6 avslag på 6 försök utan motivering!

januari 28, 2016 kl. 1:28 e m | Publicerat i Okategoriserade | 13 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Dela gärna detta inlägg!

Koststudien som vill jämföra Tallriksmodell och LCHF-modell på diabetes typ 2 patienter i Göteborg har nu fått 6 avslag av 6 möjliga utan relevant motivering. De som har avslagit vår ansökan är bl.a Diabetesfonden, Diabetes Wellness, Hjärt & Lungfonden, Vinnova.

Jag var väldigt positiv när jag för 6 år sedan stegade upp till forskarna på Sahlgrenska Akademin och berättade om att jag blivit frisk av mat, inte av piller eller droger. Då hade jag ätit strikt LCHF-kost under ett år. Sjukdomarna som försvann första året med LCHF-kost var bl.a. diabetes typ 2, kärlkramp, reumatisk värk. Då startade också iden att jämföra kostmodeller på i första hand diabetiker typ 2. I början var alla forskarna negativa till iden och menade att jag var något slags unikum som gick utanför reglerna. Dessa forskare visste redan att det inte kunde vara möjligt att bli frisk från mina sjukdomar på det sätt som jag blev.

Nu sex år senare är flera av dessa skeptiska forskare med i forskargruppen som vill genomföra koststudien. De är verkligen inte övertygade om att LCHF är något bra men de vill numera genomföra en studie för att kolla hur det förhåller sig. Det är ju intelligenta personer som sett hur LCHF har stärkt immunförsvaret på tusentals personer fram tills idag.

Men de stora fonderna som Diabetesfonden och Hjärt & Lungfonden liksom den statliga myndigheten Vinnova ställer sig kallsinniga till att få veta hur en förändrad kost kan stärka och läka många av våra folksjukdomar. Detta är idag en realitet, vi vet alltså att en ketogen kost stärker immunförsvaret så att inflammatoriska tillstånd som t.ex. diabetes typ 2 och hjärt -kärlsjukdomar läker sig men vi vet inte varför riktigt. Det finns en rad teorier om varför kroniska inflammationer läker sig. Inte minst jag själv har sådana teorier både här på bloggen och i min bok ”Frisk av mat”.

Men, vi har inga ordentliga koststudier som t.ex. kan jämföra kostmodeller och vilken påverkan de har på hälsan. När statliga Vinnova arrangerade ett symposium i Stockholm och inbjöd till ”nya innovationer mot diabetes och våra folksjukdomar” så var jag själv inbjuden att tala. Alla övriga talare pratade om nya läkemedel som nya innovationer mot diabetes medan jag ensam pratade om en läkande kost. Bara fågelholkar stirrade på mig när jag berättade att man kan bli frisk av mat.

Tack till Kicki och Jon som bifogade nedanstående länkar hur medlemmar i det vetenskapliga rådet beviljade sig själva anslag för egna projekt.

”Dessa projekt beviljade Diabetesfonden medel till under 2015:

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Populärvetenskaplig%20beskrivning%20Beviljade%20Projekt%202015_LL_151207.pdf

Förstår inte varför inte ett projekt där man undersöker kostens betydelse skulle kunnat kvalificera sig framför något av dessa projekt.

Trevligt i alla fall för Professor Unn-Britt Johansson att hon fick med sina kollegor i Diabetesfondens Vetenskapliga råd på att stötta henne med medel till hennes projekt
”Fysisk aktivitet för personer med typ 2-diabetes eller prediabetes”
https://www.shh.se/visa_2013.asp?sida=523&promo_ID=557

Dessa ansökningar beviljades 2015. 5 av dessa ansökningar kom från experterna själva.

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Bidragsbeslut%202015%20till%20webben_LL_151207.pdf

Det var inte bara det gångna året som en av de viktigaste konkurrensfaktorerna var att själv sitta i vetenskapliga rådet.
Även 2014 gav man bidrag till de egna medlemmarna i rådet.
2014 fick medlemmarna Stellan Sandler (ordf.), Tommy Olsson och Janeth Leksell bidrag.

http://www.diabetes.se/PageFiles/28860/Bidragsbeslut%202014%20till%20webben_LL.pdf

Crowdfunding!

Är det möjligt att vi som sett hur en ketogen kostmodell som LCHF stärker hälsan på ett häpnadsväckande sätt kan bekosta delar av en koststudie själva? Koststudien som är aktuell idag kostar cirka 5 miljoner rosor att genomföra. Om vi fick 25000 personer att lägga 100 kronor var så är halva studien finansierad. Då skulle det bli betydligt enklare att få t.ex. andra företag och organisationer att finansiera återseende del. Om alla LCHF och Paleo-bloggar liksom andra hälsobloggar kunde delta vore det toppen. Om även Kostdoktorn ville delta med sin svenska och engelska blogg skulle det betyda mycket. Vad tror ni, är det möjligt?

DSC04400

 

 

Till Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström!

april 7, 2015 kl. 12:36 e m | Publicerat i Okategoriserade | 12 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Hej Gabriel!

Detta mejl/brev till dig publiceras även på min blogg Fet Hälsa!

Anledningen till att jag skriver till dig är att det saknas finansiering för en ny koststudie. Förstudien är klar och mycket välgjord, enligt kvalificerade bedömare, men den gör ingen nytta alls i en byrålåda.

images  M  vs               thumb_avocado smr_124422494  TI0148473

Här är bakgrunden;

Ett antal tusen medborgare i Sverige har gjort fantastiska hälsovinster bara genom att ändra sin kost. Så även jag. För sex år sedan hade jag följande diagnoser; diabetes typ 2, prostatainflammation, kärlkramp, reumatisk värk, och kronisk bronkit. Jag blev storligen förvånad över mina hälsovinster, särskilt som jag gjorde precis tvärtemot vad sjukvården rådde mig att göra märkligt nog. En omdiskuterad läkare från mellan-Sverige fick mig att prova den nya kostmodellen. Man blir lätt desperat när inget annat hjälper, som du säkerligen kan förstå.

Många varnade mig, särskilt från sjukvårdens sida, för att äta enligt den nya kostmodellen. Jag skulle bli väldigt sjuk med tiden och antagligen dö av kosten som var avsevärt fetare och innehöll väldigt lite sockerarter jämfört med vad sjukvården ordinerade.

Efter cirka ett år på den nya kostmodellen mådde jag prima och min diabetes var borta liksom de andra inflammatoriska sjukdomarna. Det enda som jag hade kvar var den kroniska bronkiten. Den var mycket bättre men inte helt bra.

När man är frisk blir man glad och positiv. Jag tänkte att det är ju helt otroligt märkligt att inte sjukvården och läkarna känner till hur kosten kan påverka inflammatoriska tillstånd i kroppen, både positivt och negativt. Jag stegade upp till Sahlgrenska Akademin i Göteborg och bad om att få prata med några inflytelserika personer. Flera doktorer och professorer var genuint intresserade av mina hälsovinster men menade att jag var ett undantag. Enligt vetenskapen så var min nyfunna friskhet en omöjlighet och inte enligt vetenskapliga studier.

Dock fortsatte diskussionerna under kommande år med några läkare och docenter på Sahlgrenska Akademin och också Göteborgs Universitet. För 2 år sedan var forskarna inte lika säkra utan menade nu att det kan finnas en kunskapslucka i vår syn på bl.a. diabetes typ 2.

Det bestämdes att en forskargrupp från Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och Chalmers skulle utarbeta ett förslag på en ny koststudie som skulle jämföra typ en LCHF-kost (lite kolhydrater och mycket naturligt fett) med Tallriksmodell (nuvarande standardkost för diabetiker).

Koststudien ska undersöka hur personer med diagnosen diabetes typ 2 påverkas av de två olika kost-modellerna. Fokus ska vara, menade forskarna, att mäta hur inflammation och immunförsvar påverkas  av respektive kostmodell. I koststudie-förslaget finns även kriteriet att alla deltagare ska få all mat hem-levererad liksom att alla ska få utbildning på respektive kostmodell.

Svårt med finansiering!

Forskargruppen, där också jag ingår, sökte medel för att göra en förstudie. Det visade sig vara svårt. Sjukvården sade nej liksom andra aktörer med tillgång till allmänna medel. Det blev till slut privata pengar som bekostade förstudien.

Idag är förstudien färdig för att användas. Ett 10-tal mycket meriterade forskare ingår i forskargruppen och är beredda att börja jobba med koststudien där 100 stycken diabetespatienter med diagnosen typ 2 kommer att ingå. Medel för att genomföra koststudien har sökts från Diabetesfonden, Diabetes Wellness, Hjärt & Lungfonden m.fl. Samtliga har sagt nej. Summan som söks är 5 miljoner kronor

Några menar att det inte är möjligt att genomföra den typ av koststudie som vår forskargrupp vill eftersom där inte finns läkemedel inblandade. En del påstår att läkemedelsindustrin har så stor makt över vår sjukvård att koststudier inte kan genomföras. Man vill verkligen inte tro att detta är sant. Hippokrates sade en gång för flera tusen år sedan att ”låt maten vara din medicin och medicinen din mat”. Det kanske kan bli verklighet igen?

Bäste Gabriel, det finns ett mycket stort allmänintresse av att genomföra denna unika koststudie för att få reda på mer. Är det möjligt att diabetes typ 2 rentav är en onödig sjukdom? Att sjukdomen både kan förebyggas och läkas om det inte har gått för långt? Att det enda som behövs är naturlig mat?

Stora besparingar av skattemedel!

Nära 10 procent av befolkningen har pre-diabetes eller diabetes. Om forskningen kan visa att man kan både förebygga och läka med naturlig kost finns där stora skattepengar att spara eller lägga på annan verksamhet. Många läkare kan kanske få tillgång till ny kunskap om kostrelaterad behandling om koststudien i Göteborg blir verklighet. Därtill tillkommer, om hypoteserna stämmer, att många människor kan kanske slippa onödigt lidande eftersom ny kunskap är tillgänglig.

Om koststudien genomförs kan den kanske leda till fler studier och ny kunskap om hur andra inflammatoriska sjukdomar uppstår och frodas.

Fortfarande frisk!

Bäste Folkhälsominister! Jag är fortfarande frisk från alla mina inflammatoriska sjukdomar som jag hade för sex år sedan. T.o.m. min tidigare kroniska bronkit är numera läkt. Min diabetes håller jag i schack med min ketogena kostmodell. Kanske är det så att det finns andra alternativa behandlingsformer än sjukvårdens nuvarande mot bl.a. diabetes typ 2. Jag och många i Sverige vill gärna veta mer om detta. Du kanske kan ge oss ett handtag. Du kommer att få en plats i historien om du vågar ta tag i detta spörsmål.

Jag ser fram emot en vidare kontakt.

Med bästa hälsningar,

Mats Lindgren. lindgren.mats@comhem.se

Författare till boken ”Frisk av mat”! Kost-habiliterare och entreprenör.

IMG_0040

 

Svar till Malin!

mars 20, 2015 kl. 9:45 f m | Publicerat i Okategoriserade | 12 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , ,

Jag fick en kommentar från Malin som tycker att jag är orättvis mot läkemedelsindustrin. Hon kommenterade inlägget ”En smärtsam insikt” som jag publicerade i förrgår. Jag har svarat henne idag. Faktum är att jag publicerar både hennes kommentar på mitt tidigare inlägg och mitt svar till henne idag. Jag tycker att det är av allmänintresse så så får det bli! Först kommer Malins kommentar nedan; 

”Hej!
Läkarna bjuds inte på ”fina bjudresor och förmånliga villkor”. Det är emot läkemedelsföretagens etiska regler och följs strikt. Representanter får inte ens dela ut en penna till läkarna, det går emot riktlinjerna. Alla studier som läkemedelsföretagen startar bekostas av läkemedelsindustrin, INTE staten/skattebetalarna.
Studier gällande kostens betydelse bekostas/genomförs självklart inte av läkemedelsindustrin, varför skulle de göra det? Det är ju inte deras område! Snarare är det väl Livsmedelsverket som borde ägna sig åt detta.
Att komma med påhittade påståenden om läkemedelsindustrin, som lägger enorma summor på att hitta nya effektiva läkemedel till både mildare och svårare sjukdomar och i många fall även preparat dom räddar liv känns oerhört otacksamt!
Fakta är bättre är grundlösa påståenden.”

20110425201

”Hej Malin Olsson!
Tack för din kommentar. Nej, varför skulle läkemedelsindustrin ägna sig åt koststudier? Det finns ju inga pengar i det. Problemet är att våra skattefinansierade läkare och Livsmedelsverket har hamnat i någon slags symbios med läkemedelsindustrin där kemiska piller och tabletter verkar vara det enda alternativet. Idag skrivs det ut mediciner som ska ätas livet ut enligt läkare. Jag känner många som fått just det beskedet. Jag tycker att det är näst intill kriminellt att ordinera människor att äta t.ex. Statiner (kolesterolsänkande medicin) livet ut. Det kan kanske inte läkemedelsindustrin ta ansvar för att läkarna beter sig på detta sätt. Men där finns knappast några koststudier som läkarna kan luta sig emot utan bara studier som är framtagna av läkemedelsindustrin. De existerar bara av en anledning och det är att tjäna så mycket pengar som möjligt åt sina ägare. Glöm inte det!
Läs här vad den pensionerade läkaren Nisse Simonsson skriver;
”Sedan har jag under 25 års tid (av och till) suttit med i Läkemedelskommittén. Jag har också under många år låtit mig mutas av läkemedelsföretagen på flotta resor för föreläsningar. Utan att ana hur sofistikerat det hela är upplagt.”
”Pappa, sade min son som arbetat inom läkemedelsindustrin, du tror väl inte för en enda sekund att du fick föreläsa av andra skäl än att binda upp dig. Det satsas mer pengar på att muta läkare än på forskning. Fri sprit, mat och resa med flott hotell är betalt med ett enda recept på blodtrycksmedicin. Detta bara för att klargöra min bindning och mina synder. Jag är inte unik, alla läkare, speciellt hjärtläkare har mutats hårt genom åren, liksom psykiaterkåren.” http://newsvoice.se/2015/01/12/svensk-lakare-det-satsas-mer-pengar-pa-att-muta-lakare-an-pa-forskning/

Jag menar tyvärr att det kanske inte är någon slump att vår färdiga koststudie, som just nu vilar i en byrålåda, att den studien fått nej av Hjärt & Lungfonden, Diabetesfonden, Diabetes Wellness-fonden osv. Vilka sitter i styrelsen för dessa fonder. Jo, personer från läkemedelsindustrin och olika slags professorer som alla har massor av prestige och pengar att förlora om man lika gärna skulle kunna bli frisk av mat!
Hälsningar från Mats”

6 år med LCHF!

december 5, 2014 kl. 4:06 e m | Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , , ,

Livet är ganska fantastiskt! För sex år sedan var jag utslagen, sjuk med skyhögt blodsocker diabetes typ 2, kärlkramp, prostatabesvär, reumatiska problem, kronisk bronkit, värk osv. till idag en man i sina bästa år utan inflammatoriska sjukdomar i kroppen. Hur har detta gått till egentligen? Tja, jag är 61 år men jag räknar de sista sex åren som de bästa och friskaste i mitt liv.

Jag är en entreprenörtyp så när jag upptäckte de fantastiska möjligheterna med LCHF-kostens läkande krafter så tänkte jag att detta måste jag få jobba med. Efter bara några månader på strikt LCHF-kost så började mitt liv förändras. Blodsockret normaliserades, värken försvann ja t.o.m. synen kom tillbaka. Det var knappt att jag trodde det var möjligt. Tänk alla dessa mediciner och sprutor med fina latinska namn som man tagit utan nytta och mening. Att man kan bli så lurad? Det som känns kymigt är att sjukvården verkar vara lika lurad som vi av medicinindustrin, eller?

Frågan var hur man skulle börja? Kanske skulle man göra en låt/video om LCHF. Det var inte särskilt märkligt för mig eftersom jag sysslat med sång och musik större delen av mitt liv. Det blev till slut ”Rocka fett” som visats över 5000 gånger på Youtube.

En egen blogg kanske?

Jag var så ivrig att dela med mig av mina erfarenheter. Frågan var bara hur det skulle gå till? En egen blogg verkade naturligt att starta. Frågan var bara om jag kunde skriva och ville någon läsa om mina erfarenheter. Vad ska bloggen heta? Jag hade ju upptäckt att förutom att minska ner ordentligt på kolhydraterna så var det viktigt att äta naturligt fett. Annars riskerade man energibrist. ”Fet Hälsa” kändes som ett bra namn för att verkligen betona betydelsen av det naturliga fettet. Jag började skriva lite handfallet utan att veta om jag hade någon som helst talang före detta. Det kändes bra direkt kanske för att jag verkligen ville att folk skulle få reda på kostens läkande möjligheter.

IMG_0040

Skriva en egen bok?

Jag såg ju att läkarna Annika Dahlqvist och Kostdoktorn, Andreas Eenfeldt, skrivit egna böcker om LCHF-kosten. Dessa böcker uppfattade jag som fokuserade på viktreducering. Nog så viktigt för många men jag saknade en bok som betonade en bättre hälsa med LCHF och hur man får det! Dessutom var jag inte läkare  utan mina meriter var att jag varit riktigt sjuk och nu blivit frisk med hjälp av kostförändringen till LCHF.

Jag satte igång att skriva och det tog inte mer än tre månader innan jag kände att den var klar. Jag skickade in manuset till ett förlag och till min förvåning ville dom ge ut boken. ”Frisk av mat, LCHF från början” blev titeln till slut. Jag ville själv att boken enbart skulle heta ”Frisk av mat” men förlaget lade till ”LCHF från början”.

Idag har andra upplagan av ”Frisk av mat” kommit ut. Jag har startat ett eget förlag där jag förser bokhandeln med min bok samtidigt som jag säljer den själv. Ett upplägg som jag kan rekommendera andra författare att göra.

Här finns böckerna att köpa!

Fet hälsa

Adlibris

Bokus

”Frisk av mat” på tyska och engelska!

I dagarna kommer min bok ”Frisk av mat” ut på tyska i Tyskland. Där heter boken ”Gesund durch die richtige Ernährung”! Det är LCHF Deutschland som gjort jobbet med översättningen. Ett tyskt förlag som inte alls är inne på hälsa och mat ger ut den. Det är tydligen den första LCHF-boken, skriven av en svensk författare, som kommer ut i Tyskland. Det är möjligen lite för tidigt med hälsotanken Frisk av mat i Tyskland men man vet ju aldrig.

I England översätts boken just nu av en tandläkarfamilj med ursprung i Sverige. Denne tandläkare från Sverige jobbar numera med tandläkeri i England. Det gick upp ett ljus för honom när han läst ”Frisk av mat” för något år sedan. Han såg att nästan alla hans patienter i England led av metabola besvär och sjukdomar och ville ha en bok som de kunde läsa. Dessutom fick denne tandläkare en mycket bättre tandhälsa själv efter övergången till LCHF.

700 artiklar på Fet hälsa!

Det låter inte klokt men det har blivit över 700 artiklar på Fet Hälsa-bloggen under drygt 4 år. Många artiklar handlar om att vårt immunförsvar blir skadat av den kolhydratrika maten liksom brist på naturligt fett i kosten. Vi kan få en situation där inflammatoriska tillstånd i kroppen förvandlas till kroniska. Med tillgång till obegränsat med bränsle (överskottsglukos) angrips den egna kroppen av det egna immunförsvaret. Sjukvården och läkarna kan inte bota eller läka en enda av dessa inflammatoriska tillstånd i kroppen med nuvarande behandlingar. Vi får en svindyr sjukvård och läkare som bara vräker ut mediciner av olika slag som endast behandlar symptom men inte orsak.

LCHF matkasse!

Jag tror att vi behöver en ny typ av friskvård/sjukvård. En behandlingsform där maten intar en central position. Vi vet ju genom erfarenheter att, i stort sett, alla metabola sjukdomar kan botas/läkas genom en ketogen kost. Det som händer i kroppen är egentligen att immunförsvaret blir oerhört starkt av typ LCHF-kost.  Vad som behövs är då riktig mat med recept och menyer varje vecka och därtill kunskap/utbildning med en riktig förklaringsmodell hur det fungerar. Nästa år startar LCHF matkasse i Göteborg i samarbete med ICA-butiker. Därefter ska vi etablera oss i övriga Sverige där det finns intresserade kunder. Gör en intresseanmälan för LCHF matkasse. Du får automatiskt besked när vi finns på din ort. Ju fler intresseanmälningar desto lättare att starta upp i en ort.

Ny koststudie!

Vi har kommit en bra bit i planeringen av den nya koststudien som ska genomföras i Göteborg. Några av Sveriges främsta forskare finns med i forskargruppen. Fortfarande är det mycket kämpa mot prestige och myter kring maten. Studien beräknas starta nästa år och ska jämföra Tallriksmodell mot LCHF-modell på diabetes typ 2-patienter. Fokus riktas mot inflammation och immunförsvar. En ny studie är enda sättet att få läkare att förstå hur mycket den kolhydratrika kosten påverkar inflammatoriska tillstånd i kroppen. Många läkare verkar gilla LCHF-kosten i hemlighet men vågar inte stödja den officiellt. Det är rädda för vad som hände Annika Dahlqvist, berättade en läkare för mig. Därför behöver de en ny koststudie att luta sig emot.

För snart fem år sedan klev jag upp till professorerna på Medicinarberget i Göteborg och undrade hur det kunde komma sig att jag blivit frisk genom att göra precis tvärtemot vad sjukvården anbefallde? Verkar det inte underligt, frågade jag? Den gången blev jag i stort sett utkastad men samma forskare erkänner idag att det finns en kunskapslucka när det gäller inflammatoriska sjukdomar som diabetes, hjärt -kärl och cancer m.fl.

Om vi får nya behandlingsformer där läkarna rekommenderar en kostförändring istället för kemiska tabletter och sprutor så måste läkarna kunna remittera patienter till nya friskvårdsföretag som har kunskap. Möjligheten att bli frisk av mat måste väl vara tilltalande för alla förutom för läkemedelsindustrin kanske.

Om du är intresserad av att investera i ett framtidsföretag är du välkommen att kontakta mig, lindgren.mats@comhem.se

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

LCHF är olagligt!

november 8, 2014 kl. 10:15 f m | Publicerat i Okategoriserade | 7 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

Enligt förordning (EG) 8.1 nr 1924-2006 är LCHF olagligt. Man får alltså inte ens påstå att LCHF är LCHF, alltså låg andel kolhydrater och hög andel fett. Det är ett otillåtet näringspåstående. Det är inte att undra på att LCHF-modellen är kontroversiell. Nyckelhålet, Statens Livsmedelsverks eget kvalitetsmärke, är förstås tillåtet. Där får man påstå att mättat fett som smör är skadligt t.ex. Här kan du läsa mer, Hälsopåståenden

i början av nästa år startar vi upp LCHF matkasse i Göteborgs-området i samarbete med ICA-butiker. Det blir en slag praktisk friskvård som ska spridas till många andra delar av Sverige. Den verksamheten är alltså olaglig redan från början.

LCHF står för begreppet Low Carb High Fat (låg halt kolhydrater och hög fetthalt). Begreppet utgör två otillåtna näringspåståenden. De näringspåståenden om fett som är godkända omfattar endast låg fetthalt, reducerad fetthalt och fettfri. Näringspåståenden om hög fett halt och om kolhydrater ingår inte i bilagan till förordningen och är därmed otillåtna enligt artikel 8 i förordningen. Därmed är inte heller näringspåståenden om minskad eller låg halt av kolhydrater tillåtet”.

Ovanstående beskrivning om tillåtna påståenden för fett är rentav löjeväckande. Man får alltså bara påstå att det är låg fetthalt, reducerad fetthalt och fettfri i olika slags produkter. Man får tydligen inte heller påstå att det är minskad eller låg halt av kolhydrater i olika produkter.

Jag darrar av rädsla!

Idag är det hundratals företag som på något sätt jobbar med LCHF-begreppet, är de alla olagliga? Tänk på alla hundratals bloggar som förordar LCHF-kosten, är de olagliga? Vår egen kommande koststudie som ska jämföra LCHF-modell med Tallriks-modell på diabetiker typ 2, är den studien olaglig redan från början. Jag kanske är olaglig själv som blivit frisk av LCHF från diabetes typ 2 och kärlkramp bland annat.

Jag uppmanar alla att göra en anmälan till SLV. Om LCHF är olagligt så ska det givetvis anmälas. Anmälan görs till Statens Livsmedelsverk.

Bara på min blogg redovisar hundratals personer fantastiska hälsovinster från olika slags ”obotliga” (enligt sjukvården) inflammatoriska  sjukdomar genom att ändra sin kost till LCHF. Ska de anmälas till Livsmedelsverket? Självklart tycker jag, anmäl alltihop och allihop.

Kolla in denna handbok! Se sidan 49-50!

Det är aldrig försent!

Nedan kom ett mail som jag inte kan undanhålla er! Frågan är om vi inte måste anmäla detta äldre par till Livsmedelsverket? De äter ju LCHF!

”Hej Mats! Tack for ett grymt inlagg (Är du karamelliserad?). Jag har äntligen fått mina föräldrar att börja med LCHF nu i somras och de ar helt häpna över hur alla deras krämpor försvinner. Far gick från 105 till 90 kg på 2 månader (har aldrig kunnat gå ned i vikt) och mor från 72 till 60kg. Hennes rodnade irriterade ögon ar helt bra, hennes leder (fingrar/hander, höfter) värker inte (fingrarna var alldeles svullna och röda i flera år) min far har parkinsons och har inte kunnat sova på nätterna på flera ar nu. Sista året somnade han aldrig innan 4 eller 6 på morgonen. (Han hade besvär redan innan att komma i säng innan 1, 2 på natten men nu med värken blev det värre. Sista 2 månaderna så har han börjat kunna gå och lägga sig kl 10 på kvällen och vaknar vid 7 på morgonen utvilad! (Han har även börjat tvingas trappa ned sin medicin då han börjat bli överrörlig på samma dos, vilket teoretiskt inte ska kunna ske). Min mor ar helt chockad (känslosam) och kan inte förstå hur det ar möjligt. De var så himla slitna och nedarbetade och nu mår de sa himla bra. Det tog bara 4 år av tjatande. /A-K”

IMG_0040

Frisk av mat!

Som vanligt kan du beställa min bok ”Frisk av mat” här på bloggen. Boken är en guide och inspirationsbok för dig som vill få guidning till ett nytt friskare liv. Givetvis finns det en hel del recept i boken och framför allt en förklaringsmodell varför det fungerar som det gör. Man behöver en röd tråd att följa för att lyckas med sitt kostbyte. Maila namn och adress till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Boken kostar 195 kronor inklusive frakt inom Sverige.

Jag vill tacka alla som anmält sig till mitt föredrag på Delsjö Golfkrog. Det är fulltecknat denna gång men det blir fler tillfällen. Om du vill ordna ett föredrag med mig på din ort så är du välkommen att kontakta mig på lindgren.mats@comhem.se

Är du karamelliserad?

november 2, 2014 kl. 10:29 e m | Publicerat i Okategoriserade | 13 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

DSC04400

Många som börjat med LCHF-kosten har upptäckt att kroppen känns yngre efter ett tag. Det mest påtagliga brukar vara att kroppens största organ, huden, känns mer vital och spänstigare. Jag tycker själv att jag fått mindre plitor och åldersprickar på huden och dessutom färre rynkor. Detta kan ju låta märkligt men jag ser att samma sak har hänt med Maggan, min sambo, hon har spänstigare hud och färre rynkor.

Det finns faktiskt ett namn för detta fenomen, det kallas på engelska för AGE, Advanced Glycation End-products. En svensk översättning är ungefär avancerade glacerade slutprodukter. Det handlar om att det sker en försockring/karamellisering av huden som därvidlag åldras fortare än normalt. Ingen vet riktigt hur detta uppstår men en inte alltför vild gissning är att en stor konsumtion av sockerarter/kolhydrater faktiskt åldrar huden i förtid. Anledningen är förstås att både jag och Maggan liksom hundratals andra upplever att vår hud blivit spänstigare och vitalare.

Många kvinnor tror att dyra krämer kan hjälpa till att få en spänstigare och vitalare hud och minska rynkor. Men om du är kvinna är en riktig naturlig kost med lite kolhydrater och mycket naturligt fett det absolut bästa sättet enligt min definition. Antioxidanter är populärt och finns ju i många bär som blåbär, hallon, vinbär m.fl. sorter. Men hjälper det att äta sådant? Det hjälper inte om du fortsätter att äta mer sockerarter än vad kroppen tål och mindre naturligt fett än vad kroppen behöver.

Min partner i företaget fick nyligen betyget av sina barn att han ser 10 år yngre ut som en spontan reaktion. Han har nu ätit LCHF-kost i cirka 1,5 år. Det hjälper när man får sådana kommentarer av sina barn.

En ny medlem i forskargruppen!

En ny medlem har anslutit till forskargruppen som kommer från Lunds universitet. Denne forskare är expert på just AGE, Advanced Glycation End-products. Jag är verkligen glad att forskargruppen vill undersöka denna faktor på deltagarna i koststudien. Hur det ska gå till rent praktiskt har jag inte en aning om men jag hoppas att det finns möjligheter att mäta faktorn AGE på något sätt.

En ansökan för att genomföra koststudien har lämnats in till Etikprövningsnämnden så nu väntar vi på att få en positiv respons.

Koststudien är en studie på diabetes typ 2-patienter som ska äta enligt två olika kostmodeller, Tallriksmodell och LCHF-modell. Kommer förhoppningsvis att starta under 2015.

Min hypotes!

Min hypotes kring AGE är att det inte bara är huden som åldras snabbare utan att denna process påverkar hela kroppen på både utsidan och insidan. Vad som händer i och på kroppen är inte lätt att veta men en teori är att PH-värdet i kroppen blir alltför surt av att vi äter alltför mycket sockerarter och därmed skapas förutsättningar för infektioner, svamp och aggressiva bakterier. En möjlig tanke är att sockerhinnan/karamelliseringen av kroppen som bildas blir omöjlig att motstå för kroppens egna bakterier. Om immunförsvarets egna bakterier börjar äta på den egna kroppen kan s.k. autoimmuna sjukdomar utvecklas. Enligt sjukvårdens definition är detta sjukdomar som är obotliga.

Försockringen är borta ur min kropp!

Om jag försöker översätta dessa tankar kring min egen kropps tillfrisknande till AGE-processen så har en rad fantastiska saker hänt som är svårt att tro på även för mig trots att det hänt just mig. T.ex. är att synen har blivit mycket bättre. Jag behöver faktiskt inte glasögon varken på långt eller kort håll längre. Tidigare hade jag glasögon för både långt och kort håll i många år. Mitt omfång på sångrösten har ökat märkligt nog. Eftersom jag sjungit och spelat i 45 år så vet jag precis vilka bas och diskant-toner jag kunde ta tidigare.

Mina tänder har blivit vita och någon tandsten finns inte längre. Jag är inte särskilt noga med tandborstning eftersom jag nu vet att det inte är där som man skyddar tänderna. Det handlar i stort sett bara om vilken kost man äter. Min hårfärg har ändrats från grå till mer brun med gråa stänk.

Mina värden idag, när jag är 61 år, är bättre än de var när jag spelade elitfotboll för 40 år sedan. Hur det är möjligt är svårt att förstå men så är det. Jag är säker på att många av er LCHF-are som läser detta upplevt liknande nästan mirakulösa hälsovinster.

Men sjukvårdens och läkarnas främsta argument idag till många av våra metabola besvär och sjukdomar är att det är åldersrelaterat. Alltså, det är inte konstigt att du får gå upp och kissa tre gånger på natten, det hör till åldern säger läkaren. Så var det även för mig att jag tvingades gå upp ett antal gånger på natten. Men nu gör jag detta mycket sällan.

Karamelliseringen åldrar kroppen i förtid!

Tänk vad fantastiskt om vi kunde få svar på om födan som vi äter kan åldra kroppen fortare än nödvändigt? Många av oss som äter enligt LCHF-modellen har upplevt en föryngring och en allmän vitalisering förutom att våra sjukdomar har läkt sig. Idag har vi en sjukvård som totalt har fastnat i att fett är farligt. Det är därför som man inte kan bota en enda inflammatorisk sjukdom eller lära oss hur vi stärker immunförsvaret. Födan har ofantligt stor betydelse för om vi är friska eller sjuka, det är min absoluta övertygelse.

Mer finns att läsa i min bok ”Frisk av mat, LCHF från början” som du kan beställa genom att maila namn och adress till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se. Boken kostar 149 kronor plus porto/frakt. Du får tillbaka betalningsanvisningar av mig.

IMG_0040

Föredrag den 12/11 på Delsjöns golfkrog i Göteborg. Tid 18.30-21.00. Anmäl dig till lindgren.mats @comhem.se

Föreläsning Delsjön krog 

 

Stärk immunförsvar och pH-värde med LCHF-kost!

oktober 13, 2014 kl. 10:22 f m | Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Här kommer en uppföljning på mitt förra inlägg ”Därför ska du äta LCHF”!

Om nu PH-värdet i kroppen blir stört och försuras av vår sockerrika kost och immunförsvaret blir skadat, vad kan vi göra åt det? Det enkla svaret är förstås att avstå från den kolhydratrika maten och istället äta mer naturligt fett och grönsaker som vi är byggda för att äta. Då vet vi att immunförsvaret stärks och att vi får motståndskraft mot sjukdomar. Det är dock lättare sagt än gjort.

thumb_avocado TI0148473

Hela sjukvårdsapparaten är uppbyggd på att fett är sjukdomsframkallande!

Man måste vara oerhört stark och påläst för att kunna käfta emot sin egen doktor när han/hon vill att vi ska äta statiner. När läkaren påstår att den enda riktiga behandlingen mot diabetes typ 2 är insulin och kolesterolsänkande medicin så är det inte lätt att ha andra åsikter.

Sjukvården har tyvärr fastnat i ett symptom-tänkande där FASS-katalogen har en central roll eftersom den talar om vilken medicin man ska knapra för ett visst symptom. Orsakerna till din sjukdom eller som jag tycker är en bättre formulering, ditt inflammatoriska tillstånd i kroppen, har man släppt. Om du frågar din doktor, ”varför är jag sjuk” har han inga svar att ge dig. Det var längesedan sjukvården sysslade med orsaksbehandlingar. Du får ditt recept mot dina symptom och därmed ska du vara nöjd, punkt.

Om hypotesen att fett är grundorsaken till våra metabola sjukdomar så förstår jag att sjukvården och läkarna slutat med att behandla orsakerna till våra sjukdomar. Hypotesen är nämligen helt fel. Naturligt fett som t.ex. smör är istället läkande och helt nödvändigt för ett starkt immunförsvar och därmed vår hälsa. Kolesterolskräcken är ytterligare en del av sjukvårdens fobi mot fett. Kolesterolet finns överallt i kroppen och det tillverkas ständigt nytt kolesterol av våra celler och i levern. Sjukvården och läkarna har fått för sig att kolesterol är ett farligt ämne. Det antagandet gör att möjligheterna att lösa gåtan med de metabola sjukdomarna, som cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom  verkar helt uteslutna.

images

Tänk nytt, tänk om!

Eftersom ett kostbyte till LCHF fungerar och de flesta inflammatoriska tillstånd i kroppen blir mycket bättre eller t.o.m. läker sig helt och hållet så kommer ett nytänkande även inom sjukvården, förr eller senare!

Om jag fick sia in i framtiden så skulle sjukvårdens förändring utgå från helt andra skäl än idag! När en patient kommer in med ett inflammatoriskt tillstånd i kroppen som t.ex. diabetes typ 2 så ska första åtgärden vara att stärka patientens immunförsvar och att rätta till störningar i PH-värdet. Då kommer livsstilsfrågor att vara det viktigaste inslaget i sjukvårdens behandlingsarbete. Riktig kost som inte inflammerar kommer att vara prioritet nummer ett.

Piller, sprutor och knivar ska bara användas i yttersta nödfall för att inte ytterligare försämra immunförsvaret.

Vad säger experterna på Medicinarberget?

Ni som läser min blogg mer frekvent vet att vi har en ny koststudie på gång i Göteborg. Tallriksmodell, som är nuvarande standardkost för diabetiker typ 2, ska jämföras med LCHF-modell på patienter med diabetes typ 2 diagnos. Fokus i studien ska ligga på inflammation och immunförsvar. Professorerna och docenterna i vår forskargrupp, där jag också deltar, är väldigt meriterade men okunniga om hur LCHF-kosten fungerar. De flesta tror att LCHF är någon slags bantarmetod. Men eftersom folk frisknar till av LCHF-kosten så är man nyfiken på hur detta hänger ihop?

Jag tror att denna koststudie kommer att följas av åtskilliga andra liknande. Det är på tiden att man börjar med riktig forskning om hur sockret och kolhydraterna kan skapa olika inflammatoriska tillstånd i kroppen som inte läker sig med konventionella metoder. Hittills har man bara forskat om fettets eventuella farlighet under 50 år utan att hitta något!!

Om man inte vill vänta på att studier blir färdiga?

Då ska du läsa min bok ”Frisk av mat, LCHF från början”! Där får du hjälp för att komma ur sockergreppet och hitta tillbaka till ett friskt liv. Boken säljs även av Adlibris och Bokus. Du mailar mig namn och adress så skickar jag tillbaka betalningsanvisningar. Maila till lindgren.mats@comhem.se eller till info@lchfmatkasse.se. Boken kostar 194 kr när du köper den av mig inklusive frakt.

IMG_0040         428318_366783306678968_275734919117141_1265196_2067797944_n

 

 

Arbetet med Koststudien är igång!

april 25, 2014 kl. 10:35 f m | Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

Äntligen är vi igång med riktiga arbetsuppgifter i den nya koststudien i Göteborg. Jag har ju lovat att hålla er, som läser min blogg, informerade om hur arbetet fortlöper. Arbetet just nu handlar om att färdigställa en förstudie som egentligen är en ansökan för den stora riktiga studien. Det handlar om att jämföra två olika kostmodeller, Tallriksmodell och LCHF-kost, hur de påverkar personer med diagnosen diabetes typ 2. 100 personer med diabetes 2 beräknas deltaga i studien. 50 stycken kommer att äta Tallriksmodell(standardmat för diabetiker typ 2 idag) och 50 st. kommer att äta LCHF-kost.

Huvudspåret/frågeställning i den kommande studien ska vara inflammation. Alltså kan en viss typ av mat vara inflammationsframkallande? Diabetes typ 2 är ju som bekant ett inflammatoriskt tillstånd i kroppen som blivit ”kroniskt”. Nu har det visat sig att ketogen kost som LCHF, lite kolhydrater och mycket naturligt fett, kan bryta dessa inflammatoriska tillstånd i kroppen. Så har skett på min egen kropp och även på hundratals andra som läkt sin diabetes med LCHF-kost. Att folk blir frisk bara genom ett kostbyte är förstås huvudanledningen till att denna nya studie kommer till stånd.

Sockersjuka eller diabetes?

Att diabetessjuka personer, tidigare hette det sockersjuka, kan bli friska genom att ta bort sockret i maten låter kanske inte så revolutionerande. Inte för oss amatörer kanske men för myndigheter och sjukvård är detta en revolution. Anledningen är att dessa myndigheter under mycket lång tid, 40 år, trott att sockersjuka(diabetessjuka) människor inte blir sjuka av socker utan av fett. Att man bytte namn på sockersjuka till diabetes kan mycket väl bero på att man ändrade uppfattning om vad som orsakade diabetes. Tidigare var man helt överens om att ett överätande av just sockerarter/kolhydrater var orsaken till sockersjuka/diabetes.

Inflammation!

Huvudfrågeställningen i den nya studien är inflammation och det är egentligen inte så konstigt. Om man t.ex. är diabetiker så är just diabetes troligen inte det enda enda inflammatoriska tillståndet i kroppen. Så var det i min kropp. En rad olika sjukdomar förekom i min kropp förutom diabetes 2 som prostata, ledbesvär, kronisk bronkit, hjärtproblem. Det gemensamma för alla dessa inflammatoriska tillstånd i min kropp var att de upphörde efter att jag bytt till den ketogena kosten, LCHF. Många andra har gjort liknande iakttagelser när de bytt från en kolhydratrik kost till en högfettskost som LCHF.

Om man undersöker hur ”kroniska” inflammatoriska tillstånd uppstår  ligger det nära till hands att också titta på immunförsvaret. Finns det en koppling mellan en viss typ av kost och ett nedsatt immunförsvar? Frågan är oerhört berättigad med tanke på alla de hälsovinster som LCHF:are har gjort.

Vad gör vi just nu?

Just nu pågår det en typ av språkbarriär mellan oss i forskargruppen. Vi försöker räkna ut andel energi i maten så att den blir rättvis mellan de båda grupperna. Nu räknar vi som LCHF:are något annorlunda på maten än vad andra gör. Vi pratar om att ha en högsta kolhydratgräns i kosten som ska ligga på högst 10 procent eller högst 10 gram kolhydrater per 100 gram livsmedel. Själv har jag t.ex. 5 procent kolhydrater i maten och har haft så i många år.

Vi pratar alltså inte så mycket om kalorier eftersom vi inte riktigt tror på det begreppet. Vi pratar om att maten ska innehålla 60-80 procent naturligt fett, 20-30 procent protein och högst 10 procent kolhydrater. Det handlar alltså mer om vad vi äter och inte hur mycket vi äter enligt LCHF-modellen.

Läs mer här om Experterna på Medicinarberget! 2014-04-11!

Min bok ”Frisk av mat”!

 

En solskenshistoria!

februari 28, 2014 kl. 3:31 e m | Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer
Etiketter: , , , , , , ,

Finansiering!

Många undrar hur finansieringen har gått till för att genomföra en förstudie för att få till ett underlag för den stora studien. Här finns en solskenshistoria inklämd som är ganska fantastisk. I mitt arbete för att få igång LCHF matkasse med kunskapsdel så har jag träffat ägare till större livsmedelsaffärer som till en början varit något ljumt intresserade men där intresset har stigit efterhand. Processen har pågått i flera år och två stycken ägare har visat större intresse än andra.

Dessa båda herrar har läst min bok ”Frisk av mat”, den tidigare upplagan, och själva gjort vissa förändringar i sin kost i riktning mot LCHF-modellen. Detta har resulterat i avsevärt bättre hälsa för båda och en rejäl viktnedgång för den ene av dem. Så nu har vi två motiverade herrar inom livsmedelshandeln som tycker att konceptet ”Frisk av mat” är en riktigt bra idé. Jag tror att de vill erbjuda sina kunder ett alternativ som kan leda till ett friskare liv och som har stort marknadsvärde gentemot kunderna. Dessutom kommer dessa båda butiker att börja sälja min bok från och med torsdag i nästa vecka och jag kommer att finnas på plats i butiken för att berätta om vilka hälsovinster man kan göra med LCHF-kosten.

Ägarna till dessa två livsmedelsaffärer har lovat att finansiera förstudien. Jag bugar mig för detta. Egentligen borde detta vara en fråga för sjukvårdens huvudman men de verkar inte intresserade trots det enorma allmänintresset.

80 % av butikens sortiment duger inte!

Det fantastiska är ju att 80 procent av det  normala sortimentet i dessa båda butiker inte håller måttet när det gäller icke-inflammerande kost. Här finns mängder av chips, godis, läsk, pasta, flingor m.m. som absolut inte är lämpligt som människoföda om man vill behålla en frisk kropp och ett starkt immunförsvar. Ändå satsar de på mitt projekt, Frisk av mat! Jag lyfter på hatten för dessa herrar!

I dessa båda butiker kan man lämna en intresseanmälan för Frisk av mat och LCHF matkasse. Tanken är att starta upp med LCHF matkasse igen i dessa båda butiker och sedan utveckla konceptet till andra livsmedelsbutiker i Sverige så att många kan få ta del av det. Du kan också köpa boken ”Frisk av mat” i dessa båda butiker och slipper därmed fraktkostnad som jag måste lägga på när jag skickar ut böcker.

Vilka butiker är det?

Från kl. 13.00-19.00 på torsdag den 6 mars kommer jag att finnas på plats på ICA Maxi i Högsbo, 421, i västra Göteborg.  Jag finns där även på fredag den 7 mars samma tid. Veckan därpå är jag  på ICA Maxi i Partille, alltså östra Göteborg också torsdag och fredag samma tid. Du kan diskutera mat och hälsa med mig eller bara snacka en stund.

Ha det gott,

Mats Lindgren

426190_368969776460321_275734919117141_1271432_1347543266_n

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.
Entries och kommentarer feeds.

%d bloggare gillar detta: