Kolesterolmyterna!

oktober 30, 2012 kl. 3:29 e m | Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

Det kommer in många frågor om kolesterol till den här bloggen. Jag har försökt att översätta delar av vad Dr. Mercola skriver på sin hemsida. Om ni inte är nöjd med min översättning kan ni gå in och läsa originalet här.

Är det möjligt att nästan allt som din läkare och media berättar om kolesterol och hur det påverkar hjärtsjukdom och Stroke är fel?

Absolut!

Media och hälsoexperter har länge givit ut massiv desinformation om kolesterol. Dr. Ernest N. Curtis,  doktor i invärtesmedicin och kardiolog, menar att flera decennier gamla studier, som antagits bevisa länken mellan kolesterol och hjärta-kärlsjukdomar, kan läggas på hyllan.

Vad är sanningen?

Om högt kolesterol och fett inte är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, hur startade då den här massiva desinformationen? Den startade faktiskt för mer än hundra år sedan när hypotesen om lipider eller kolesterolteorin utvecklades av en tysk patolog(?) som bette Rudolf Virchow. Efter studier av plack i artärerna skapade han teorin att koleesterol i blodet leder till utvecklandet av plack i artärerna.

Under tiden, 1913 i St Petersburg Ryssland, började Nikolaj Nikolajewitsch Anitschkow föda upp kaniner med kolesterolrik mat och var övertygad om att det ledde till aterosklerotiska förändringar. Ingen verkade bry sig om att kaniner inte äter kolesterolrik mat. Detta inledde antagandet om att äta kolesterol leder till plackbildningar i dina artärer, och på den tiden trodde man att allt kolesterol i blodet berodde på kosten.

Detta är naturligtvis inte sant, och vad som nu är känt, tillverkar levern cirka 75 procent av kroppens kolesterol. Detta stämmer! Även om du inte äter något kolesterol, skulle du fortfarande ha kolesterol i kroppen, vilket är en bra sak med tanke på det behövs för att alla dina celler ska producera cellmembran.

Din kost är faktiskt en efterkonstruktion när det gäller hur dina kolesterolnivåer är, men denna enkla sanning ignoreras eller anses orealistisk även av många läkare.

I början av 1900-talet började kolesterol-teorin slå rot, men det fick ännu mer förödande konsekvenser under 1950 och följande år därefter. Forskningen som effektivt cementerade kolesterol-myten känner vi alltför väl till idag.

De sju ländernas studie kopplar felaktigt mättat fett till hjärt-kärlsjukdomar.

År 1953 publicerade Dr Ancel Keys ett nyskapande papper som ligger till grund för nästan all ursprungligt vetenskapligt stöd för kolesterol- teorin. Studien är känd som de sju ländernas studie, som länkade konsumtionen av fett till kranskärlssjukdom. Vad du kanske inte vet är att när Keys publicerade sin analys som påstås bevisa sambandet mellan fetter i kosten och hjärt-kärlsjukdom (CHD), analyserade han selektivt information från endast sju länder för att bevisa sin korrelation, snarare än att jämföra alla tillgängliga uppgifter  – från 22 länder.

Som ni kanske misstänker, var de studier han uteslutit de som inte passade med hans hypotes, nämligen de som visade en låg andel fett i sin kost och en hög förekomst av död från CHD liksom de med en fettrik kost och lågt förekomst av CHD. Om alla 22 länder hade analyserats, skulle det inte ha funnits någon korrelation alls!

Dietister och läkare accepterade helt hypotesen, och uppmuntrade allmänheten att skära ut smör, rött kött, animaliskt fett, ägg, mejeriprodukter och andra feta från sin kost – en radikal förändring på den tiden som fortfarande är i kraft i dag.

De flesta av de experter jag känner tror att Dr Keys forskning var avgörande för föreviga den fettsnåla strategin för hälsa. Denna strategi är fortfarande en stor del av dagens vetenskap. Denna studie är verkligen grunden till det som utlöste den fettsnåla kosten och felaktiga tron att kolesterol är så fördärvlig.

Nästa stora stöd för kolesterol- teorin kom från en studie som du förmodligen har hört talas om som kallas Framingham Heart Study, som ofta citeras som bevis för lipid hypotesen. Denna studie inleddes 1948 och omfattade cirka 6.000 personer från staden Framingham, Massachusetts som fyllt i detaljerade frågeformulär om deras levnadsvanor och kostvanor. Studien krediteras med att identifiera risker för hjärtsjukdom och faktorer, såsom rökning, högt blodtryck, brist på motion och, ja, högt kolesterol.

Kolesterol- länkningen var svag, forskare lade märke till att de som vägde mer och hade onormalt höga kolesterolvärden hade något större risk för framtida hjärtsjukdom, men med stor spridning. Vad du inte hört om är det faktum att de som åt mer kolesterol och mer mättat fett hade lägre kolesterolvärden.

I en ledare 1992 publicerad i Archives of Internal Medicine,  sade Dr William Castelli, tidigare chef för Framingham Heart Study:

”I Framingham, Massachusetts, ju mer mättat fett man åt, desto mer kolesterol man åt, desto fler kalorier man åt, desto lägre var personens serumkolesterol. Motsatsen till vad Keys skulle förutsäga. Vi fann att de personer som åt mest kolesterol, åt mest mättat fett, åt flest kalorier vägde minst och var mest fysiskt aktiva. ”

Den amerikanska multipla riskfaktorer Intervention Trial (MRFIT), som sponsras av National Heart, Lung and Blood Institute, är en annan studie som är mycket missvisande. Det jämfört dödlighet och matvanor på över 12.000 män och konstaterandet att allmänt publicerades var att människor som åt en låg halt av mättat fett och låg kolesterolhalt kost hade en marginell minskning av kranskärlssjukdom.

”Mr Fit” Studie: Hypotes bevisat genom utelämnande av fakta.

Vad fick de lämna ut?

Deras dödlighet av alla orsaker var högre! Som Mary Enig och Sally Fallon som anges i Sanningen om mättat fett:

”De få studier som visar ett samband mellan fettminskning och en minskning av dödligheten för hjärtsjukdom dokumenterar också en samtidig ökning av dödsfall i cancer, hjärnblödning, självmord och våldsam död. Efter 10 år av att sänka fettintag och inte röka, fann de ingen signifikant skillnad i dödsfall av hjärtsjukdom eller total död jämfört med kontrollgruppen av rökare, dålig diet osv ”

Statistiska Lögner: De Lipid Research Clinics Coronary primärprevention Trial (LRC-cPPT)

Ungefär samtidigt som MRFIT studien var Lipid Research Clinics Coronary primärprevention Trial (LRC-cPPT), som kostade $ 150 miljoner nämns ofta för att motivera en fettsnål kost, trots att kostfaktorer inte testades i studien alls. Istället testades effekterna av kolestyramin, ett kolesterolsänkande läkemedel.

Som Enig och Fallon skrev:

”Deras statistisk analys av resultaten innebar en 24% sänkning av kranskärlssjukdom i gruppen som tar droger jämfört med placebogruppen, men ökade inte risken för dödsfall i hjärtsjukdom i droggruppen – dödsfall i cancer, stroke , våld och självmord. Även slutsatsen att sänkt kolesterol minskar hjärtsjukdom är misstänkt.

Oberoende forskare som presenterade resultaten av denna studie fann ingen signifikant statistisk skillnad i dödsfall av hjärtsjukdom mellan de två grupperna. Men bjudet både den populärpressen och medicinska tidskrifter LRC-cPPT, som länge sökt bevis på att animaliska fetter är orsaken till hjärtsjukdomar , menade att detta var det slutgiltiga beviset på att mättat fett orsakar hjärt-kärlsjukdomar”.

Vad som hände egentligen och hur LRC-cPPT kom att ge ytterligare stöd till lipid hypotesen var ingenting annat än en annan mästerlig statistisk manipulation. Som Dr Curtis säger:

”Efter 10 år har antalet dödsfall i kranskärlssjukdom (CHD) plus de som lider en icke-dödlig hjärtinfarkt (NFMI) visas totalt för båda grupperna. Totala incidensen i kolestyramin gruppen var 7,0% och kontrollgruppen 8,6%.

Denna lilla skillnad på 1,6% rapporterades som en 19% minskning av död och hjärtinfarkt genom att använda relativ riskreduktion (skillnaden mellan 1,6% är ungefär 19% av 8,6) i stället för mindre missvisande absolut riskreduktion (1,6%). Dessutom har denna lilla skillnad tilldelats som ”statistiskt signifikant” genom att ändra de ursprungliga kriterierna efter att data placerats in ”.

Fördelarna med kolesterolmediciner vidmakthålls genom statistiska myter.

LRC-cPPT studie kunde bara visa en meningsfull fördel eftersom det fokuserar på relativ riskreduktion snarare än absolut riskreduktion. Vad är skillnaden? Du kan hitta en mycket enkel förklaring av relativ risk kontra absolut risk på Annie Appleseed projektets webbplats, men låt mig sammanfatta det här.

Här är i klartext vad det betyder: Låt oss säga att du har en studie av 200 kvinnor, varav hälften tar en drog och hälften tar placebo, för att undersöka effekten på risken för bröstcancer. Efter fem år, har två av kvinnorna i droggruppen utvecklat bröstcancer, jämfört med fyra som tog placebo. Dessa data kan leda till någon av följande rubriker, och båda skulle vara korrekta:

”Ny mirakelmedicin sätter ner bröstcancerrisk med 50%!”

”Nya resultat med kolesterolmedicin minskar risken för bröstcancer med 2%!”

Hur kan detta vara möjligt?

Annie Appleseed projektet förklarar:

”Rubrikerna representerar två olika sätt att uttrycka samma data Den första rubriken uttrycker den relativa riskreduktionen -. De två kvinnor som tog drogen (ämnen) och utvecklade bröstcancer är lika med hälften av antalet (50%) av de fyra kvinnor som tog placebo (kontroller) och utvecklade bröstcancer.

Den andra rubriken uttrycker den absoluta riskreduktionen – 2% av patienterna (2 av 100) som tog drogen har utvecklat bröstcancer och 4% av kontrollerna (4 av 100) som tog placebo utvecklade bröstcancer – en absolut skillnad av 2% (4% minus 2%). ”

Du kan nu se varför kliniska prövningar, särskilt de som finansieras av läkemedelsföretagen, kommer att citera relativ riskreduktion snarare än absoluta riskreducering, och som en patient måste du vara medveten om att statistiken lätt kan manipuleras.

Som STATISTIK vid George Mason University, förklarar:

”Ett viktigt inslag i begreppet relativ risk är att det talar om någonting för dig om den faktiska risken.”

Hur Statiner verkligen fungerar förklarar varför de inte fungerar i verkligheten.

En ny titt på statin kolesterolsänkande läkemedel från Massachusetts Institute of Technology hävdar att ingen studie har någonsin visat att statiner förbättrar totalmortalitet – med andra ord de förlänger inte ditt liv längre än om du skulle inte tagit dem alls. Och i stället för att förbättra ditt liv, bidrar de faktiskt till en försämring av kvaliteten på ditt liv, förstör muskler och äventyrar funktionen på lever, njure och hjärta.

Enligt Stephanie Seneff, författare till denna fantastiska uppenbarelse:

”Statiner hämmar verkan av ett enzym, HMG koenzym A-reduktas, som katalyserar ett tidigt steg i 25-steg process som producerar kolesterol. Detta steg är också ett tidigt steg i syntesen av ett antal andra kraftfulla biologiska ämnen som är involverade i cellulära processer i effekter av att reglera antioxidanter.

En av dessa är coenzym Q10, närvarande i den största koncentrationen i hjärtat, vilket spelar en viktig roll i mitokondriell energiproduktion och fungerar som en potent antioxidant …

Statiner kan också störa cell-signalerings-mekanismer som förmedlas av så kallade G-proteiner, som orkestrerar komplexa metabola svar på stressade förhållanden. En annan viktig substans vars syntes är blockerad är dolichol, som spelar en avgörande roll i det endoplasmatiska retiklet. Vi kan inte ens ana vilka olika effekter dessa avbrott kan ha på cellens förmåga att fungera …

Det råder inget tvivel om att statiner gör dina återstående dagar på jorden mycket mindre trevliga än de annars skulle vara … ”

Statiner kan även leda till diabetes!

Statiner bär andra biverkningar också, bland annat diabetes. En metaanalys, publicerad i JAMA i juni visade att de som tog högre doser av statiner hade en ökad risk för diabetes jämfört med dem som tog måttliga doser. Vad detta betyder är att ju högre dos, desto högre risk att utveckla diabetes.

”Antalet som krävs för att skada” för intensiv dos statiner var 498 för nydebuterade diabetes, det är många som behöver ta drogen för att en person ska utveckla diabetes. I ännu enklare sätt, kommer en av 498 människor som tar en högre dos av statiner att utveckla diabetes.(Ju lägre ”number needed to harm,” desto större är riskfaktorn.)

(Som en liten not, var ”antalet som behöver behandlas” per år för intensiv dos statiner 155 för kardiovaskulära händelser. Det innebär att 155 människor har att ta drogen för att förhindra en person från att få en kardiovaskulär sjukdom.)

Bortsett från vad jag redan nämnt ovan asocieras statiner  med en ganska omfattande lista över skadliga biverkningar, inklusive:

Nervskador i händer och fötter acidos dysfunktion i bukspottkörteln
Muskelvärk och smärta
Försvagat immunförsvar, ökad cancerrisk

10 kommentarer »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Att man inte förstår… Blir så himla arg! Tack för att du delar med dig 🙂

  Gilla

 2. Men vad jag ännu inte riktigt har fattat, vad äter man när man äter kolesterol? i vilken mat förutom mättat fett finns det kolesterol?

  Gilla

  • Hej Ethel, en anledning till att jag översatte Dr. Mercolas artikel var att avdramatisera kolesterolet. Det är inte farligt med kolesterol, basta! Vi behöver kolesterolet som en viktig byggsten för hormoner i hela kroppen. Levern producerar ständigt ny kolesterol, cirka fyra femtedelar av vårt behov. Resten får vi i oss via maten. Faktum är att kolesterolet är helt livsavgörande för oss. Man kan verkligen ha synpunkter på läkare och sjukvård som inte är uppdaterade på ämnet. Den mat som vi LCHF:are äter innehåller mer kolesterol än t.ex.fibrer och spannmål. Naturligt fett är inte farligt återigen utan en essentiell del av vår föda. Det är häpnadsväckande hur djupt fettskräcken har sjunkit in hos oss. Om en läkare anser att du ska äta statiner för att få ner kolesterolvärdet i din kropp så ska du be att han/hon visar upp en riktig studie som stödjer detta. Du kan googla på vilken mat som innehåller kolesterol men jag lägger inte upp sådana länkar på denna sidan.
   /Mats

   Gilla

 3. En annan person som har skrivit mycket upplysande om just kolesterol är Uffe Ravnskov som har skrivit två eller tre böcker i ämnet. Mycket intressant läsning…

  Gilla

 4. Jag blir lite undrande när jag läser vad du skriver som Statiner.
  ”Statiner bär andra biverkningar också, bland annat diabetes. En metaanalys, publicerad i JAMA i juni visade att de som tog högre doser av statiner hade en ökad risk för diabetes jämfört med dem som tog måttliga doser. Vad detta betyder är att ju högre dos, desto högre risk att utveckla diabetes.”

  Jag har ju fått min kolesterolmedicin på grund av att jag harfått diabetes2 eller är insulinresistent och att glykos gör ju att kolesterolet blir högre, och har man diabetes skall man reglera kolesterolet också, för man skall ha ungefär 3,7 som diabetiker och under 5 som är normalt för icke diabetiker. Är detta också bara båg då eller? Det skulle ju innebära att kolesterolet sjunker men inte sockert

  Gilla

  • Tack för att du bidrar Christina. Som du förstår är jag minst sagt skeptisk till statiner/kolesterolsänkande medicin. Jag tror faktiskt att det är en stor bluff för att sälja just statiner. Jag var själv i din situation för ett antal år sedan med diabetes och hjärt-kärlbesvär bl.a. Jag hade skyhögt kolesterol några veckor efter att jag bytte till LCHF-kosten och läkaren ville att jag skulle äta statiner och läggas in på sjukhus. Jag vägrade då för jag mådde så förbaskat bra med LCHF-kosten trots det skyhöga kolesterolet. Det valet har jag aldrig ångrat.
   Ditt socker kommer att sjunka med rätt mat, det är jag helt övertygad om. Det kommer inte att sjunka tack vare statiner. Jag rekommenderar dig att du surfar lite på den här bloggen och läser lite olika inlägg och kommentarer. Besök också http://www.ravnskov.nu/cholesterol.htm
   Allt gott från Mats

   Gilla

 5. Hej Mats, tack för svar, jag är inte det minsta bekymrad över kolesterolet, har läst allt för mycke LCHF-bloggar för det. Däremot funderar jag på hur jag som frisk ska få till en bra blodprovstagning som är värt namnet med tanke på att, enligt ryktet, sjukvården inte har kunskap om Apokvotmätning och det är ju det jag vill ha. Kan jag stövla in på närmaste sjukvård måntro och be om en blodprovstagning a la Apokvotens mätregler utan att bli utkastad? Någon som har provat? Berätta!

  Gilla

 6. Hej! Trots lchf går jag inte ner i vikt, men mår bättre, Tyvärr fick jag en karotisdissektion som ledde till en stroke, och då har jag fått tabletter för böodtrycket (som bara var lite förhöjt, 140/90) mot blodfetter, blodförtunnande osv. Simvastatinet hade i mitt fall svåra biverkningar. Mina värden var 4/9 (ont/gott kolesterol) men jag vet inte riktigt vad det står för. Nu har jag slutat med det, och tänker inte börja. Få se om jag dör 😉

  Gilla

  • Hej Ann-Kristin, Tack för att du bidrar med dina erfarenheter. Som du påpekar har dina statiner gett dig svåra biverkningar. Du är inte ensam om det. Våga tro på kostens läkande inverkan. Lite kolhydrater och mycket naturligt fett har just en sådan inverkan. Vem vågar stå upp mot läkarna?
   /Mats

   Gilla

 7. […] Det finns också en rad studier som visar att kolesterol inte är farligt utan en enormt viktig beståndsdel för uppbyggandet av hormoner. Kroppen tillverkar själv, genom levern, fyra femtedelar av vårt kolesterolbehov resten kommer genom maten. Bara den informationen borde stämma till eftertanke och visar att kolesterolet är en av våra viktigaste beståndsdelar. Se avsnittet “Kolesterolmyterna“! […]

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: