Mat som medicin!

september 22, 2015 kl. 10:32 f m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Det serveras 73000 måltider på svenska sjukhus varje dag. Måltiderna får kritik både av patienter och läkare. Maten beskrivs som oaptitlig och med uselt näringsinnehåll. Artikel i Sveriges radio.

3580457_2048_1152

Överläkare Bengt von Zuhr Mûhlen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala anser att sjukhusmaten är viktig för patienterna. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT, Anna Larsson/Sveriges Radio.

”Patienterna på Akademiska sjukhuset i Västerås får mat som lagas närmare sju mil bort i ett centralt kök i Västerås. På andra håll i landet är situationen likartad.

— Man vet med säkerhet att bra näringsriktig mat med bra sammansättning bidrar till bättre sårläkning, mindre infektioner och i förlängningen också bättre överlevnad och på lång sikt lägre kostnader. Alla tillstånd som får komplikationer kostar egentligen mycket mer, säger överläkare Bengt von Zuhr Mûhlen.

— Maten är ju precis lika mycket värd som medicinen. Det är ju den som går hand i hand med orken som gör att man går vidare och blir bra, säger Sol-Britt, som är patient.”

Mina kommentarer!

Överläkare Bengt är inte så långt ifrån sanningen när han konstaterar att bra näringsriktig mat är läkande i sig och bidrar till minskade kostnader för sjukvården.

Antag att man serverade 73000 måltider varje dag på svenska sjukhus som består av LCHF-kost. Alltså kött, fisk och ägg tillsammans med grönsaker, smör, fullfet grädde, kallpressat ekologiskt kokosfett. Jag är övertygad om att fantastiska hälsovinster skulle inträffa och att sjukvården omgående skulle se över sin policy.

Mat som medicin!

Låt maten bli din medicin och medicinen din mat. Så formulerade Hippokrates redan för cirka 2400 år sedan. Frågan är bara vilken mat som är medicin och vilken medicin som är din mat. Frågan om maten är brännhet och skapar olika läger för och emot viss sorts mat. Problemet är ju att nästan ingen forskning förekommer om hur olika kostmodeller påverkar hälsan. Exempelvis använder dietister Hippokrates uttryck och även vi LCHF-are använder samma uttryck. Problemet är ju att dietisterna anser att fett är det som orsakar sjukdomar medan vi anser att det är kolhydraterna.

En otroligt enkel studie vore att välja ut två svenska sjukhus. Ett av sjukhusen skulle börja laga och servera LCHF-kost till patienterna och det andra sjukhuset skulle fortsätta att servera Tallriksmodell. Patienterna skulle kunna jämföra sina värden före och efter.

Skillnaden mellan oss som blivit friska av LCHF-kost och de som fortsätter att äta en inflammerande kolhydratrik kost är ju enorm. Vi blir friska och de fortsätter att vara sjuka. Det borde inte vara så svårt för en regering att stödja nya vetenskapliga studier som vill veta hur det verkligen förhåller sig.

Skräcken är ju om jag skulle hamna på sjukhus och tvingas äta en sockerrik mat igen. Kanske skulle jag få tillbaka min diabetes typ 2, min kärlkramp, min reumatiska värk, min prostatainflammation m.m. som jag blev av med för snart 7 år sedan. Sedan min kostförändring till LCHF har jag fått otaliga råd från läkare att jag genast måste sluta med LCHF-kosten för att den orsakar hjärt -kärlsjukdomar m.m. Tänk vad lite de vet, faktiskt orsakar de officiella kostråden från läkare fler sjuka än friska. Frågan är varför sjukvårdskonsumenter accepterar denna situation?

Pröva en enkel lösning!

Det är ju inte LCHF-kosten i sig som läker dina inflammatoriska tillstånd i kroppen. Det handlar om att LCHF-kosten stärker ditt immunförsvar och minskar näringen för olika slags inflammatoriska sjukdomar. Därmed orkar din egen kropp försvara dig när attackerna kommer. Många har fått ett helt nytt liv med hjälp av LCHF-kosten, utan sjukdomar som jag själv, och där ett starkt immunförsvar bidrar till livskvalité.

Idag erbjuder jag dig ”Mats LCHF-utbildning” och boken ”Frisk av mat” i ett paket för priset 350 kronor. Normalpris 394 kronor. Om du vill köpa boken respektive utbildningen var för sig så är priset 199 kr för LCHF-utbildningen och 195 kr för boken. Detta paket är givetvis en bra present till någon som du tycker om. Maila namn och adress till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisning.

Göteborg 2015-09-22

Mats Lindgren

IMG_0040

Inlägg från Lars Bern!

mars 23, 2015 kl. 9:35 f m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Idag publicerar jag ett inlägg av Lars Bern som tidigare varit huvudman för Hjärt & Lungfonden och vice ordförande i Cancerfonden. Lars Berns blogg här!

Cancerfonden ger sjuka kostråd!

KOSTFONDENS ledande vetenskapliga experter Kerstin Brismar och Nina Rehnqvist tillsammans med initiativtagaren Ann Fernholm.

År 2001 firade Cancerfonden sitt 50-årsjubileum. Fonden tillsatte året innan en jubileumskommitté för att ta fram ett kampanjprogram för jubileet. Som vice ordförande i fonden kom jag att ingå i kommittén. Vår idé var att vi denna gång skulle uppmärksamma människors kostvanor, för att ge råd om hur man skall äta för att minska sin cancerrisk. Tidigare kampanjer hade handlat om rökningens farlighet och risken med för intensivt solande. Våra professorer fick styrelsens uppdrag att ta fram ett underlag för de tänkta kostråden.

Döm om vår besvikelse när professorerna kom tillbaka till kommittén och avrådde från en kostkampanj. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med evidensbaserad forskning rörande sambanden mellan vår kost och risken för att utveckla en cancer. Allt vi läst om fiberrik mat, rött kött och andra påstådda riskfaktorer saknade i realiteten stöd i evidensbaserad forskning. Så det blev ingen kostkampanj i brist på kunskap – eller visste man men ville inte berätta?

Redan på 1920-talet visade den tyske Nobelpristagaren Otto Warburg att cancerceller förbränner väldigt mycket socker.  Tumörceller använder sig av mellan 5 till 35 gånger mer socker än frisk vävnad. Varför drog inte fondens forskare någon slutsats från den kunskapen? Det är ju ett trivialt konstaterande att kost som höjer blodsockret rimligen ökar cancerrisken.

Under de senaste åren har det kommit en rad forskningsrapporter som bekräftar Warburgs resultat att höga blodsockernivåer ger sämre prognos vid en rad cancerformer. Flera stora undersökningar har hittat samband mellan höga blodsockernivåer hos annars friska personer och risken att utveckla cancer senare i livet. Kvinnor i gruppen med högst blodsocker visade sig i en stor europeisk studie löpa 70% högre risk att dö i cancer än de i gruppen med lägst. För män såg man liknande samband.

Orsaken till att högt blodsocker är viktigt för utvecklingen av cancer är ganska enkel att förstå. Dels behöver bevisligen cancercellerna betydligt mer näring i form av druvsocker än de friska cellerna som klarar sig på betydligt mindre. Dels leder en förhöjning av blodsockret till att hormonerna Insulin och IGF-1 frigörs. Dessa hormoner har bl.a. en tillväxtbefrämjande funktion, de dopar helt enkelt cancercellerna och får dem att växa fortare.

Cancerceller har också den egenheten att de kan livnära sig även på fruktsocker, vilket inte de friska cellerna gör. Vårt vanliga vita socker består av sackarosmolekyler som är sammansatta av en druvsockermolekyl och en fruktsockermolekyl som frigörs direkt i vår matsmältning.

Det var förvånande att Cancerfondens forskare år 2001 inte ville lägga dessa kunskaper till grund för kostråd för att minska cancerrisken. Jag tror det bottnar i en anglosaxisk medicinsk tradition som dominerar svensk forskning och sjukvård. Man är helt enkelt väldigt ointresserad av frågor om kostens och livsstilens betydelse för hälsan. Vi behöver bara kasta våra blickar söderut till de tyskspråkiga länderna så möter man en betydligt större öppenhet för såväl naturmedicin som för kostfrågor. Men tyvärr har tyskkunskaperna inom forskarkåren försvunnit.

Plötsligt har Cancerfonden släppt sin aversion mot kostråd och börjat publicera sådana på sin hemsida under rubriken Mat vid cancer. När jag läser dessa kostråd blir jag fullständigt ställd.

Cancerfonden har rakt upp och ner anammat Livsmedelsverkets kostråd som bygger på en bevisat felaktig hypotes från 70-talet om att naturligt fet mat är hälsovådligt. I en rad artiklar i några av världens största tidningar har men pekat på att det nu är visat att kostråden från 70-talet varit totalt fel. Denna insikt har dock inte nått fram till det av veganer dominerade Livsmedelsverket. Den borde dock ha uppfattats av fondens professorer tycker man. De råd Cancerfonden ger myllrar av föda som kraftigt höjer blodsockret och därmed även frigör tillväxthormonerna. Man skulle nästan tro att fonden agerar efter devisen, ju mer och allvarligare cancerförekomst ju bättre för Cancerfonden.

Om ni framför det jag säger till fondens forskare, vet jag vad de svarar. Det spelar ingen roll om man minskar på kost som orsakar förhöjt blodsocker därför att kroppen producerar sitt eget druvsocker. Det är riktigt, men vad de glömmer är att kroppen bara producerar vad vi minimum behöver och att den produktionen därför inte ger upphov till de blodsockertoppar som kolhydratrik föda gör. Det innebär att inte heller tillväxthormonerna Insulin och IGF-1 frigörs.

Bakgrunden till Cancerfondens kostråd är det faktum att cancerpatienter ofta bryts ner av undernäring som drivs av en kombination av att cancercellerna lägger beslag på en väldigt stor del av näringen och att sjukdomen förstör aptiten. Det enklaste sättet att tillföra näring är sötsaker och andra lättförbrända kolhydrater.

Självklart borde kostrådet till både den som vill undvika att bli sjuk i cancer och den som redan är det vara, att undvika kolhydrater som höjer blodsockret och ersätta dem med naturligt fet mat som ägg, smör, grädde, ost, fet fisk, fett kött, oliv- och rapsolja och andra feta livsmedel. Man skall dock helt undvika margarin som är ett för vår kropp främmande industrifett som ökar risken för farliga inflammationer. Och att rekommendera frukt till en cancersjuk är som att bota alkoholism med sprit.

För den som är cancersjuk borde det vara eftersträvansvärt att försätta kroppen i ketos, där de friska cellerna övergår från att hämta näring från druvsocker till att leva på ketonkroppar som man får från den feta maten. Cancerceller kan inte förbränna ketonkroppar och blir därför hänvisade till den låga halten egenproducerat druvsocker. Har man tur så svälter cancercellerna och tumörtillväxten avtar eller går tillbaka. Det finns även mycket som talar för att standardbehandlingen mot cancer med kemoterapi blir betydligt effektivare om patienten äter en kolhydratfattig ketogen kost.

Som tidigare medarbetare i Cancerfondens styrelse och forskningsråd blir jag bedrövad över att fonden på detta sätt sprider råd till allmänheten som direkt motverkar sitt syfte. Innan ni donerar pengar till fonden i fortsättningen, ställ krav på dem att de först ändrar sina kostråd radikalt.

Tills dess, ge ert stöd till Kostfonden istället via bankgiro 900-4243 eller plusgiro 900424-3.”

Mina kommentarer;

Tack för bra artikel Lars!

Det är någonting riktigt skumt med sjukvårdens och etablissemangets ovilja att inse hur mycket kosten påverkar. Jag ingår i en forskargrupp som jobbat fram en förstudie till en kommande koststudie. I forskargruppen ingår högt meriterade forskare. Förberedelserna för den koststudien anses som mycket välgjorda. Ändå säger Diabetesfonden, Hjärt & Lungfonden, Diabetes Wellness-fonden m.fl. nej till våra ansökningar om bidrag. Koststudien avser att jämföra två olika kostmodeller, Tallriksmodell och LCHF-modell, hur de påverkar två grupper av patienter med diagnosen diabetes typ 2.

Det borde ju vara av stort allmänintresse att få veta mera.
Fokus i den kommande koststudien ligger på inflammation och immunförsvar.
Då är frågan varför man inte vill veta mer om hur kosten påverkar inflammatoriska tillstånd i kroppen? Här kommer några idéer till svar varav några är mer konspiratoriska än andra;

1. Det är för enkelt om kost skulle vara orsaken till merparten av våra metabola sjukdomar! Hur går det då med läkarutbildningen och alla fina latinska namn (på mediciner).
2. Prestige är ordet. Många har sedan länge låst fast sig vid att fett är farligt och att kolhydrater är bra.
3. Koststudier skulle utmana läkemedelsindustrin. Denna industri har ju representanter i olika fonder och stiftelser.
4. Det står enorma summor på spel för läkemedelsindustrin om det visar sig att man lika gärna blir frisk av mat

Jag tror att det borde gå att genomföra koststudier om man hittar ett sätt för genomförande så att inte alla dessa professorer och läkare tappar ansiktet samtidigt!
Mats Lindgren

”Svar: Du är på rätt spår och man bör tillägga att få av läkemedelsindustrins storsäljare botar några sjukdomar de undertrycker bara sjukdomssymptom. Har ni pratat med Kostfonden?
LARS BERN”
Min bok ”Frisk av mat” beställ den här!

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: