Är sjukvården bara en lakej?

juni 18, 2015 kl. 11:07 f m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

images

Jag kan konstatera efter 6,5 år av strikt LCHF-kost att jag inte blivit ännu sjukare som läkarna varnade mig för en gången. De påstod att jag skulle dö en för tidig död i någon hjärtsjukdom av den feta delen i LCHF och att jag fick för lite energi till hjärnan genom brist på kolhydrater. Anledningen var förstås att jag hade diabetes typ 2 och kärlkramp plus en rad andra ”kroniska” inflammationer i kroppen.

Istället har jag blivit helt frisk från alla mina tidigare besvär och inga mediciner äter jag alls. Jag gjorde tvärtemot sjukvårdens ordinationer! Man kan verkligen fråga sig hur mycket sjukvården och läkarna vet? Har de någon kunskap överhuvudtaget angående metabola sjukdomar (inflammatoriska tillstånd)?

Svaret är nej, om du frågar mig! Det är bättre att köpa en bok om LCHF och om hur kosten kan hjälpa dig att stärka immunförsvaret som därmed kan försvara dig. I sjukvårdens behandlingar finns inget om att stärka immunförsvaret utan snarare att försämra det med piller sprutor och antibiotika!

Behöver inte öppna en enda bok efter läkarexamen!

En läkare som tagit sin läkarexamen 1977 behöver inte öppna en enda bok fram tills idag juni 2015. Han/hon kan fortfarande vara läkare idag utan några som helst krav på vidareutbildning. En läkare har mellan 1-6 dagars kost/näringslära i sin utbildning. Om det är som jag tror att 80 procent av våra metabola(inflammatoriska) sjukdomar är kostrelaterade så är vi verkligen illa ute. Läkarnas minimala kostutbildning liknar givetvis Livsmedelsverkets ovetenskapliga kostråd.

Det är dags för läkare och experter från Livsmedelsverk och liknande att kliva ner från sina höga hästar. Det är delvis vårt eget fel att vi placerar t.ex. läkare på piedestaler. Vi har tillåtit detta genom att det är bekvämt att låta andra människor tänka åt oss. Låt oss ändra på det!

Mimages

Skattefinansierad sjukvård styrs av pillerindustrin!

Ingen verklig ny forskning kommer till stånd därför att den inte kan inordnas under begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Av den enkla anledningen att det då inte är ny forskning. Därför sker det inte någon ny forskning eller pågår riktiga koststudier eftersom det inte faller under begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet.

Idag styrs nästan all forskning av pillerindustrin med våra skattefinansierade myndigheters goda minne. Faktum är att man lyckats övertyga våra myndigheter, som ju ska se till medborgarnas bästa, att det måste förekomma mediciner av olika slag i sjukvårdens behandlingar. All annan behandling utan mediciner, piller och sprutor räknas som alternativbehandling i Sverige och är därför inte godkänd.

Hur har vi hamnat i denna situation? Hur kan våra folkvalda låta detta ske? Hur kan vi själva tillåta detta? Vi är ju tusentals människor som kan intyga att maten är min medicin och medicinen min mat som Hippokrates, läkekonstens fader, en gång deklarerade för över 2000 år sedan.

Läkarutbildningen finansieras till stor del av medicinindustrin. Medicinindustrins värsta farhågor är om vanligt folk skulle förstå och inse Hippokrates deklaration att maten är min medicin. Faktum är att piller och sprutor, idag, är en av de största orsakerna till för tidig död och sjukdom.

Öppna min bok ”Frisk av mat”!

Om du misstänker att du har en ”kronisk” inflammation i kroppen så kan du ta hjälp av min bok ”Frisk av mat”! Du kan naturligtvis tipsa någon vän också om boken om du misstänker att de har dessa besvär. Boken är en slags inspirationsbok med konkreta tips, veckomenyer, recept och anvisningar hur du ska använda maten för att bli frisk. Du får en förklaringsmodell och en röd tråd att följa som fungerar. Maila mig dina uppgifter till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken kostar 195 kronor inkl. frakt. Du kan även beställa Mats LCHF-utbildning för 199 kr. på samma sätt.

IMG_0040

Trevlig Midsommar tillönskas all läsare av Fet Hälsa!

 

Vad lär dom ut på läkarutbildningen?

september 28, 2013 kl. 10:01 f m | Publicerat i Okategoriserade | 8 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , ,

Godmorgon!

Hoppas att ni inte sätter morgonkaffet i vrångstrupen nu men jag känner mig tvungen att publicera nedanstående. Torwald Åberg, näringsfysiolog??, påstår att högt fettintag är orsak till typ 2-diabetes. Detta är en websida som bara kan ses av läkare och läkarstuderande från och med termin 7. Det är alltså sådan information som går ut till våra blivande läkare. Det är personer med den här typen av kunskap som vi möter när vi besöker sjukvården.

Skandal!

Det är verkligen stor skandal och näst intill kriminellt att gå ut med sådan information. Vi friska diabetiker typ 2 vet ju att det förhåller sig precis tvärtom. Människor som litar på sjukvården glider rakt in i ”Naturalförloppet” med den här typen av behandling och kostråd. Trots alla moderna studier som visar att Torwald Åberg har helt fel så är det tydlgen denna kunskap som läkare får till sig.

Läs gärna Uffe Ravnskovs kommentar lite längre ner i detta inlägg. Kanske än mer skrämmande är att det bara är Uffe Ravnskov som framför kritik mot Torwald Åbergs inlägg. Vad säger alla andra läkare?

Till sjukvården

Härmed kommer jag gärna till sjukvården och föreläser om hur det verkligen förhåller sig med kosten och hur den påverkar hälsan för typ 2-diabetiker. Ni kan kontakta mig här; lindgren.mats@comhem.se

Kommentera gärna debattartiklar på NetdoktorPro, vilka är fristående från NetdoktorPros redaktionella material. Kommentarerna är öppna för medlemmar, det vill säga läkare och läkarstuderande från och med termin 7. Bli medlem här.

Torwald Åberg, näringsfysiolog:

Högt fettintag den viktigaste orsaken till typ 2-diabetes

Grundorsaken till typ 2-diabetes är att betacellerna i pankreas inte förmår producera tillräckligt med insulin, vilket gör att blodsockret stiger över normala värden. I de flesta fallen har cellerna under ett antal år tvingats att överproducera insulin, insulinresistens. Orsaken till överproduktionen är en substratkonkurrens mellan fett och socker i olika celler, främst muskel- och leverceller, och som visades redan 1964 (1).

Denna konkurrens leder då till ett försämrat glukosupptag när fria fettsyror (FFA) stiger i serum genom högt fettintag eller frisättning från fettdepåerna. Därmed ökar upptaget av FFA i muskeln samt också ett ökat upptag i mitokondrierna varvid FFA omvandlas till acetylCoA och citrat. Därmed hämmas de enzymer som deltar i glukosmetabolismen och glukosupptaget (2).

Därför behövs större mängder insulin under längre tid för att hålla blodglukos på normala nivåer. När sedan cellerna töms på fett genom viktreduktion, orsakad av bland annat bariatrisk kirurgi, återfår cellerna sin kapacitet att ta upp glukos varvid patienten blir kliniskt fri från sin diabetes. Bara genom att sänka fettintaget under 20 energiprocent (3) kan man få förbättringar med sänkta HbA1c-värden och sänkt insulinresistens, men först när kroppsfettet har reducerats tillräckligt blir blodvärdena normala.

Nu finns både kunskap och metoder för att hjälpa patienterna och även förebygga övervikt och fetma som är de synliga tecknen på risken för insulinresistens. En enkel screening är ett blodprov, HOMA-IR, som direkt visar om insulinresistens föreligger. Genom att göra en kostregistrering där alla energiämnena finns med får man alla de faktorer som utgör risken för sjukdom, och med datorstöd kan man idag ge allmänheten tillräckliga kunskaper för att kunna välja bort de stora fettmängder som nu skräpar ner vår mat (4). Att enbart registrera kolhydratintaget och dra vittgående slutsatser av detta visar bara på stor okunskap, i synnerhet som man i stora epidemiologiska studier inte vet vad respondenterna verkligen ätit.

För att genomföra en effektiv kostutbildning på bred front hos befolkningen krävs stora satsningar i nivå med de som görs på motionens område och då räcker det inte med de fjuttiga miljoner som brukar lyftas fram av politikerna när de blir riktigt trängda genom ökningen av fetma i befolkningen. Fetma hos barn, som ju inte kan lastas för sin övervikt, borde man intressera sig för omgående. Att något politiskt parti ännu inte gjort detta till en välfråga är mycket förvånande.

Författare:


Torwald Åberg
Näringsfysiolog
Medlem av Svenska Läkaresällskapet

1) Randle P.J. et al (1964): The glucose fatty-acid cycle. Its role in insulin sensitivity and the metabolic disturbances of diabetes mellitus. Lancet 1:785-789

2) Spriet L. and Dyck D. (1994): The Glucose-Fatty Acid Cycle in Skeletal Muscle at rest and during Exercise. Biochemistry of Exercise. 127-155, Human Kinetics, UK

3) Staffan Lindeberg (1994): Apparant Absence of Cerebrocardiovascular Disease in Melanesians. Avhandling, Lunds Universitet

4) Torwald Åberg och Ragnar Tegelman 2005: Kost, Idrott och Hälsa. Svensk Idrottsforskning Nr 2-2005

  • Uffe Ravnskov, Docent
    oberoende forskare, hemma2011-08-19 14:39:52

Det är för bedrövligt att en näringsfysiolog är såpass okunnig inom sitt eget ämne. Att mättat fett är orsaken till diabetes bygger på spekulationer baserade på djurexperiment och feltolkningar av kortvariga fysiologiska studier. Alla kliniska och epidemiologiska studier visar entydigt att det är fel. Låt mig nämna de viktigaste.

Den diabetesepidemi, som härjar de flesta västländer, startade på 80-talet med de nya kostråd som utfärdades av American Heart Association och National Heart, Lung and Blood Institute. Man var rädd för det mättade fettet och rekommenderade därför diabetiker att istället tillfredsställa sitt kaloribehov med kolhydrater; detta trots att inga experiment, vare sig då eller senare har visat att det gör nytta.

Sedan dess har förbrukningen av kolhydrater stigit kraftigt i alla länder medan minskningen av det mättade fettet har gått ner lite grand. Det senare avspeglar emellertid inte förbrukningen, utan endast den mängd som varit tillgänglig. Från detta bör man dra allt som avlägsnas i butikerna, i köket och på tallrikarna, samt det som används till hund- och kattmat. Stora fettmängder skräpar ner vår mat, skriver Torwald Åberg emellertid. Det är tydligen någon annan som står för matinköpen i det Åbergska hemmet.

De starkaste bevisen för att det inte är fettet som är orsaken till typ 2-diabetes kommer emellertid från ett tjugotal väl genomförda experiment på människor med metabolt syndrom eller typ 2-diabetes. Samtliga studier visar att en kolhydratfattig, fettrik diet resulterar i en minskning av alla riskfaktorerna för diabetes utan negativa effekter på blodets lipider; för triglyceridernas del sker till och med en kraftig minskning. Dessa positiva effekter är direkt korrelerade till mängden kolhydrater i kosten; ju färre kolhydrater, desto bättre effekt. Den som vill veta mer om detta kan läsa mitt bidrag till SBU:s rapport om diabeteskost här: www.ravnskov.nu/SBU. Tyvärr vägrade SBU att ta in dessa resultat i den färdiga rapporten.

Huvudinvändningen mot LCHF-dieten är att det saknas långtidsstudier. Låt mig då citera vår artikel om diabeteskosten publicerat på DNs debattsida 27 dec 2010: ”Det är emellertid föga sannolikt, att en diet som redan efter några veckor kan normalisera blodsockret och blodets insulinhalt, sänka blodtrycket, öka insulinkänsligheten och minska kroppsvikten utan negativa effekter på blodets kolesterol, inte skulle vara gynnsam på längre sikt.”

Det är naturligtvis inte lätt för kostexperter, som under hela sin karriär har varnat för det mättade fettet, att helt plötsligt erkänna att man haft fel. Det finns dock några som vågat. Låt mig till exempel citera Walter Willett, Harvardprofessorn, som stått i spetsen för världens största och längsta kostexperiment. I en intervju i Los Angeles Times den 20 december förra året sade han att “fett är inte problemet. Om amerikanerna kunde eliminera alla söta drycker, potatis, vitt bröd, pasta, vitt ris och sötsaker, då skulle vi kunna sopa bort alla problem med övervikt och diabetes.“

Blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: