Svar från Socialstyrelsen!

juni 26, 2014 kl. 9:50 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , ,

images

Nedan fick jag svar från Socialstyrelsens projektledare Erik Åhlin angående mina synpunkter på de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Heder åt honom att han vågar svara!

Hej Mats och tack för dina synpunkter,

Som du säkert läst så inkluderar inte Riktlinjerna direkta rekommendationer om olika koster vid diabetes. Vi hänvisar i stället till Socialstyrelsens vägledning Kost vid diabetes från 2011 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-7), som är baserad på SBU-rapporten Mat vid diabetes(http://sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-diabetes/), där bland annat medelhavskost, måttlig lågkolhydratkost, extrem(strikt) lågkolhydratskost som LCHF samt traditionell kost med lågt glykemiskt index tas upp.

 I underlaget för SBU-rapporten som du citerar; Mat vid fetma(http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-fetma-/), ingår också många diabetespatienter. Det vetenskapliga läget för detta område bedöms vara under utveckling och kunskapen bedöms öka framöver. Det är därför inte uteslutet att ytterligare revideringar av vägledningar kring kost vid diabetes kan komma att behöva göras i framtiden. I nuläget finns dock inga sådana planer då det vetenskapliga underlaget både gällande eventuella risker och positiva effekter på längre sikt till stor del fortfarande saknas.

Bästa hälsningar,

Erik Åhlin

Projektledare – Nationella riktlinjer för diabetesvård

Mina kommentarer!

Jag retar mig på att man kallar LCHF-kost för extrem lågkolhydratkost. Extrem är ett negativt uttryck för mig och borde inte användas när man ska beskriva en kostmodell. Däremot är ordet strikt i beskrivningen av LCHF en bra benämning eftersom olika strikt LCHF-kost kan användas beroende på hur inflammerad man är! Det är lite härskarspråk att beskriva LCHF med ordet extrem. Det blir negativt direkt i läsaren eller lyssnarens öron.

Liknande härskarspråk används av sjukvården och läkarna när man ska beskriva förtätningar i blodkärl. Då kallas blodkärlen för förfettade. Det står i de flesta läroböcker för läkare. Det är alltså ingen tvekan om vad som orsakar förtätningen. Om läkare ständigt får höra att kärlen är förfettade i sin utbildning så finns där knappast utrymme för andra tolkningar.

Jag själv använder mig av samma härskarteknik genom att beskriva förtätade blodkärl som försockrade eller karamelliserade. Den beskrivningen är dessutom sann i högre grad än sjukvårdens förvanskning. Enligt min erfarenhet och uppfattning förstås.

Vetenskapen saknas!

Enligt Erik Åhlin saknas det vetenskapligt underlag för LCHF-kosten. Märkligt att man då godkände kosten för diabetiker typ 2 redan 2008. Detta känner de flesta inte till och tydligen inte Socialstyrelsen heller som var den myndighet 2008 som ”godkände” LCHF. Beslutet kan läsas här!

Erik menar att det saknas vetenskapligt underlag för eventuella risker och positiva effekter på lång sikt för att tillämpa LCHF i vården. Där har Erik fel eftersom det finns massor av beprövad erfarenhet av LCHF-kostens positiva effekter på diabetiker. Problemet är att någon tagit bort begreppet beprövad erfarenhet och kvar är bara vetenskap. Vetenskap kan vara ren lögn och förbannad statistik oftast för att kunna sälja ett nytt läkemedel.

Bäste Erik Åhlin! Vem godkände alla light-produkter? Vem godkände att smör plötsligt blev farligt. Var finns det vetenskapliga underlaget för detta? Vem godkände fettskräcken och vem bestämde att ägg plötsligt skulle vara farligt?

Vi är tusentals människor som frisknat till av LCHF-kosten från mycket svåra inflammatoriska sjukdomar där den vanliga sjukvården och läkare famlar i mörker.

Mitt förslag till Socialstyrelsen!

För att ni, Socialstyrelsen och även den statliga myndigheten Livsmedelsverket, ska bli trovärdiga i allmänhetens ögon bör ni genast vidta följande åtgärder;

1. Samla in erfarenheter från människor med diabetes och vilka hälsovinster de gjort med LCHF-kosten. Sammanställ detta material och sätt i gång att forska med dessa människors erfarenheter som utgångspunkt.

2. Börja omgående att forska kring hur för mycket kolhydratätande och för lite naturligt fett påverkar hälsan! Här handlar det om ett 40-tal inflammatoriska tillstånd, alltså inte bara diabetes.

3. År 2030 kommer hälften av alla svenskar att få cancer. Hur ska detta förebyggas?

IMG_0040

Börja själv!

Jag tycker inte att du har råd att invänta riktlinjer från Socialstyrelsen om hur bra LCHF-kosten är för människor med inflammatoriska tillstånd i kroppen. Det kan dröja 20 år innan de kommer! Läs boken ”Frisk av mat, LCHF från början”. Du får en guide och inspirationsbok precis hur du ska göra. Mängder med recept och veckomenyer finns i boken. Ett nytt liv väntar bakom hörnet! Maila namn och adress till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken kostar 149 kronor plus porto! Utdrag ur boken Frisk av mat!

428318_366783306678968_275734919117141_1265196_2067797944_n

 

 

 

Lägg ner Socialstyrelsen!

juni 23, 2014 kl. 2:56 e m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2014-6-19-omslag-1

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen om diabetes!

Jag har precis läst Socialstyrelsens sammanfattning angående deras nationella riktlinjer för diabetes 2014. Min fråga är därför; kan man lägga ner Socialstyrelsen? Det förekommer inte kostbehandling i deras rekommendationer och LCHF-kosten verkar inte finnas alls. Trots alla nya studier och alla människor som håller sin diabetes i schack med LCHF-kost helt utan mediciner.

Socialstyrelsens rekommendationer för diabetessjuka är ett hån mot oss som försöker upplysa om att det finns alternativ till Insulinsprutor och Gastric by Pass-operationer. Vi har lärt oss detta genom egna upplevelser och vi har faktiskt bevisat att diabetes typ 2 är en inflammatorisk sjukdom som rakt igenom är kostrelaterad och en produkt av undermålig mat.

Det är inte klokt att det år 2014 knappt inte nämns kostbehandling i Socialstyrelsens riktlinjer för diabetessjuka. Nu när Hjärt & Lungfonden fattat att det finns ett samband mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom så borde väl socialstyrelsen fatta att det finns ett samband mellan socker och sockersjuka?!!

Har vi verkligen råd att ha dessa kolossalt kostsamma myndigheter som blundar för verkligheten? I den kategorin ingår även Livsmedelsverket som fortsätter att framhärda att t.ex. smör är farligt. I SUB-rapporten säger Jonas Lindholm att han hoppas att vården tar till sig de nya rönen och använder sig av lågkolhydratkost i vården. Uppenbarligen har inte Socialstyrelsen gjort detta och därmed kommer heller inte sjukvården att göra det.

Så här skriver Socialstyrelsen i sina rekommendationer;

En person med typ 2-diabetes bör i första hand få metformin. Om målen för glukosnivån inte uppnås med enbart metformin bör hälso- och sjukvården erbjuda insulin, repaglinid och sulfonureider som monoterapi eller som tilllägg till metformin.

Vid typ 2-diabetes bör hälso- och sjukvården ge långverkande insulinanaloger först sedan NPH-insulin eller tvåfasinsulin har prövats och vid upprepade hypoglykemier (för låg blodglukosnivå). Behandling med insulinpump är en etablerad behandlingsform och bör erbjudas till personer med typ 1-diabetes som har återkommande hyper- eller hypoglykemier.

Men bästa Socialstyrelsen när ska diabetessjuka få kostbehandling med LCHF-kost? Det fungerar, det kan jag och tusentals andra diabetiker typ 2 intyga.

Visst, jag är heligt förbannad!

Nu har jag och många andra jobbat i många år för att det ska ske en förändring så att vården ska våga använda en fantastisk billig och fungerande behandlingsmetod som heter Ketogen kost eller LCHF-kost. Lite kolhydrater och mycket naturligt fett så läker sig kroppen om den inte blivit allt för illa åtgången. Ska det vara så svårt att fatta?

Jag är förbannad å allas vägnar som tror på de vita rockarna som med bestämd min menar att insulinsprutor och statinbehandling är det enda som hjälper. Runt 800000 människor finns det i Sverige som har diabetes eller prediabetes. De flesta av dessa litar på sjukvården och de mäktiga människorna i sina vita rockar.

I Socialstyrelsens länk ovan kan man ge synpunkter på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetiker genom att skicka e-post till dom. Jag ska skicka dom detta blogginlägg! Skicka ett svar du också! Klicka på länken nedan så kan du skriva direkt.

nr-diabetes-2014@socialstyrelsen.se

Alternativet!

IMG_0040

 

 

 

Förvirrad av LCHF-debatten?

augusti 16, 2013 kl. 12:54 e m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

2012-09-30 15.49.27

Jag måste medge att det är förvirrande t.o.m. för mig med den ganska hetsiga tonen i LCHF-debatten. När 5 stycken professorer och läkare går ut i media och anklagar LCHF-kosten för att orsaka ökade hjärt-kärlsjukdomar hos befolkningen. Till stöd för detta har dessa potentater Socialstyrelsens senaste statistiska resultat. Tyvärr hade de misstolkat resultaten eftersom hjärt-kärlssjukdomarna har gått ner de senaste åren.  Det står tydligt i Socialstyrelsens rapport om de hade tagit sig tid att läsa den. Ska vi då skratta åt dessa forskare som inte ens verkar ha läst sitt eget material?

Studier eller inte?

Nej, problemet är att vi ännu inte har tillräckligt med studier som visar att naturligt fett är bra för hälsan och att kolhydrater är dåligt. Jag hade en diskussion med läkaren Annika Dahlqvist, som verkligen är pro-LCHF, om vikten av att förstå vad som händer kroppen när vi blir friska av LCHF-maten och sjuka av kolhydratmaten. Hon tyckte, om jag förstod henne rätt, att det kan räcka med att konstatera att LCHF skapar stora hälsovinster och att kolhydratmaten gör oss sjuka. Jag tror inte att detta räcker för att LCHF ska bli allmänt accepterat och även av t.ex. läkare och forskare. Dessutom är jag väldigt nyfiken och lösningsfixerad eftersom jag är man. Varför blir vi sjuka av kolhydrater är kärnfrågan?

Floskler?

När journalisten Sara Britz i sitt svar till mig drar till med den vanliga visan om att ”vi inte vet vad som händer om 5-10 år med de som ätit mycket fett”. Hon fortsätter; ” alla människor är olika och att en sanning inte gäller för alla”.  Det första argumentet skulle ju försvinna helt om vi kunde visa upp riktiga studier om hur våra kroppar blir ”försockrade”/glykinerade av vårt kolhydratätande. Själv har jag ätit mycket fett i snart fem år och jag mår utmärkt och är fortfarande diabetesfri och frisk från andra inflammatoriska sjukdomar. Jag känner också många tidigare sjuka av kolhydratkosten som ätit LCHF längre än jag och de mår fortfarande alldeles utmärkt.  Sara Britz uttalande om att vi inte vet vad som händer med oss av den feta kosten, på lång sikt, stämmer alltså inte. Men vi kan tyvärr inte visa upp några vederhäftiga studier på detta mer än oss själva.

Är vi så olika?

Att alla människor är olika det vet ju alla men hur olika är vi? Vi ser olika ut och vi har olika personlighet, det stämmer ju. Vi har också olika gener det stämmer också. Men enligt Sara Britz, journalisten på GP, så är vi också olika inombords. Där skiljer sig våra uppfattningar för jag vet att vi alla har ett hjärta, ett blodsystem, en bukspottkörtel, en lever, en hjärna, två njurar osv. Är det inte så att vi är alldeles otroligt lika inombords? Visst, jag kan hålla med om att kosten påverkar oss på olika sätt men det beror mer på hur mycket vi tål t.ex. av kolhydrater! Vissa kan äta vad som helst och röka, dricka och ändå bli 100 år. Vi andra, cirka 80 procent av oss, måste vara noga med vår livsstil för att inte bli sjuka. Våra blodsystem reagerar på samma sätt av för mycket sockerarter i maten och för lite fett, vi blir sjuka i metabola sjukdomar. Dessutom reagerar vi likartat på LCHF-maten eftersom vi blir friska av den maten. Enligt mitt sätt att se på saken är vi mer lika än vad vi i allmänhet tror.

Studier kommer?

Enligt många har vi redan ett 20-tal studier som visar på hälsofördelar för LCHF-kosten jämfört med den vanliga kolhydratkosten.  Men dessa studier är tydligen för små för att t.ex. Livsmedelsverket ska använda dessa resultat.  Vi behöver riktiga studier som vågar undersöka kolhydraternas påverkan på vår hälsa. Vi behöver studier som visar att naturligt fett/kolesterol inte är farligt utan istället är nyttigt för oss. Det kanske kommer tidigare än vad vi tror.

Är kolesterol en viktig del av vårt immunförsvar?

april 24, 2013 kl. 10:34 f m | Publicerat i Okategoriserade | 21 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Läkaren och forskaren Ralf Sundberg håller föredrag om kolesterolets roll i åderförkalkningen. Han kommer fram till att det är snarare bristen på kolesterol som orsakar åderförkalkning. Kolesterolet(fettet) har en läkande förmåga mer än en inflammerande sådan. Det stämmer väl med mina erfarenheter med en allt igenom inflammerad kropp när jag åt lite fett och mycket kolhydrater och idag en frisk kropp utan inflammationer när jag äter en fettrik kost med väldigt lite kolhydrater i kosten.

Kolesterolet har en läkande funktion!

Tidigare, tack vare fettskräcken, har vi alltid betraktat kolesterol som en negativ faktor i kroppen. Jag har varit mindre benägen om att skriva om kolesterol eftersom det har en negativ klang och folk tror att det är farligt. Om istället utgångspunkten är att kolesterol har en läkande förmåga, vilket jag är övertygad om, och är livsnödvändigt för oss så blir det lättare att diskutera. Oavsett hur många studier som finns som pekar på det motsatta så har min kropp reagerat mycket positivt på den fettrika kosten och faktiskt läkt sig själv från olika slags ”kroniska” inflammationer.

Är kolesterolet en del av vårt immunförsvar?

Kolesterolet finns ju i varenda cell i kroppen och levern producerar och levererar kolesterol ut i blodomloppet och till cellerna 24 timmar om dygnet. Jag tror att kolesterolet har en läkande förmåga och är en viktig del av vårt immunförsvar. Om vi äter en fettsnål kost med mycket kolhydrater och lite fett och dessutom tillför kolesterolsänkande medicin i form av Lipitor och Simvastastin med flera så blir ju effekten att vi minskar immunförsvarets förmåga att läka oss. Detta under förutsättning att kolesterolet är en viktig del i vårt immunförsvar.

Kolesterolsänkande medicin, århundrandets bluff?

Ingen tror väl att sjukvården och läkarna vill oss ont, det gör inte ens jag. Men effekten blir faktiskt densamma. Problemet med en konformativ sjukvård som är otroligt toppstyrd och utan tillåtelse att tänka själv skapar stora problem för oss sjukvårdskonsumenter. Om dessutom sjukvårdssystemet skapar en slags allvetande människor(läkare) med gudsliknande kompetens så är vi illa ute.  Många läkare, forskare och andra människor har sedan länge avslöjat Ancel Keys bluff med statistik som gjorde att vi kom in på fel spår. Tyvärr har inte denna bluff avslöjats av sjukvården, läkarna i allmänhet, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket m.fl.  Fortfarande tvingar man i människor kolesterolsänkande mediciner av olika slag trots alla bevis om vilken bluff det är.

Frågan är om alla som skadats av statiner kan begära skadestånd av Staten?

Mycket bra artikel i Newsvoice om kolesterolet.

Studie från Sahlgrenska akademin om omättat respektive mättat fett och hur det påverkar barn.

Liv 1 och liv 2!

januari 28, 2013 kl. 9:54 f m | Publicerat i Okategoriserade | 11 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

DSC04400

Hur har du orkat?

Jag får ofta frågan; Hur har du orkat hålla fast vid LCHF-kosten? Hur har ditt sociala liv påverkats? Ungefär samma sak kommer från s.k. experter men de frågar inte utan påstår att det inte går att hålla fast vid att äta LCHF under en längre tid.

LCHF-kosten har gjort min kropp fri från kroniska inflammationer som diabetes 2, bronkit, värk, hjärtbesvär m.m. Jag kan inte påstå att det känns som en uppoffring att bli kvitt dessa sjukdomar. Visst lägger vi lite mer tid på matlagning och förberedelser men det känns verkligen inte som ett besvär.

Det sociala livet med vänner och bekanta har faktiskt anpassat sig till oss känns det som. Ingen är omedveten om vilken kost vi äter när vi är bortbjudna och det innebär att det oftast lagas LCHF-kost dit vi kommer. Ibland blir det två olika efterrätter eftersom sockret är mest påtagligt i den situationen. När vi bjuder hem folk så bjuds det på LCHF-mat och vi hör aldrig någon som klagar. Åtminstone inte så vi hör.

Det handlar om att bryta en vana att göra en livsstilsomställning. Jag påstår inte att det är lätt särskilt inte om man bara gör omställningen för att motverka att metabola sjukdomar får fäste i kroppen. Jag tror att det var lättare för mig eftersom mitt tidigare liv var så fullt av sjukdomsbesvär.

Belöningen!

Belöningen för en inflammerad kropp, om man verkligen orkar hålla i en strikt LCHF-kost, kan bli häpnadsväckande. För mig såg den ut så här; Bättre sömn, ingen värk, ingen diabetes 2, ingen bronkit(tog lång tid att bli av med), inga hjärtbesvär, inga förkylningar, inga glasögon varken på långt eller kort håll. Klart bättre tonomfång i sångrösten.

Visst är det värt besväret! Man har oftast bara ett liv att referera till och för mig var mina sjukdomsbesvär ett naturligt inslag i min tillvaro. Särskilt som läkarexpertis antingen hävdade att mina sjukdomar berodde på genetiska förutsättningar eller åldersskäl. Ingen läkare har någonsin nämnt att sockerarter/kolhydrater kan ha en inflammatorisk påverkan på kroppen. Att ett regelbundet intag av för mycket sockerarter faktiskt håller igång kroniska inflammationer pratas det inte om från sjukvården. Jag vet idag, i mitt andra liv, att felaktig kost var orsaken till alla mina kroniska besvär.

Jag vet att mitt immunförsvar har fått en helt annan kapacitet än i mitt första tidigare liv. Det är ju inte så att infektioner, baciller eller virus har försvunnit från mitt liv utan att mitt immunförsvar har blivit så starkt att det kan försvara mig.

De flesta tycker att mina tillfrisknande ögon är det mest häpnadsväckande som hänt i min hälsoresa. Läkarexpertisen har ju länge varit helt bergsäkra på att en försämrad syn hänger ihop med ålder! Det finns nästan inte en enda människa som inte tror det förutom jag. Jag vet att i mitt fall så har det inte med ålder att göra utan har ett direkt samband med en inflammerande kost. Mina ögon har ställt in sig så att jag ser bra på kort håll på ena ögat och bra på långt håll på andra ögat. Tidigare hade jag glasögon både för kort och långt håll i många år. Detta är ett faktum som inte går att snacka bort.

images

Läkare som inte fattar!

När jag gjorde en ögonbottenfotografering på Kungälvs sjukhus fanns inte några spår alls av att blodbanorna i ögat var skadade. Annars är  detta legio för diabetiker. Den gången på Kungälvs sjukhus gick jag ner till diabetesmottagningen för ha ett litet snack med läkaren där. Läkaren tog emot mig och jag förklarade mitt ärende. Jag frågade läkaren hur de behandlade diabetespatienter på kliniken?Hon svarade att man gav alla diabetespatienter typ 2 insulinbehandling och mediciner i form av kolesterolsänkande tabletter. Jag hade med mig min bok ”Frisk av mat” och frågade om de hade hört talas om LCHF-kosten som en behandling för dibetiker typ 2?

Läkaren svarade att det var en fruktansvärd kost full av fet mat som bara gjorde värre för diabetespatienterna. Jag frågade hur hon visste det? Läkaren svarade att det vet alla. -Vet du inte att LCHF-kosten är godkänd av Socialstyrelsen 2008 för kostbehandling av diabetespatienter typ 2, frågade jag? Nej det visste läkaren inte. Och min bok ville hon inte veta av. Jag blev praktiskt taget utslängd från diabeteskliniken. Att det finns denna okunskap inom sjukvården är precis den anledning till att jag framhärdar i mitt arbete. Vi måste få en större förståelse och kunskap om att en felaktig kost faktiskt kan störa ut immunförsvaret och bli själva anledningen till att inflammatoriska sjukdomar inte läker sig.  Jag såg att Adlibris sålde ut min bok för 182 kronor. Ett hyfsat pris för ett liv utan kroniska inflammationer.

9606939-RBCbn

Kan vi lita på ”experterna”?

januari 3, 2013 kl. 9:43 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

images

I går var det en nyhet i bl.a. Svenska Dagbladet om att flera experter var inblandade i beslutet att vaccinera flickor mot livmodershalscancer. Heder till journalisten Inger Atterstam. Dessa experter visade sig ha starka bindningar till läkemedelsindustrin som tillverkar vaccin. Socialstyrelsen som är vår representant fattade ett mycket dyrt beslut för skattebetalarna.

Problemet angrips från fel håll!

Vi har ju ett mycket starkt minne av svininfluensa-vaccinationer där många unga människor drabbades av Narkolepsi(sömnsjuka) tack vare vaccinationerna. Jag har inget emot vaccinationer om de fungerar som de är tänkta att göra men det skapas en falsk grundtrygghet med alla dessa vaccinationer. Hela grundtanken med vaccinationer är att ge vårt immunförsvar en hjälpande hand. Man sprutar in en mycket liten del av den smittande funktion som skapar sjukdomen och räknar med att kroppens immunförsvar ska skapa antikroppar när smittan verkligen kommer.

Jag menar att man egentligen angriper problemet från fel håll. När läkarna diskuterar eventuella vaccinationer med patienterna så borde de även informera om att det finns ett kostalternativ som skapar ett väl så starkt immunförsvar. Idag finns inte ens det alternativet och sjukvården inser inte att felaktig kost, i sig, kan ha en inflammerande inverkan på kroppen som sätter ned immunförsvaret.

Om ett läkemedelsföretag får sälja vaccinationer till 60000 flickor, betalda via skattemedel, så är det rena jackpotten för det företaget. Om man dessutom betalar ”experter” för att de ska garantera nyttan av vaccinationerna så är skattebetalarna illa ute.

Kan vi lita på våra myndigheter?

Statens Livsmedelsverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket m. fl. ska ju garantera att våra skattepengar används så att det gynnar medborgarna, inte läkemedels- eller livsmedelsindustrins resultat. Personer som Claude Marcus, Stephan Rössner, Charlotte Erlansson, Maj-Lis Hellenius är andra exempel på experter som ofta anlitas av våra myndigheter men samtliga dessa har visat ha anknytning till livsmedels- och läkemedelsindustrier som kan gynnas av deras expertråd. Svaret på frågan om vi kan lita på våra myndigheter är nej.

Är det verkligen möjligt att vaccinera sig mot cancer?

Jag har tyvärr svårt att tro på detta. Däremot är det möjligt att skapa bästa möjliga förutsättningar för vårt immunförsvar så att det orkar försvara oss mot infektioner och inflammationer. Det gör man genom att äta en icke inflammerande kost. Är det en garanti för att inte få cancer? Nej, tyvärr tror jag inte det garanterar oss någons slags immunitet mot cancer men det är definitivt det bästa alternativet hittills.

Kosten som redskap för bättre hälsa!

augusti 17, 2012 kl. 11:39 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Vad gör man när man inser att Livsmedelsverk, sjukvård, Läkemedelsverk, Socialstyrelsen m.fl. har totalt fel i sina uppfattningar om vad som skapar och läker sjukdomar? I mitt fall kom den insikten väldigt tydligt efter ett helt liv fyllt av sjukdomar för att totalt förändras med en kostförändring till LCHF. Jag blev så motiverad av mitt tillfrisknande att jag beslöt mig för att skriva en låt och musikvideo som heter ”Rocka fett” 

När man gör en sådan kraftig livsstilsförändring som jag gjorde och med sådana resultat så blir man oerhört motiverad att dela med sig till andra. Därför skrev jag boken ”Frisk av Mat, LCHF från början” men hade inte en tanke på att något förlag skulle vilja ge ut den. Det fanns otroligt nog ett förlag som heter Optimal som ville ge ut min bok. Tack för det Optimal. jag har ju aldrig skrivit något tidigare förutom texter till musik

Ungefär samtidigt som jag började skriva min bok startade jag Fet Hälsa-bloggen, som du just nu läser. Jag kände att det var nödvändigt att skriva av sig och berätta om en alternativ hälsovård som går via en förändrad kost och som följd av det ett förbättrat immunförsvar. Jag har skrivit ungefär 400 inlägg om kosten och hälsan och om våra myndigheters rigida förhållande till detta. Du kan läsa alla om du vill och orkar genom att bläddra tillbaka genom inläggen.

Nästa steg var att försöka skapa ett hälsoalternativ till nuvarande sjukvård och kostråd som inte fokuserar på att komma tillrätta med orsaker till olika sjukdomar utan bara ser till symtom och tillfällig symtomlindring. Varför inte använda trenden med matkassar och leverera inte bara hälsosam mat utan också tillhörande utbildning och kunskap plus goda recept förstås? Sagt och gjort, vi startade LCHF matkasse och ett bolag som heter Frisk av Mat Sverige AB. De var inte så enkelt som de kan låta här men i vilket fall som helst så börjar nu våra första leveranser måndagen den 24 i september månad.

Vi startar i Storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg som alla får leveranser den 24 september. Vi har ambitionen att bli rikstäckande så att alla ska få möjligheten att bli friska av mat. Om du är intresserad av detta bör du göra en intresseanmälan på LCHF matkasse.

Om man nu bor långt bort längst in i skogen så kan man ändå få utbildningarna, kunskapen och recepten. Kolla i vår butik LCHF matkassebutik 

Det bör vara cirka 70 hushåll på en ort för att vi ska kunna starta upp leveranser. Så hjälp oss gärna att sprida LCHF matkasse och att bli frisk av mat!

Dags att dra upp huvudet ur sanden!

augusti 10, 2012 kl. 9:33 f m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Hur illa ställt är det med oss egentligen? Vart jag än vänder mig i min omgivning och bekantskapskrets så ser jag människor som misshandlats av välfärdssjukdomar och av vår officiella sjukvård. Nu senast träffade jag på en kompis som jag inte pratat med på mycket länge. Han är i min ålder 55+. Det visade sig att han gjort tre stycken hjärtoperationer i tät följd. – Fick du några kostråd av sjukhuset efter operationerna är min standardfråga? – Nej, inga som helst kostråd, svarade han. – De pratade inte om mina besvär när jag gick hem från sjukhuset, sa han till mig.

Näste man träffade jag på golfbanan. Vi stod bredvid varandra och tränade och han grymtade lite över dåliga träffar. Efter ett tag började vi samspråka och det visade sig att han också gjort en hjärtoperation för inte så länge sedan. – Jag hade det nästan på känn svarade han för det ligger i släkten. Det är ärftligt, påstod han. -Vem har sagt att det är ärftligt frågade jag? – Det har läkarna sagt svarade han. Enligt min uppfattning är detta en svårartad lögn från en desillusionerad läkarkår som inte har några lösningar på våra vanligaste välfärdssjukdomar.

Det handlar inte om ärftlighet utan det handlar om hur mycket din kropp tål av sockerarter och annan inflammerande kost. Där är vi alla olika och har skilda förutsättningar men ärftlighet finns inte.

Denne man, som jag träffade på golfbanan, var medveten om att hjärt-kärlsjukdomar var vanliga i hans släkt. Han hade därför redan från början försökt att äta nyttigt allt enligt vetenskapen. Det hjälpte nu inte därför att våra myndigheter framhärdar att vi ska äta enligt Tallriksmodellen som innehåller allt för mycket kolhydrater som våra kroppar inte tål. Det hjälper alltså inte att vara påläst och försiktig och göra som Livsmedelsverket föreslår att vi ska äta. Du blir sjuk ändå precis som kompisen på golfbanan.

Det sitter några riktiga värstingar på Livsmedelsverket som är fast i prestige och förutfattade meningar. Eftersom det inte sker några förändringar eller ens en gnutta nyfikenhet från Livsmedelsverkets sida trots alla redovisade hälsovinster av LCHF-kosten så anser jag att dessa personer inte skall få åtalseftergift. Dessa personer bör dömas för konformatism och enögdhet enligt lagens strängaste straff.

När jag ser mig omkring blir jag mörkrädd för det är mycket värre än vi tror. Människor mellan 45-70 år drabbas av metabolism (sjukdomar relaterade till ämnesomsättningen) i en utsträckning som vi inte sett tidigare. Enligt WHO så kommer många länder ha stora problem med finansieringen av vår sjukvård om 20 år. Detta tack vare kostrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärl, cancer, alzheimer, allergier, eksem, migrän, magproblem, kroniska inflammationer osv.

Jag hörde att världsmarknadspriset på mat stiger och orsaken är den stora torkan i USA. Det är priset på socker, spannmål, och majs som stiger. Och?

Det är dags att dra upp huvudet ur sanden och inse var problemet ligger. Det handlar inte om några mystiska sjukdomar som det inte finns botemedel emot, som sjukvården tror. Vi måste inse att vårt immunförsvar är vår bästa vän som vi inte får misshandla. Ät riktig naturlig mat som kött, fisk, ägg, grönsaker och nötter så blir du bäste vän med ditt immunförsvar och då får inte de metabola sjukdomarna fäste.

P.s. Var just och besökte min bokföringsbyrå. Hon som tidigare trodde hon skulle bli rullstolsbunden innan hon fyllde 60 var frisk och pigg och glad som en lärka. Vad har hon gjort? Jo, hon har ändrat sin kost till LCHF och slängt Simvastastinet(kolesterolsänkande tabletter) och läst min bok Frisk av mat! D.s. Mer kunskap finns här!

Är vi konkurrenter till sjukvården!

juni 11, 2012 kl. 4:22 e m | Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

 Bilder från Aftonbladet!

Före samtal                            Efter samtal

Idag har jag varit i kontakt med VGregionen, alltså Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen är huvudman för sjukvården i regionen. De sitter också och bedömer företag som söker bidrag för konsultcheckar. Det handlar om satsningar som helst ska vara lite innovativa men som inte tillhör företagets vanliga struktur. Om en sådan satsning godkänns av Vgregionen kan man få ett bidrag som motsvarar 50 procent av kostnaden. Det är ju naturligtvis bra för företag som har lite innovativa lösningar och nya produkter.

Jag är fortfarande arg och upprörd efter samtalet med representanten på VG regionen. Hon anser att vår produkt LCHF matkasse är en konkurrent till sjukvården och därför kan de inte stödja vår idé. Egentligen handlar det om att vi vill översätta vår hemsida plus våra kursbrev och matsedlar med recept till engelska i första hand. Vår idé är att människor kan bli friska av mat. Det har jag blivit och så kan även andra bli. Även i andra länder.

Faktum är att denna kvinna anser att vårt företag Frisk av Mat Sverige AB konkurrerar med den officiella sjukvården i Sverige och därför kan man inte stödja den tanken. På min fråga om de ändå vill att människor ska bli friska från sjukdomar så svarade hon inte. Hon menar att LCHF-kosten är omstridd och inte godkänd av Socialstyrelsen. Jag svarade då att denna kost är godkänd för diabetiker redan 2008. Alltså för fyra år sedan. Efter ytterligare arrogant beteende från denna person och insinuationer om att LCHF-kost är en farlig kost avslutade jag samtalet.

Att vi betraktas som en farlig konkurrent kanske man skall ta som en komplimang. Det sorgliga i detta prestigetänkande är att vanliga människor drabbas, ofta helt i onödan, av metabola sjukdomar p.g.a. att sjukvården är rädda för nya rön och tankar. Med lite mer öppenhet från sjukvårdens sida kunde man kanske börja bota och behandla sjukdomar som det var tänkt från början. Inte bara leverera kemiska produkter via piller och sprutor utan börja titta på orsaker. Alla är överens om idag, utom prestigefyllda personer inom sjukvården, att kosten spelar en avgörande roll för hälsan.

Jag hade inte tänkt spilla mer energi på detta ämne men kände att jag behöver få det ur mig.

Kan läkare skriva ut LCHF på recept?

maj 16, 2012 kl. 9:03 f m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , ,

Frågan i rubriken är motiverad och berättigad. Kan läkare skriva ut LCHF på recept? I teorin skulle läkare kunna skriva ut ett recept till patienten att äta LCHF-kost eftersom kosten har dokumenterade läkningseffekter. Frågan är bara vad socialstyrelsen, läkemedelsverket, läkemedelsindustrin, Folkhälsoinstitutet, apoteksindustrin m.fl. skulle säga. Om läkare skulle börja skriva ut recept med uppmaning att äta LCHF-kost så skulle antalet arbetstillfällen i ovanstående myndigheter och industrier minska betänkligt.

Skulle dessa myndigheter och industrier stillatigande låta sig slås igen? Knappast troligt. I dagarna har det kommit ett förslag om att lägga ner ett antal myndigheter varav några finns uppräknade ovan. sammanlagt skulle nio myndigheter och verk läggas ner och ersättas av fyra andra ämbetsverk. 500 arbetsplatser skulle försvinna med det förslaget. Utvecklingen är faktiskt redan på gång åt det hållet.

Problemet för våra myndigheter och olika verk har varit, anser jag, att man tagit på sig en besserwisser-attityd och bror-duktig-mentalitet som inte inbjuder till diskussioner eller utveckling. Man har låst fast sig i ett visst tänkande och målat in sig i ett hörn av prestige. Nu ifrågasätts kostråd och det ensidiga pillertänkandet som tidigare varit en upphöjd sanning. Med lite sunt förnuft i tänkandet förstår varje människa att det inte duger att aldrig fundera över sjukdomars orsaker och bara stimulera symtomtänkande med ett piller i taget. Till slut spricker bubblan och kejsarens nya kläder var en bluff!

Tills läkarna lär sig mer om kostens påverkan på vår hälsa och kanske så småningom börjar skriva ut LCHF-kost på recept så finns hjälp att få på andra ställen. På lchfmatkasse.se kan du få hjälp av Mats LCHF-utbildning som levererar recept på goda middagar och hjälp, via en utbildningsserie, att bli frisk från metabola sjukdomar. Här finns även Jennys familjeutbildning som likaledes levererar recept och utbildning och där kunskapen är mer fokuserad att hjälpa familjer med barn till en större medvetenhet och bättre hälsa. Vidare kan man göra en intresseanmälan för matkassar med både mat och kunskap i kassen levererad till dörren.

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: