfattningen framför allt av folk inom sjukvården. Nej, det är helt fel, i varje fall på min kropp. När jag började med att äta mer fett och mindre kolhydrater försvann många av mina ”förkalkningar”. Alltså precis tvärtom mot vad de flesta läkare tror. Har hela den samlade läkarvetenskapen fel och har det svenska Livsmedelsverket fel också med sin Tallriksmodell? Läkare och Livsmedelsverk ger råd om att äta mindre mättat fett och mer kolhydrater till människor som lider av metabola sjukdomar som hjärt-kärl och diabetes 2. Hur kan alla ha fel samtidigt?

På min kropp smörjer det mättade fettet mina kärl och ådror och minskar risken för metabola sjukdomar. Den energin som jag får från fett och proteiner har precis rätt mängd energi som inte inflammerar min kropp. Åderförkalkning är , enligt mitt sätt att se på saken, egentligen en pågående inflammation som består av små, små sår. Dessa minisår använder överskott av glukos som bränsle. Det betyder att så länge som du äter ett överskott av kolhydrater(sockerarter) i din föda så läker sig inte såren. Dessa små sår växer i blodkärl och artärer tack vare den ständiga tillförseln av bränsle. Till slut riskerar man högt blodtryck på grund av den dåliga cirkulationen. Det är alltså inte förkalkningar i ådrorna det handlar om utan förträngningar som i grunden är små inflammerande sår.

En inflammation är från början en åtgärd som används av immunförsvaret för att försvara oss mot allehanda infektioner. Det som händer när inflammationer blir ”kroniska” är att inflammationen blir kontraproduktiv och vänder sig mot den egna kroppen. Detta tack vare en obegränsad tillgång på bränsle(glukos/blodsocker). Vårt immunförsvar orkar inte stå emot och därmed börjar en negativ spiral som inte har något slut.

Det är därför som läkare påstår att t.e.x. diabetes 2 är en obotlig kronisk sjukdom som inte går att bota. Skälet är att nästan ingen läkare använder sig av kosten som en metod att bota inflammatoriska sjukdomar. Med rätt kost vars energi går in i cellerna där den ska vara och inte ut i blodbanorna så skapas inte ”åderförkalkningar” och inte heller några metabola sjukdomar. Detta gäller åtminstone på min kropp det vet jag med säkerhet.

I Wikipedia använder man ordet åderförfettning vilket är totalt missvisande. Det är i stället en form av sockerförgiftning. Enligt Wikipedia finns ingen heltäckande förklaring till hur ”åderförkalkning” uppstår. Tills det kommer en vettigare förklaring än min så var så goda!

Varför läker inte inflammationer!

maj 14, 2012 kl. 9:35 f m | Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Sjukvården har resignerat inför en rad olika inflammatoriska sjukdomar på grund av att de inte läker sig. Vi pratar om diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, ulcerös kolit  och Ms som de värsta inflammatoriska sjukdomarna. Däremellan finns en rad andra, också inflammatoriska sjukdomar, som t.ex. allergier, migrän, bronkit, ledsjukdomar, reumatiska sjukdomar, högt blodtryck, prostata m.fl.  Den helt centrala frågan är då varför de inte läker sig?

Enligt teorin uppstår en inflammation av att kroppens immunförsvar reagerar på hot utifrån i form av bakterier eller olika infektioner. Inflammationen skapas av den egna kroppen för att oskadliggöra hotet utifrån. Kroppens eget immunförsvar är den bäste läkaren och tar normalt hand om hotet utifrån genom att inflammationen, som skapats för att oskadliggöra t.ex. en bakterie, helt enkelt läker ut när hotet inte längre existerar. Det är alltså vårt eget immunförsvar som agerar.

Problemet blir akut om inte inflammationen läker ut av sig själv. Om inflammationen bara fortsätter trots att hotet utifrån har eliminerats inträffar ett kroniskt sjukdomstillstånd. Läkarna skriver ut inflammationsdämpande tabletter eller i värsta fall tar fram kniven för att skära bort de inflammerade delarna. Hittills har inte sjukvården anammat att felaktig, inflammerande kost, kan vara en orsak till att inflammationer inte läker sig. Man ser överhuvudtaget inte något samband mellan att inflammationer inte läker sig och och livsstilsfrågor förutom att man tror att mättat fett är farligt.

Om inflammationen i kroppen blir permanent, som skedde i min kropp, så hjälper det inte vilka mediciner man tar eller om om man skär bort det onda för inflammationen finns kvar ändå. Varför stannar inflammationen kvar i kroppen trots att hoten utifrån är undanröjda? Inflammationen förlorar sitt ursprungliga syfte, som är att försvara, när den göds av för mycket blodsocker genom ett ständigt återkommande tillskott av kolhydrater. Istället händer det märkliga att inflammationen växer och börjar angripa den egna kroppen när den får bränsle av för mycket glukos(blodsocker).

När inflammationen blir kontraproduktiv genom att angripa den egna kroppen så får vi en mycket tydlig signal att vår livsstil är felaktig. Kosten är den mest centrala delen av vår livsstil och enklast att förändra. Kroppen skriker till oss med megafon att den inte mår bra av vår nuvarande livsstil så gör en förändring tack! Vad gör vi då? Jo, vi går till läkaren som skriver ut tabletter och sjukskriver oss. Trots att kroppen formligen tjuter så reagerar varken vi själva eller läkaren. Läkaren tar inte ens upp det mest centrala för att bli frisk, nämligen att förändra intaget av föda.

Hur har vi hamnat i den här situationen? Många av Västvärldens länder kommer inte att ha råd med nuvarande sjukvård med den stigande kurvan av metabola sjukdomar. Är det för enkelt för sjukvården och läkarna om det hänger på kosten? Varför sker inga större forskningsprojekt som handlar om kostens inflammerande orsaker?

Eftersom jag numera är frisk från alla inflammatoriska sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, ledont, prostata, kronisk bronkit m.m. så tycker jag att ovanstående resonemang och förklaring är den enda rimliga. Nedan kan du klicka på länkar till några läkare som vågar!

Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom | Scoop

www.kostdemokrati.se

www.kostdoktorn.se

www.annikadahlqvist.com

Blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: